Normativa do 15 de abril de 2020

BOE (105): Real Decreto-ley 14/2020, de 14 de abril, por el que se extiende el plazo para la presentación e ingreso de determinadas declaraciones y autoliquidaciones tributarias.

BOE 15 de abril (105)

I. DISPOSICIONES GENERALES

JEFATURA DEL ESTADO

Estado de alarma. Medidas tributarias.- Real Decreto-ley 14/2020, de 14 de abril, por el que se extiende el plazo para la presentación e ingreso de determinadas declaraciones y autoliquidaciones tributarias.

“Los plazos de presentación e ingreso de las declaraciones y autoliquidaciones tributarias de aquellos obligados con volumen de operaciones no superior a 600.000 euros en el año 2019 cuyo vencimiento se produzca a partir de la entrada en vigor de este real decreto- ley y hasta el día 20 de mayo de 2020 se extenderán hasta esta fecha. En este caso, si la forma de pago elegida es la domiciliación, el plazo de presentación de las autoliquidaciones se extenderá hasta el 15 de mayo de 2020.”

 

DOG 15 de abril (72)

III. OUTRAS DISPOSICIÓNS

CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

Delegación de competencias.- Orde do 7 de abril de 2020 pola que se modifica a Orde do 25 de outubro de 2019 sobre delegación de competencias nos órganos superiores, directivos e periféricos desta consellería.

INSTITUTO GALEGO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA

Convocatoria.- Resolución do 13 de abril de 2020 pola que se dá publicidade do Acordo do Consello de Dirección que aproba as bases reguladoras das axudas aos proxectos de reorganización produtiva das empresas galegas para a fabricación de equipamento sanitario, cofinanciadas polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional, no marco do programa operativo Feder Galicia 2014-2020, e se procede á súa convocatoria en réxime de concorrencia non competitiva (código de procedemento IG415A). (Extracto)

VI. ANUNCIOS

CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

Normas subsidiarias de planeamento.- Anuncio do 12 de marzo de 2020, da Dirección Xeral de Calidade Ambiental e Cambio Climático, polo que se fai público o informe ambiental estratéxico da modificación puntual das normas subsidiarias de planeamento para a creación de bolsa de solo urbanizable de uso industrial no lugar de San Xulián, con ordenación detallada, no concello de Sarria (expediente 2019AAE2402; código 2280/2019).

PXOM.- Anuncio do 13 de marzo de 2020, da Dirección Xeral de Calidade Ambiental e Cambio Climático, polo que se fai público o informe ambiental estratéxico da modificación puntual do Plan xeral de ordenación municipal para a delimitación do solo de núcleo rural da Cruz de Rante, no concello de San Cibrao das Viñas (expediente 2019AAE2389; código 2283/2019).

Impacto ambiental.- Anuncio do 18 de marzo de 2020, da Dirección Xeral de Calidade Ambiental e Cambio Climático, polo que se fai público o informe de impacto ambiental do proxecto de planta de valorización de residuos non perigosos procedentes da construción e demolición na parroquia das Maroñas, no concello de Mazaricos (clave do expediente 2019/0045).

Cambio de uso.- Anuncio do 25 de marzo de 2020, da Dirección Xeral de Calidade Ambiental e Cambio Climático, polo que se fai público o informe de impacto ambiental do proxecto de cambio de uso de forestal a agrícola de varias parcelas na parroquia de Uriz, no concello de Castroverde (expediente 2019/0117).

Explotación avícola.- Anuncio do 25 de marzo de 2020, da Dirección Xeral de Calidade Ambiental e Cambio Climático, polo que se somete a información pública o estudo de impacto ambiental do proxecto de ampliación de explotación avícola, ata 68.315 polos de ceba, na parroquia de Codosedo, no concello de Sarreaus (expediente 2019/0142).

Explotación avícola.- Anuncio do 27 de marzo de 2020, da Dirección Xeral de Calidade Ambiental e Cambio Climático, polo que se somete a información pública o estudo de impacto ambiental do proxecto de ampliación de explotación avícola, ata 64.738 polos de ceba, na parroquia de Pepín, no concello de Castrelo do Val (clave do expediente 2019/0148).

Explotación porcina.- Anuncio do 27 de marzo de 2020, da Dirección Xeral de Calidade Ambiental e Cambio Climático, polo que se somete a información pública o estudo de impacto ambiental do proxecto de ampliación de granxa de porcino de ceba, ata as 2.473 prazas, na parroquia de Castro de Rei de Lemos, no concello de Paradela (Lugo) (expediente 2020/0001).

CONCESIÓN DE AXUDAS

PARA A DIXITALIZACIÓN DO TEU NEGOCIO

  • Kit dixital para autónomos con ata 2 traballadores
  • Axudas de 2.000 €
  • Prazo de solicitude aberto ata acabar fondos

Queres solicitalo? Infórmate na túa oficina de Unións Agrarias