Normativa do 25 de maio de 2020

BOE (148): Resolución de 5 de mayo de 2020, de la Subsecretaría, por la que se publican los índices de precios percibidos por los agricultores y ganaderos en 2019, a los efectos de la actualización de las rentas de los arrendamientos rústicos. DOG (99): Resolución do 12 de maio de 2020 pola que se declara a continuación da tramitación dos procedementos que regulan as ordes de regulación da aplicación de pagamentos directos á agricultura e á gandaría e das axudas ao desenvolvemento rural suxeitas ao Sistema integrado de xestión e control nas diversas campañas.

BOE 25 de maio (148)

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN

Arrendamientos rústicos.- Resolución de 5 de mayo de 2020, de la Subsecretaría, por la que se publican los índices de precios percibidos por los agricultores y ganaderos en 2019, a los efectos de la actualización de las rentas de los arrendamientos rústicos.

 

DOG 25 de maio (99)

III. OUTRAS DISPOSICIÓNS

CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

PXOM.- Orde do 7 de maio de 2020 de aprobación definitiva da modificación puntual número 1 do Plan xeral de ordenación municipal de Carballo, para os efectos do artigo 60.16 da Lei do solo de Galicia.

PXOM.- Orde do 7 de maio de 2020 de aprobación definitiva da modificación puntual número 2 do Plan xeral de ordenación municipal de Carballo, para os efectos do artigo 60.16 da Lei do solo de Galicia.

PXOM.- Orde do 7 de maio de 2020 de aprobación definitiva da modificación puntual número 4 do Plan xeral de ordenación municipal de Carballo, para os efectos do artigo 60.13 da Lei do solo de Galicia.

FONDO GALEGO DE GARANTÍA AGRARIA

PAC. Continuación procedementos.- Resolución do 12 de maio de 2020 pola que se declara a continuación da tramitación dos procedementos que regulan as ordes de regulación da aplicación de pagamentos directos á agricultura e á gandaría e das axudas ao desenvolvemento rural suxeitas ao Sistema integrado de xestión e control nas diversas campañas, e as resolucións de axudas para a subministración de froitas frescas, castañas e leite líquido de consumo ao alumnado de centros escolares.

AXENCIA INSTITUTO ENERXÉTICO DE GALICIA

Subvencións.- Resolución do 28 de abril de 2020 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de subvencións para a renovación de electrodomésticos e a implantación de domótica enerxética, en réxime de concorrencia non competitiva, así como a selección das entidades colaboradoras que participarán na súa xestión, e se procede á convocatoria para a anualidade 2020 (códigos de procedemento IN414B e IN414C). (Extracto)

VI. ANUNCIOS

CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

Explotación avícola.- Anuncio do 28 de abril de 2020, da Dirección Xeral de Calidade Ambiental e Cambio Climático, polo que se somete a información pública a documentación para a revisión da autorización ambiental integrada outorgada a Altapedra, S.C.G. para unha explotación avícola de engorda de polos no lugar de San Xoán, parroquia de Cortegada, no concello de Sarreaus (Ourense) (expediente 2019-IPPC-M-71).

CONCELLO DE OUTEIRO DE REI

Normas subsidiarias de planeamento.- Anuncio sobre a modificación das normas subsidiarias de planeamento municipal para a delimitación do núcleo de Soborvila.

 

BOP A Coruña 25 de maio (72)

DEPUTACIÓN PROVINCIAL DA CORUÑA

Convocatoria.- Extracto da Resolución n.o 2020/15645, do 13 de maio de 2020, da Presidencia da Deputación da Coruña, pola que se aproba a convocatoria do “Programa de subvencións para o desenvolvemento de actividades por parte das entidades sen ánimo de lucro con función de representación sectorial e colectiva, a nivel galego, das persoas e/ou entidades existentes nos diferentes sectores profesionais da cultura galega, durante o ano 2020” (FO215/2020)

CONCESIÓN DE AXUDAS

PARA A DIXITALIZACIÓN DO TEU NEGOCIO

  • Kit dixital para autónomos con ata 2 traballadores
  • Axudas de 2.000 €
  • Prazo de solicitude aberto ata acabar fondos

Queres solicitalo? Infórmate na túa oficina de Unións Agrarias