Normativa do 1 de xuño de 2020

BOE (154): Real Decreto-ley 20/2020, de 29 de mayo, por el que se establece el ingreso mínimo vital. DOG (105): Se dá publicidade de diversos acordos do Centro de Coordinación Operativa da situación de emerxencia sanitaria no territorio da Comunidade Autónoma de Galicia (Cecop), do 30 de maio de 2020.

BOE 1 de xuño (154)

I. DISPOSICIONES GENERALES

JEFATURA DEL ESTADO

Ingreso mínimo vital.- Real Decreto-ley 20/2020, de 29 de mayo, por el que se establece el ingreso mínimo vital.

V. ANUNCIOS

MINISTERIO DE IGUALDAD

Violencia de género.- Extracto de la Resolución de 1 de abril de 2020, de la Secretaría de Estado de Igualdad y contra la Violencia de Género, por la que se convocan las Becas de formación en el Observatorio Estatal de Violencia sobre la Mujer para el período 2020-2021.

 

DOG 1 de xuño (105)

I. DISPOSICIÓNS XERAIS

VICEPRESIDENCIA E CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓNS PÚBLICAS E XUSTIZA

Acordos Cecop.- Resolución do 30 de maio de 2020, da Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza, pola que se dá publicidade de diversos acordos do Centro de Coordinación Operativa da situación de emerxencia sanitaria no territorio da Comunidade Autónoma de Galicia (Cecop), do 30 de maio de 2020.

.- Acordo para a ampliación de capacidade para o consumo no local en establece- mentos de hostalaría e restauración do 40 % ao 50 % a partir do 1 de xuño.

.- Acordo relativo ao Servizo de Prevención e Extinción de Incendios Forestais na súa función de asistencia á emerxencia no rural.

.- Acordo relativo á obriga de xestión da biomasa ou retirada de especies arbóreas das faixas primarias, de conformidade co establecido no artigo 22.1 da Lei 3/2007, do 9 de abril, de prevención e defensa contra os incendios forestais de Galicia.

III. OUTRAS DISPOSICIÓNS

CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

Normas subsidiarias de planeamento.- Orde do 14 de maio de 2020 de aprobación definitiva da modificación puntual número 25 das normas subsidiarias de planeamento do Concello de Nigrán, referida a medidas de rexeneración, rehabilitación e renovación urbanas.

INSTITUTO GALEGO DA VIVENDA E SOLO

Convocatoria.- Resolución do 22 de maio de 2020 pola que se regulan as bases das axudas dirixidas ás comunidades de propietarios/as de edificios de vivendas protexidas promovidas por este instituto co obxecto de realizar actuacións de mellora enerxética, cofinanciadas polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional no marco do programa operativo Feder Galicia 2014-2020, e se abre a súa convocatoria. (Extracto)

Código de procedemento: VI420B

Prazo de presentación de solicitudes: Ata o 3/08/2020

VI. ANUNCIOS

CONCELLO DE OIA

Xestión de biomasa.- Edicto de orde de execución de limpeza de predios.

 

BOP A Coruña 1 de xuño (77)

XUNTA DE GALICIA

Información pública.- Casa Grande de Xanceda, S.L. Mesía

Expropiacións.- Levantamento das actas previas á ocupación e formalización das actas de ocupación para o proxecto de Acondicionamento da estrada AC-566. Valdoviño – Cedeira, AC/18/040.10, Valdoviño.

Expropiacións.- Formalización das actas de ocupación dos bens e dereitos afectados polo proxecto de construción do itinerario peonil na AC-524. Puntos quilométricos 0+500-2+000, de clave AC/17/174.06, Ordes.

Expropiacións.- Acordo do 26 de maio de 2020 da Xefatura Territorial da Coruña, de levantamento das actas previas á ocupación de bens e dereitos afectados por unha instalación eléctrica, nos concellos de Mazaricos, Negreira e Outes (expediente IN407A 2010/269-1)

DEPUTACIÓN PROVINCIAL DA CORUÑA

Concesións.- Subvencións correspondentes ao programa DP0025, de axudas destinadas a entidades sen fins de lucro para o cofinanciamento de proyectos de actividades no ámbito da aguado ao desenvolvemento durante o 2020.

 

BOP Lugo 1 de xuño (124)

MONDOÑEDO

Axudas actividade económica COVID-19.- Aprobación bases reguladoras das axudas para o impulso da actividade económica, para paliar os efectos do COVID-19.

 

BOP Ourense 1 de xuño (124)

CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPREGO E INDUSTRIA

Planta solar.- Exposición pública da petición das autorizacións administrativas previa e de construción do proxecto de ampliación dunha planta solar fotovoltaica en Vilardevós (Ourense), expediente IN408A 2020/1-3. (Páx. 2)

CONCESIÓN DE AXUDAS

PARA A DIXITALIZACIÓN DO TEU NEGOCIO

  • Kit dixital para autónomos con ata 2 traballadores
  • Axudas de 2.000 €
  • Prazo de solicitude aberto ata acabar fondos

Queres solicitalo? Infórmate na túa oficina de Unións Agrarias