Normativa do 7 de maio de 2020

Selección de lexislación, convocatorias e anuncios de interese publicadas no Diario Oficial de Galicia e nos boletíns do Estado, Unión Europea e provinciais.

DOUE 7 de maio

COMUNICACIONES E INFORMACIONS (C155)

COMUNICACIONES PROCEDENTES DE LAS INSTITUCIONES, ÓRGANOS Y ORGANISMOS DE LA UNIÓN EUROPEA

Catálogo común de variedades de especies de plantas agrícolas.- Suplemento 2020/4.

Catálogo común de variedades de especies de plantas hortícolas.- Suplemento 2020/4.

BOE 7 de maio (127)

I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES Y MEMORIA DEMOCRÁTICA

Ley Concursal.- Real Decreto Legislativo 1/2020, de 5 de mayo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Concursal.

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN

Régimen de pequeños agricultores.- Orden APA/392/2020, de 28 de abril, por la que se establece, para la campaña 2019, el límite máximo presupuestario del régimen simplificado para pequeños agricultores.

DOG 7 de maio (87)

III. OUTRAS DISPOSICIÓNS

CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

Subvencións.- Resolución do 4 de maio de 2020, da Dirección Xeral de Patrimonio Natural, pola que se dispón a continuación de varios expedientes de subvencións (códigos de procedemento MT804B, MT811A, MT808A, MT809D, MT809B, MT809E, MT814A, MT724A e MT819A).

No caso das axudas para paliar os danos producidos polo lobo (código MT809B) e as axudas para paliar os danos producidos polo xabaril nos cultivos agrícolas (MT809E), para os danos comunicados ao teléfono 012 desde o 14 de marzo de 2020 ata a data de publicación da presente resolución, o prazo de presentación de solicitudes será dun mes contado desde o día seguinte ao da publicación desta resolución no Diario Oficial de Galicia.

VI. ANUNCIOS

CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

Explotación porcina.- Anuncio do 2 de marzo de 2020, da Dirección Xeral de Calidade Ambiental e Cambio Climático, polo que se somete a información pública a documentación para a revisión da autorización ambiental integrada outorgada a Hermanos García Mato, C.B. para unha granxa de porcas reprodutoras (expediente 2019-IPPC-M-60).

BOP Ourense 7 de maio (103)

DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE OURENSE

Subvencións.- Extracto das bases para a concesión de subvencións a persoas físicas que leven a cabo proxectos empresariais e/ou de autoemprego en municipios rurais en declive demográfico no marco do Proxecto EmprendOu. (Páx. 2)

CONCESIÓN DE AXUDAS

PARA A DIXITALIZACIÓN DO TEU NEGOCIO

  • Kit dixital para autónomos con ata 2 traballadores
  • Axudas de 2.000 €
  • Prazo de solicitude aberto ata acabar fondos

Queres solicitalo? Infórmate na túa oficina de Unións Agrarias