Normativa do 4 de maio de 2020

DOG (Nº 84): Se modifica a Orde do 13 de abril do 2020 pola que se crea unha canle alternativa para a comercialización de produtos agrogandeiros de proximidade con motivo da suspensión de actividades comerciais. (Mercaproximidade)

BOE 4 de maio (124)

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL

Estado de alarma. Subsidio empleados de hogar.- Resolución de 30 de abril de 2020, del Servicio Público de Empleo Estatal, por la que se desarrolla el procedimiento para la tramitación de solicitudes del subsidio extraordinario por falta de actividad para las personas integradas en el Sistema Especial para Empleados de Hogar del Régimen General de la Seguridad Social regulado en el Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19.

Estado de alarma. Subsidio excepcional por desempleo.- Resolución de 1 de mayo de 2020, del Servicio Público de Empleo Estatal, por la que se establece el procedimiento para la tramitación de solicitudes del subsidio excepcional por desempleo regulado en el artículo 33 del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19.

V. ANUNCIOS

MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA

Expropiaciones.- Anuncio de Adif-Alta Velocidad por el que se somete a Información Pública, a efectos de expropiaciones, el “Proyecto de protecciones acústicas del Eje Atlántico. Tramo: Vigo-Padrón”.

 

DOG 4 de maio (84)

I. DISPOSICIÓNS XERAIS

CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

Tramitación procedementos.- Orde do 27 de abril de 2020 pola que se acorda o inicio e/ou a continuación da tramitación de determinados procedementos indispensables para a protección do interese xeral ou para o funcionamento básico dos servizos públicos no ámbito desta consellería durante a vixencia do estado de alarma.

III. OUTRAS DISPOSICIÓNS

CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL

Mercaproximidade.- Orde do 30 de abril de 2020 pola que se modifica a Orde do 13 de abril do 2020 pola que se crea unha canle alternativa para a comercialización de produtos agrogandeiros de proximidade con motivo da suspensión de actividades comerciais derivada da entrada en vigor do Real decreto 463/2020, do 14 de marzo, polo que se declara o estado de alarma para a xestión da situación de crise sanitaria ocasionada polo COVID-19.

VI. ANUNCIOS

CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

PXOM.- Anuncio do 23 de abril de 2020, da Dirección Xeral de Calidade Ambiental e Cambio Climático, polo que se fai pública a memoria ambiental correspondente ao procedemento de avaliación ambiental estratéxica do Plan xeral de ordenación municipal do concello de Riós.

Explotación vacún de leite.- Anuncio do 23 de abril de 2020, da Dirección Xeral de Calidade Ambiental e Cambio Climático, polo que se fai público o informe de impacto ambiental do proxecto de ampliación de explotación de gando vacún de leite na parroquia de Campo, no concello de Trazo (expediente 2019/0102).

CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPREGO E INDUSTRIA

Instalación eléctrica.- Resolución do 8 de abril de 2020, da Xefatura Territorial de Lugo, pola que se concede a autorización administrativa previa e de construción dunha instalación eléctrica no concello de Palas de Rei (expediente IN407A 2019/52 AT).

CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL

CMVMC.- Anuncio do 20 de abril de 2020, da Xefatura Territorial de Ourense, polo que se somete a información pública o proxecto de repoboación forestal do monte veciñal en man común de Tameirón (código 11320080/2020) e o seu estudo de impacto ambiental ordinario, no concello da Gudiña.

AXENCIA GALEGA DE INFRAESTRUTURAS

Expropiacións.- Resolución do 27 de abril de 2020, da Área de Planificación e Proxectos, pola que se fai pública a aprobación do expediente de información pública e definitivamente o proxecto de construción de mellora da capacidade e seguridade da AC-862, treito AG-64-Ponte Mera, de clave AC/18/014.10.

 

BOP Lugo 4 de maio (100)

XEFATURA TERRITORIAS DA CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPREGO E INDUSTRIA. DELEGACIÓN TERRITORIAL DE LUGO

Instalación eléctrica.- Resolución do 8 de abril de 2020 da Xefatura Territorial de Lugo pola que se concede a autorización administrativa previa e de construción dunha instalación eléctrica no concello de Palas de Rei. (Expediente IN407A 2019-52AT)

Instalación eléctrica.- Resolución do 17 de abril de 2020 da Xefatura Territorial de Lugo pola que se concede a autorización administrativa previa e de construción dunha instalación eléctrica no concello da Samos. (Expediente IN407A 2019-37AT)

Instalación eléctrica.- Resolución do 17 de abril de 2020 da Xefatura Territorial de Lugo pola que se concede a autorización administrativa previa e de construción dunha instalación eléctrica no concello da Paradela. (Expediente IN407A 2019-38AT)

Instalación eléctrica.- Resolución do 20 de abril de 2020 da Xefatura Territorial de Lugo pola que se concede a autorización administrativa previa e de construción dunha instalación eléctrica no concello da Negueira de Muñiz. (Expediente IN407A 2019-61AT)

CONCESIÓN DE AXUDAS

PARA A DIXITALIZACIÓN DO TEU NEGOCIO

  • Kit dixital para autónomos con ata 2 traballadores
  • Axudas de 2.000 €
  • Prazo de solicitude aberto ata acabar fondos

Queres solicitalo? Infórmate na túa oficina de Unións Agrarias