Normativa do 29 de maio de 2020

Selección de lexislación, convocatorias e anuncios de interese publicadas no Diario Oficial de Galicia e nos boletíns do Estado, Unión Europea e provinciais.

DOUE 29 de maio

LEGISLACIÓN (L167)

REGLAMENTOS

Precios representativos.- Reglamento de Ejecución (UE) 2020/713 de la Comisión de 27 de mayo de 2020 por el que se modifica el Reglamento (CE) n.o 1484/95 en lo que respecta a la fijación de los precios representativos en los sectores de la carne de aves de corral, de los huevos y de la ovoalbúmina

Designación de la mercancía Precio representativo (en EUR/100 kg)
Canales de aves de la especie Gallus

domesticus, presentación 65 %, congeladas

134,8 €
Trozos deshuesados de aves de la especie Gallus domesticus, congelados 213,7

192,9

260,7

219,0

Preparaciones de aves de la especie Gallus domesticus, sin cocer 207,7

DECISIONES

FEAGA.- Decisión de Ejecución (UE) 2020/715 de la Comisión de 25 de mayo de 2020 relativa a la liquidación de las cuentas de los organismos pagadores de los Estados miembros en lo referente a los gastos financiados por el Fondo Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA) en el ejercicio financiero 2019 [notificada con el número C(2020) 3260]

 

BOE 29 de maio (152)

I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN

Variedades de plantas. Reglamentos.- Orden APA/455/2020, de 26 de mayo, por la que se modifican diversas órdenes ministeriales en materia de control y certificación de semillas y otros materiales de reproducción.

 

DOG 29 de maio (103)

I. DISPOSICIÓNS XERAIS

CONSELLERÍA DE CULTURA E TURISMO

Ruta dos Xardíns da Camelia.- Orde do 25 de maio de 2020 pola que se establece a ordenación da Ruta dos Xardíns da Camelia e se crea o Comité Camelia Galicia (código de procedemento TU401B).

III. OUTRAS DISPOSICIÓNS

INSTITUTO GALEGO DA VIVENDA E SOLO

Convocatoria.- Resolución do 19 de maio de 2020 pola que se abre a convocatoria para o ano 2020 das axudas, en réxime de concorrencia competitiva, ás comunidades de propietarios/as para a reparación, a rehabilitación e/ou a adaptación dos edificios de vivendas protexidas promovidos por este instituto (código do procedemento VI420A). (Extracto)

Prazo de presentación de solicitudes.- Ata o 29/07/2020

 

BOP A Coruña 29 de maio (76)

Consellería de Economía, Emprego e Industria

Expropiacións.- Acordo do 25 de maio de 2020 da Xefatura Territorial da Coruña, de levantamento das actas previas á ocupación de bens e dereitos afectados por unha instalación eléctrica, no concello de Fene (expediente IN407A 2019/65-1).

 

BOP Lugo 29 de maio (122)

CONSELLERÍA DE INFRAESTRUTURAS E MOBILIDADE. AXENCIA GALEGA DE INFRAESTRUTURAS

Expropiacións.- Pago de expedientes de expropiación con motivo da obra: Fomento da movilidad sostible. Senda NA LU-621 termo municipal de Láncara.

Expropiacións.- Pago de expedientes de expropiación con motivo da obra: Acondicionamento da estrada C-535 termo municipal de Sarria.

Expropiacións.- Pago de expedientes de expropiación con motivo da obra: Proxecto de trazado e construcción da obra VAC da Costa Norte, termo municipal de Xove.

XEFATURA TERRITORIAL DA CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPREGO E INDUSTRIA. SERVIZO DE EMPREGO E ECONOMÍA SOCIAL. DELEGACIÓN TERRITORIAL DE LUGO

ASOCIACION DE GANDEIROS DE BOVINO.- Disolución da “ASOCIACIÓN DE GANDEIROS DE BOVINO (ASOGANDO)”

CONCESIÓN DE AXUDAS

PARA A DIXITALIZACIÓN DO TEU NEGOCIO

  • Kit dixital para autónomos con ata 2 traballadores
  • Axudas de 2.000 €
  • Prazo de solicitude aberto ata acabar fondos

Queres solicitalo? Infórmate na túa oficina de Unións Agrarias