Normativa do 14 de abril de 2020

BOE (104): - Se convoca para el año 2020 la concesión de ayudas a sindicatos de trabajadores del sector agroalimentario para el desarrollo de sus actividades de colaboración y representación ante la Administración General del Estado, la Unión Europea e Instituciones Internacionales, y para la realización de proyectos de especial interés para el desarrollo y mejora de los trabajadores del citado sector. (Organizaciones de ámbito estatal) - Se convoca para el año 2020 la concesión de subvenciones a entidades asociativas representativas del sector agrario y alimentario por el desarrollo de actividades de colaboración y representación ante la Administración General del Estado y la Unión Europea, así como para la realización de Actividades Específicas de espacial interés para el sector agroalimentario español. (Organizaciones de ámbito estatal) DOG (71): - Orde do 13 de abril de 2020 pola que se crea unha canle alternativa para a comercialización de produtos agrogandeiros de proximidade con motivo da suspensión de actividades comerciais derivada da entrada en vigor do Real decreto 463/2020, do 14 de marzo, polo que se declara o estado de alarma para a xestión da situación de crise sanitaria ocasionada polo COVID-19. BOP LUGO (84): - Extracto da convocatoria das axudas do PLAN REANIMA LUGO, de impulso da actividade económica no termo municipal de Lugo, para paliar os efectos do Covid-19.

DOUE 14 de abril

COMUNICACIONES E INFORMACIONES (C121)

COMUNICACIONES PROCEDENTES DE LAS INSTITUCIONES, ÓRGANOS Y ORGANISMOS DE LA UNIÓN EUROPEA

Catálogo común de variedades de especies de plantas agrícolas.- Suplemento 2020/3.

Catálogo común de variedades de especies de plantas hortícolas.- Suplemento 2020/3.

 

BOE 14 de abril (104)

I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO

Estado de alarma. Medidas económicas.- Orden ICT/343/2020, de 6 de abril, por la que se aprueban las primas aplicables a la línea de circulante de la Compañía Española de Seguros de Crédito a la Exportación, SA, en el contexto de los efectos del COVID-19.

V. ANUNCIOS

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN

Convocatoria.- Extracto de la Orden de 19 de marzo de 2020, por la que se convoca para el año 2020 la concesión de ayudas a sindicatos de trabajadores del sector agroalimentario para el desarrollo de sus actividades de colaboración y representación ante la Administración General del Estado, la Unión Europea e Instituciones Internacionales, y para la realización de proyectos de especial interés para el desarrollo y mejora de los trabajadores del citado sector. (Organizaciones de ámbito estatal)

Convocatoria.- Extracto de la Orden de 19 de marzo de 2020, por la que se convoca para el año 2020 la concesión de subvenciones a entidades asociativas representativas del sector agrario y alimentario por el desarrollo de actividades de colaboración y representación ante la Administración General del Estado y la Unión Europea, así como para la realización de Actividades Específicas de espacial interés para el sector agroalimentario español. (Organizaciones de ámbito estatal)

 

DOG 14 de abril (71)

I. DISPOSICIÓNS XERAIS

VICEPRESIDENCIA E CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓNS PÚBLICAS E XUSTIZA

Mesas de contratación.- Resolución do 13 de abril de 2020, da Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza, pola que se dá publicidade ao Acordo do Consello da Xunta de Galicia, do 8 de abril de 2020, en relación coas medidas que deben adoptarse no período de vixencia da declaración de estado de alarma e de situación de emerxencia sanitaria para a celebración de mesas de contratación e a realización doutros trámites necesarios en relación cos procedementos de adxudicación de contratos do sector público autonómico que deban continuar en aplicación da disposición adicional terceira do Real decreto 463/2020, do 14 de marzo.

III. OUTRAS DISPOSICIÓNS

CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL

Comercialización Produtos Agrogandeiros. COVID-19.- Orde do 13 de abril de 2020 pola que se crea unha canle alternativa para a comercialización de produtos agrogandeiros de proximidade con motivo da suspensión de actividades comerciais derivada da entrada en vigor do Real decreto 463/2020, do 14 de marzo, polo que se declara o estado de alarma para a xestión da situación de crise sanitaria ocasionada polo COVID-19.

VI. ANUNCIOS

CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPREGO E INDUSTRIA

Instalación eléctrica.- Resolución do 24 de febreiro de 2020, da Xefatura Territorial de Lugo, pola que se somete a información pública a solicitude de autorizacións administrativas previa e de construción, o estudo de impacto ambiental, a aprobación do proxecto sectorial e a declaración de utilidade pública, en concreto, dunha instalación eléctrica nos concellos de Begonte, Friol e Outeiro de Rei, na provincia de Lugo (expediente IN408A 2018/39).

Instalación eléctrica.- Resolución do 23 de marzo de 2020, da Xefatura Territorial da Coruña, pola que se concede a autorización administrativa previa e de construción dunha instalación de distribución eléctrica nos concellos de Arzúa e Santiso (expediente IN407A 2019/238-1).

Instalación eléctrica.- Resolución do 23 de marzo de 2020, da Xefatura Territorial da Coruña, pola que se concede a autorización administrativa previa e de construción dunha instalación de distribución eléctrica nos concellos de Ames e Teo (expediente IN407A 2019/233-1).

Instalación eléctrica.- Resolución do 23 de marzo de 2020, da Xefatura Territorial da Coruña, pola que se concede a autorización administrativa previa e de construción dunha instalación de distribución eléctrica no concello de Frades (expediente IN407A 2019/066-1).

AUGAS DE GALICIA

Expropiacións.- Anuncio do 8 de abril de 2020 polo que se fai pública a suspensión dos actos convocados para o levantamento de actas previas á ocupación e de ocupación definitiva dos bens e dereitos afectados polas obras do proxecto de implantación dos plans de emerxencia das presas de Caldas de Reis, Eiras, Baiona e O Con (clave OH.136.1115).

 

BOP A Coruña (60)

CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPREGO E INDUSTRIA

Instalación eléctrica.- Resolución do 3 de abril do 2020 da Xefatura Territorial da Coruña, pola que se concede a autorización administrativa previa, de construción e declaración de utilidade pública, en concreto, dunha instalación de distribución eléctrica no concello de Sobrado.

BOP Lugo (84)

LUGO

Convocatoria.- Extracto da convocatoria das axudas do PLAN REANIMA LUGO, de impulso da actividade económica no termo municipal de Lugo, para paliar os efectos do Covid-19.

CONCESIÓN DE AXUDAS

PARA A DIXITALIZACIÓN DO TEU NEGOCIO

  • Kit dixital para autónomos con ata 2 traballadores
  • Axudas de 2.000 €
  • Prazo de solicitude aberto ata acabar fondos

Queres solicitalo? Infórmate na túa oficina de Unións Agrarias