NORMATIVA DO 2 DE XUÑO DE 2020

Selección de lexislación, convocatorias e anuncios de interese publicadas no Diario Oficial de Galicia e nos boletíns do Estado, Unión Europea e provinciais.

BOE 1 de xuño (154)

I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE SANIDAD

Estado de alarma. Medidas urgentes.- Orden SND/487/2020, de 1 de junio, por la que se establecen las condiciones a aplicar en las fases 2 y 3 del Plan para la Transición hacia una Nueva Normalidad en materia de servicios aéreos y marítimo.

V. ANUNCIOS

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN

Mujeres rurales.- Extracto de la Orden de 26 de mayo de 2020 por la que se convocan Premios de Excelencia a la Innovación para Mujeres Rurales, XI edición, correspondientes al año 2020.

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO

Fundación biodiversidad.- Extracto de la Resolución 27 de mayo de 2020 de la Dirección de la Fundación Biodiversidad, F.S.P., por la que se acuerda nuevo plazo de presentación de solicitudes de la convocatoria de ayudas, en concurrencia competitiva, para la evaluación de la biodiversidad terrestre española 2020, una vez reanudados los plazos administrativos previstos en el Real Decreto 463/2020 de 14 de marzo, que declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el Covid-19.

Convocatoria.- Extracto de la Orden de 14 de mayo de 2020, por la que se convoca para el año 2020 la concesión de ayudas a sindicatos de trabajadores del sector medioambiental para el desarrollo de sus actividades de colaboración y representación ante la Administración General del Estado, la Unión Europea e Instituciones Internacionales, y para la realización de proyectos de especial interés para el desarrollo y mejora de los trabajadores.

 

DOG 2 de xuño (106)

III. OUTRAS DISPOSICIÓNS

CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL

Incendios.- Orde do 28 de maio de 2020 pola que se determina a época de perigo alto de incendios.

AXENCIA GALEGA DE INNOVACIÓN

Modificación bases.- Resolución do 25 maio de 2020 pola que se modifica parcialmente a Resolución do 28 de decembro de 2018 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, das axudas para a mellora da capacidade de innovación das empresas en Galicia, a través do financiamento das actividades integradas en plans de innovación enmarcados en prioridades estratéxicas da RIS3, cofinanciadas polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (Feder) no marco do programa operativo Feder Galicia 2014-2020, e se procede á súa convocatoria para o ano 2019 (Diario Oficial de Galicia do 8 de febrero), (código de procedemento IN848D).

Modificación bases.- Resolución do 25 de maio de 2020 pola que se modifica parcialmente a Resolución do 31 de decembro de 2017 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, das axudas do programa Conecta Peme para fomentar a cooperación entre as pemes e os demais axentes do Sistema rexional de innovación, a través do apoio a proxectos de investigación, desenvolvemento e innovación orientados ao mercado e aliñados cos retos e prioridades identificados na RIS3 para Galicia, e se procede á súa convocatoria para o ano 2018 (Diario Oficial de Galicia número 28, do 8 de febreiro de 2018), (código de procedemento IN852A).

Modificación bases.- Resolución do 25 de maio de 2020 pola que se modifican parcialmente as resolucións do 26 de maio de 2017, do 28 de maio de 2018 e do 31 de maio de 2018 polas que se establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, das subvencións para a creación, posta en marcha e consolidación de unidades mixtas de investigación aliñadas cos retos estratéxicos e prioridades identificados na RIS3 para Galicia, publicadas no Diario Oficial de Galicia do 8 de xuño de 2017, 22 de xuño de 2018 e 4 de xullo de 2018, respectivamente (códigos de procedemento IN853A e IN853B).

INSTITUTO GALEGO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA

Convocatoria Re-acciona.- Resolución conxunta do 18 de maio de 2020 pola que se dá publicidade ao Acordo da Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia (Amtega) e do Consello de Dirección do Instituto Galego de Promoción Económica (Igape) que aproba as bases reguladoras das axudas aos servizos de desenvolvemento estratéxico, profesionalización, innovación e adopción de solucións de dixitalización para a súa realización en empresas galegas (programa Re-acciona), cofinanciados polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional con cargo ao programa operativo Feder Galicia 2014-2020, e se procede á súa convocatoria en réxime de concorrencia competitiva. (Extracto)

Código de procedemento: IG401A

Prazo de presentación de solicitudes:

Convocatoria 2020.1: comeza o día seguinte ao da publicación da resolución de convocatoria no Diario Oficial de Galicia e remata o 2.7.2020.

Convocatoria 2020.2: comeza o 6.7.2020 e remata o 17.9.2020.

Convocatoria 2020.3: comeza o 21.9.2020 e remata o 5.11.2020.

Convocatoria 2020.4: comeza o 9.11.2020 e remata o 28.12.2020.

VI. ANUNCIOS

AXENCIA GALEGA DE INFRAESTRUTURAS

Expropiacións.- Resolución do 18 de maio de 2020, do Servizo Provincial de Pontevedra, pola que se sinala a data para o levantamento de actas previas á ocupación, e a data para o pagamento de depósitos previos e a formalización das actas de ocupación dos bens e dereitos afectados polas obras do proxecto de construción do Plan de seguridade viaria de Galicia 2016-2020: mellora da seguridade viaria (MSV) no contorno de treitos de concentración de accidentes na estrada PO-551, puntos quilométricos 7+800 a 8+800, de clave PO/17/141.06, nos concellos de Marín e Bueu.

Expropiacións.- Resolución do 19 de maio de 2020, do Servizo Provincial da Coruña, pola que se sinala a data para o levantamento das actas previas á ocupación e para a formalización das actas de ocupación dos bens e dereitos afectados polo proxecto de acondicionamento da estrada AC-566, treito Valdoviño-Cedeira, de clave AC/18/040.10, no concello de Valdoviño.

CONCELLO DE FRADES

Plan contra incendios.- Edicto de aprobación inicial do Plan municipal de prevención e defensa contra incendios forestais.

 

BOP Pontevedra 2 de xuño (104)

CONSELLERÍA DE INFRAESTRUTURAS E MOBILIDADE

Expropiacións.- Resolución do 19 de maio de 2020 do xefe do servizo provincial da axencia galega de infraestruturas en Pontevedra pola que se sinala a data para o pago de depósitos previos e aformalización das actas de ocupación da obra proxecto de construción do itinerario peonil e ciclista na PO-313, treito Coiradas-Pardavila puntos quilométrico 1+380-3+330, de clave PO/16/266.06 no concello de Marín.

Expropiacións.- Resolución do 21 de maio de 2020 do xefe do Servizo Provincial da Axencia Galega de Infraestruturas en Pontevedra pola que se sinala a data para o pago de depósitos previos e aformalización das actas de ocupación da obra proxecto de construción do plan de seguridade viaria de Galicia 2016-2020: mellora da seguridade viaria (MSV) no contorno de treitos de concentración de accidentes (TCA) na estrada PO-552, puntos quilométricos 58+300 a 64+400 e 68+500 a 69+900, de clave PO/17/146.06 nos concellos de Tomiño e Tui.

CONCESIÓN DE AXUDAS

PARA A DIXITALIZACIÓN DO TEU NEGOCIO

  • Kit dixital para autónomos con ata 2 traballadores
  • Axudas de 2.000 €
  • Prazo de solicitude aberto ata acabar fondos

Queres solicitalo? Infórmate na túa oficina de Unións Agrarias