Normativa do 28 de abril de 2020

BOE (118): Se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19. DOG (81): Se modifica a Orde do 23 de marzo de 2020 sobre a venda directa de produtos agrogandeiros nos mercados, a venda de produtos vexetais para a plantación en hortas de consumidores finais e o desprazamento de agricultores e viticultores para os efectos da realización de actividades agrarias.

BOE 28 de abril (118)

I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE SANIDAD

Estado de alarma. Servicios esenciales.- Resolución de 24 de abril de 2020, de la Secretaría General de Sanidad, por la que se modifica el Anexo de la Orden SND/310/2020, de 31 de marzo, por la que se establecen como servicios esenciales determinados centros, servicios y establecimientos sanitarios.

MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES

Estado de alarma. Seguridad Social.- Orden ISM/371/2020, de 24 de abril, por la que se desarrolla el artículo 34 del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19.

 

DOG 28 de abril (81)

I. DISPOSICIÓNS XERAIS

CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL

Actividades Agrarias. COVID-19.- Orde do 27 de abril de 2020 pola que se modifica a Orde do 23 de marzo de 2020 pola que se adoptan medidas de carácter obrigatorio en relación co COVID-19, en cumprimento do acordo do Centro de Coordinación Operativa da Emerxencia Sanitaria na Comunidade Autónoma de Galicia (Cecop), do 18 de marzo, sobre a venda directa de produtos agrogandeiros nos mercados, a venda de produtos vexetais para a plantación en hortas de consumidores finais e o desprazamento de agricultores e viticultores para os efectos da realización de actividades agrarias.

VI. ANUNCIOS

CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

Cambio de uso.- Anuncio do 17 de abril de 2020, da Dirección Xeral de Calidade Ambiental e Cambio Climático, polo que se fai público o informe de impacto ambiental do proxecto de cambio de uso de forestal a agrícola dunha parcela na parroquia de Bogo, no concello da Pontenova (expediente 2019/0146).

 

BOP Lugo 28 de abril (96)

XEFATURA TERRITORIAL DA CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPREGO E INDUSTRIA. DELEGACIÓN TERRITORIAL DE LUGO

Instalación eléctrica.- Resolución do 8 de abril de 2020 da Xefatura Territorial de Lugo pola que se concede a autorización administrativa previa e de construción dunha instalación eléctrica no concello da Fonsagrada. (expediente IN407A 2019-44AT)

EXCMA. DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE LUGO

Concesións Programa apoio o sector agrícola e gandeiro.- De acordo co artigo 26 da Lei 38/2003, de 17 de novembro, Xeral de Subvencións e as bases 11 e 18 para a concesión de subvencións, en réxime de concorrencia competitiva, para o desenvolvemento do “Programa de apoio ao sector agrícola e/o gandeiro na provincia de Lugo, ano 2019; “Recuperación e incorporación de terras para a posta en produción de recursos agrícolas e/o gandeiros”, dáse publicidade a resolución de concesión das axudas, aprobada pola Xunta de Goberno, en sesión celebrada o día 6 de marzo de 2020.

 

BOP Ourense 28 de abril (96)

DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE OURENSE

Subvencións.- Bases reguladoras do Programa BenOurense ComerciOu, de subvencións de emerxencia social polo COVID-19.

CONCESIÓN DE AXUDAS

PARA A DIXITALIZACIÓN DO TEU NEGOCIO

  • Kit dixital para autónomos con ata 2 traballadores
  • Axudas de 2.000 €
  • Prazo de solicitude aberto ata acabar fondos

Queres solicitalo? Infórmate na túa oficina de Unións Agrarias