Normativa do 28 de maio de 2020

BOE (151): Orden APA/452/2020, de 26 de mayo, por la que se acuerda la no suspensión de los plazos previstos en la Orden APA/377/2020, de 28 de abril, para la aplicación en España de la Política Agrícola Común. DOG (102): Convocatoria de axudas á valorización e á segunda transformación das pequenas e medianas empresas da industria forestal galega e do contract (IN500B)

BOE 28 de maio (151)

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN

PAC. Plazos administrativos.- Orden APA/452/2020, de 26 de mayo, por la que se acuerda la no suspensión de los plazos previstos en la Orden APA/377/2020, de 28 de abril, por la que se modifican, para el año 2020, diversos plazos establecidos en los Reales Decretos 1075/2014, 1076/2014, 1077/2014 y 1078/2014, todos ellos de 19 de diciembre, dictados para la aplicación en España de la Política Agrícola Común.

Seguros agrarios combinados.- Vacuno de cebo.- Orden APA/453/2020, de 20 de mayo, por la que se definen las explotaciones y animales asegurables, las condiciones técnicas mínimas de explotación y manejo, el ámbito de aplicación, el periodo de garantía, periodo de suscripción y el valor unitario de los animales, en relación con el seguro de explotación de ganado vacuno de cebo, comprendido en el cuadragésimo primer Plan de Seguros Agrarios Combinados.

 

DOG 28 de maio (102)

III. OUTRAS DISPOSICIÓNS

CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPREGO E INDUSTRIA

Continuación procedementos.- Orde do 18 de maio de 2020 pola que se acorda a continuación de determinados procedementos relativos á concesión de subvencións indispensables para a protección do interese xeral ou para o funcionamento básico dos servizos públicos no ámbito desta consellería durante a vixencia do estado de alarma.

AXENCIA GALEGA DA INDUSTRIA FORESTAL

Convocatoria axudas Industria Forestal.- Resolución do 6 de marzo de 2020 pola que se aproban as bases reguladoras e se convocan para o ano 2020, en réxime de concorrencia competitiva, as axudas á valorización e á segunda transformación das pequenas e medianas empresas da industria forestal galega e do contract (código de procedemento IN500B). (Extracto)

Código de procedemento.- IN500B

Prazo de presentación de solicitudes.- Ata o 28/06/2020

Continuación procedemento.- Resolución do 25 de maio de 2020 pola que se acorda continuar a tramitación do procedemento de convocatoria para o ano 2020 das axudas á valorización e á segunda transformación das pequenas e medianas empresas da industria forestal galega e do contract e, en consecuencia, proceder á publicidade da convocatoria (código de procedemento IN500B).

VI. ANUNCIOS

CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

Explotación porcina.- Anuncio do 30 de abril de 2020, da Dirección Xeral de Calidade Ambiental e Cambio Climático, polo que se somete a información pública a documentación para a revisión da autorización ambiental integrada outorgada a Cooperativa Auriense, S.C.G., para unha explotación porcina de produción de leitóns no lugar de Casardansola, no concello de Montederramo (expediente 2019-IPPC-M-81).

 

BOP Pontevedra 28 de maio (101)

CONSELLERÍA DE INFRAESTRUTURAS E MOBILIDADE

Expropiacións.- Resolución do 18 de maio de 2020, do Servizo Provincial de Pontevedra, pola que se sinala a data para o levantamento de actas previas á ocupación, e a data para o pago de depósitosprevios e a formalización das actas de ocupación dos bens e dereitos afectados polas obras do proxecto de construción do Plan de seguridade viaria de Galicia 2016-2020: mellora da seguridade viaria (MSV) no contorno de treitos de concentración de accidentes na estrada PO-551, puntos quilométricos 7+800 a 8+800, de clave PO/17/141.06, nos concellos de Marín e Bueu.

CONCESIÓN DE AXUDAS

PARA A DIXITALIZACIÓN DO TEU NEGOCIO

  • Kit dixital para autónomos con ata 2 traballadores
  • Axudas de 2.000 €
  • Prazo de solicitude aberto ata acabar fondos

Queres solicitalo? Infórmate na túa oficina de Unións Agrarias