Normativa do 29 de abril de 2020

DOG (82): Resolución do 28 de abril de 2020 relativa ao prazo previsto no artigo 22.1 da Lei 3/2007, do 9 de abril, de prevención e defensa contra os incendios forestais de Galicia. Resolución do 28 de abril de 2020 relativa ás queimas de restos agrícolas amoreados por motivos fitosanitarios en explotacións agrícolas profesionais,

DOUE 29 de abril

LEGISLACIÓN (L135)

REGLAMENTOS

Plaguicidas.- Reglamento de Ejecución (UE) 2020/585 de la Comisión de 27 de abril de 2020 relativo a un programa plurianual coordinado de control de la Unión para 2021, 2022 y 2023 destinado a garantizar el respeto de los límites máximos de residuos de plaguicidas en los alimentos de origen vegetal y animal y a evaluar el grado de exposición de los consumidores a estos residuos.

 

BOE 29 de abril (119)

I. DISPOSICIONES GENERALES

JEFATURA DEL ESTADO

Estado de alarma. Administración de Justicia.- Real Decreto-ley 16/2020, de 28 de abril, de medidas procesales y organizativas para hacer frente al COVID-19 en el ámbito de la Administración de Justicia.

 

DOG 29 de abril (82)

I. DISPOSICIÓNS XERAIS

CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL

Prevención Incendios. Cecop.- Resolución do 28 de abril de 2020 relativa ao prazo previsto no artigo 22.1 da Lei 3/2007, do 9 de abril, de prevención e defensa contra os incendios forestais de Galicia, en cumprimento do Acordo do Centro de Coordinación Operativa da emerxencia sanitaria na Comunidade Autónoma de Galicia (Cecop) do 25 de abril.

III. OUTRAS DISPOSICIÓNS

CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL

Queimas Agrícolas. Cecop.- Resolución do 28 de abril de 2020 relativa ás queimas de restos agrícolas amoreados por motivos fitosanitarios en explotacións agrícolas profesionais, en cumprimento do Acordo do Centro de Coordinación Operativa da emerxencia sanitaria na Comunidade Autónoma de Galicia (Cecop) do 25 de abril.

VI. ANUNCIOS

CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

Explotación avícola.- Anuncio do 31 de marzo de 2020, da Dirección Xeral de Calidade Ambiental e Cambio Climático, polo que se somete a información pública a documentación para a revisión da autorización ambiental integrada outorgada a Cooperativa Agroganadera da Piúca, S.C.G. para unha granxa de polos de ceba (expediente 2019-IPPC-M-58).

CONCELLO DE CALDAS DE REIS

Xestión de biomasa.- Anuncio de exposición pública do expediente de orde de execución para a xestión da biomasa vexetal de parcelas de propietarios descoñecidos ou de propietarios aos cales non se lles puido practicar a notificación (expediente 2516/2018).

CONCELLO DE COIRÓS

PXOM.- Anuncio de información pública da modificación puntual número 4 do Plan xeral de ordenación municipal de Coirós, consistente na modificación das aliñacións nas estradas provinciais nos núcleos rurais e noutras alteracións no sistema viario.

CONCESIÓN DE AXUDAS

PARA A DIXITALIZACIÓN DO TEU NEGOCIO

  • Kit dixital para autónomos con ata 2 traballadores
  • Axudas de 2.000 €
  • Prazo de solicitude aberto ata acabar fondos

Queres solicitalo? Infórmate na túa oficina de Unións Agrarias