Normativa do 11 de maio de 2020

DOG (90): Orde do 5 de maio de 2020 pola que se autoriza e se dá publicidade dunha relación de procedementos que, por razóns motivadas, deben continuar coa súa tramitación durante a vixencia do estado de alarma. Orde do 6 de maio de 2020 pola que se acorda a continuación de determinados procedementos relativos á concesión de subvencións.

BOE 11 de maio (132)

I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES Y MEMORIA DEMOCRÁTICA

Reglamentos.- Real Decreto 429/2020, de 3 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento sobre acceso a los recursos fitogenéticos para la agricultura y la alimentación y a los cultivados para utilización con otros fines, y se modifican diversos reales decretos en materia de productos vegetales.

V. ANUNCIOS

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN

Extracto.- Extracto de la Resolución de 29 de abril de 2020 de la Entidad Estatal de Seguros Agrarios, O. A, por la que se convocan subvenciones destinadas a organizaciones profesionales agrarias y organizaciones de cooperativas de ámbito estatal para la realización de actuaciones de apoyo a los seguros agrarios, con cargo a los Presupuestos para el Ejercicio 2020.

Extracto.- Extracto de la Resolución de 29 de abril 2020 de la Entidad Estatal de Seguros Agrarios, O. A., por la que se convocan subvenciones a organizaciones profesionales agrarias y organizaciones de las cooperativas agrarias de ámbito estatal para el fomento de los seguros agrarios, con cargo a los Presupuestos para el Ejercicio 2020.

 

DOG 11 de maio (90)

III. OUTRAS DISPOSICIÓNS

CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

Caza.- Resolución do 5 de maio de 2020, da Dirección Xeral de Patrimonio Natural, pola que se apraza a realización das probas correspondentes á convocatoria de xuño para a obtención da primeira licenza de caza regulada pola Orde do 1 de xuño de 2007 pola que se regula o exame de cazador na Comunidade Autónoma de Galicia.

CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPREGO E INDUSTRIA

Procedementos.- Orde do 5 de maio de 2020 pola que se autoriza e se dá publicidade dunha relación de procedementos que, por razóns motivadas, deben continuar coa súa tramitación durante a vixencia do estado de alarma.

Continuación Procedementos.- Orde do 6 de maio de 2020 pola que se acorda a continuación de determinados procedementos relativos á concesión de subvencións indispensables para a protección do interese xeral ou para o funcionamento básico dos servizos públicos no ámbito desta consellería durante a vixencia do estado de alarma.

PROCEDEMENTO PRAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES
CO300C Subvencións para a innovación, a dixitalización e a implantación de novas fórmulas de comercialización e expansión do sector comercial e artesanal. 10 días
CO300D Subvencións para actuacións en materia de ecoinnovación comercial. 10 días
TR350A Axudas a empresas pola contratación de mulleres Ata o 30/09/2020
TR349T Axudas a empresas pola contratación de persoas mozas Ata o 30/09/2020
TR349F Autónomos primeira, segunda e terceira contratación Ata o 30/09/2020
TR341D Promoción do emprego autónomo Ata o 30/09/2020
TR807I Axudas creación pequenas empresas Ata o 31.7.2020
TR341R Conciliación autónomos Ata o 30/09/2020
TR341T Bono nova oportunidade Ata o 30/09/2020
TR341S Bono renova Ata o 30/09/2020
IG408B Préstamos directos para o financiamento empresarial en Galicia. Ata o 30.12.2020
IG408A Axudas aos proxectos de investimento empresarial Ata o 30.12.2020
IN421L Proxectos de equipamentos de aproveitamento de enerxías renovables e de aforro e eficiencia enerxética nas empresas de produción agrícola primaria. Ata o 15.5.2020
IN421P Proxectos de enerxías renovables de uso térmico dirixidas a particulares. Ata o 1.7.2020
IN421O Proxectos de enerxía solar fotovoltaica dirixidas a particulares Ata o 1.7.2020

CONSELLERÍA DE POLÍTICA SOCIAL

Convocatoria.- Orde do 4 de maio de 2020 pola que se establecen as bases que rexerán a concesión de subvencións a entidades de iniciativa social para a promoción de actuacións de servizos sociais comunitarios e inclusión social, e se convocan para os anos 2020, 2021 e 2022, cofinanciadas parcialmente polo Fondo Social Europeo e polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional no marco dos programas operativos FSE Galicia 2014-2020 e Feder Galicia 2014-2020 (código de procedemento BS631A). (Extracto)

Prazo de presentación de solicitudes.- Ata o 11/06/2020

Código de procedemento.- BS631A

AXENCIA GALEGA DE INNOVACIÓN

Convocatoria.- Resolución do 23 de abril de 2020 pola que se convocan para o ano 2020 as axudas para a concesión de subvencións para o fomento da participación galega no Programa marco de investigación e innovación da Unión Europea (Horizon 2020), cofinanciadas polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (Feder) no marco do programa operativo Feder Galicia 2014-2020 (códigos de procedemento IN607F, IN607G e IN607H).

VI. ANUNCIOS

AXENCIA GALEGA DE INFRAESTRUTURAS

Expropiacións.- Resolución do 28 de abril de 2020, da Área de Planificación e Proxectos, pola que se fai pública a aprobación do expediente de información pública e definitiva do proxecto de construción do itinerario peonil e ciclista na AC-133 eixe sur, treito Franza-Rilo, punto quilométrico 7+200-8+550 (clave AC/16/071.06).

 

BOP Ourense 11 de maio (106)

CONCELLO DE XINZO DE LIMIA

Incendios.- Aprobación definitiva do Plan municipal de prevención e defensa contra os incendios forestais. (Páx. 8)

CONCESIÓN DE AXUDAS

PARA A DIXITALIZACIÓN DO TEU NEGOCIO

  • Kit dixital para autónomos con ata 2 traballadores
  • Axudas de 2.000 €
  • Prazo de solicitude aberto ata acabar fondos

Queres solicitalo? Infórmate na túa oficina de Unións Agrarias