NORMATIVA DO 12 DE XUÑO DE 2020

DOG (114): Se convocan as axudas para o pagamento da comisión inicial de apertura destinadas aos beneficiarios dos préstamos de adianto das axudas da PAC no ano 2020

DOUE 12 de xuño

LEGISLACIÓN (L184)

REGLAMENTOS

Encefalopatías espongiformes.- REGLAMENTO (UE) 2020/772 DE LA COMISIÓN de 11 de junio de 2020 por el que se modifican los anexos I, VII y VIII del Reglamento (CE) n.o 999/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta a las medidas de erradicación de las encefalopatías espongiformes transmisibles en las cabras y las razas amenazadas.

 

BOE 12 de xuño (165)

I. DISPOSICIONES GENERALES

CORTES GENERALES

Estado de alarma. Medidas urgentes.- Resolución de 10 de junio de 2020, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 19/2020, de 26 de mayo, por el que se adoptan medidas complementarias en materia agraria, científica, económica, de empleo y Seguridad Social y tributarias para paliar los efectos del COVID-19.

Ingreso mínimo vital.- Resolución de 10 de junio de 2020, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 20/2020, de 29 de mayo, por el que se establece el ingreso mínimo vital.

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO

Materiales forestales de reproducción.- Resolución de 3 de junio de 2020, de la Dirección General de Biodiversidad, Bosques y Desertificación, por la que se publican las incorporaciones al Catálogo Nacional de Materiales de Base, para la producción de materiales forestales de reproducción de la categoría “Cualificado” de la especie Pinus pinaster Ait, situados en el territorio de Galicia.

V. ANUNCIOS

MINISTERIO DE IGUALDAD

Violencia de género.- Extracto de la Resolución de 29 de mayo de 2020 de la Secretaría de Estado de Igualdad y contra la Violencia de Género, por la que se convocan subvenciones públicas destinadas a proyectos de atención a mujeres y niñas víctimas de trata de seres humanos con fines de explotación sexual y sus hijos e hijas menores o con discapacidad para el año 2020.

 

DOG 12 de xuño (114)

III. OUTRAS DISPOSICIÓNS

VICEPRESIDENCIA E CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓNS PÚBLICAS E XUSTIZA

Convocatoria axudas á conciliación.- Resolución do 5 de xuño de 2020, da Secretaría Xeral da Igualdade, pola que se establecen as bases reguladoras que rexerán as axudas á conciliación da vida familiar e laboral, por redución da xornada de traballo, como medida de fomento da conciliación e corresponsabilidade, cofinanciadas polo Fondo Social Europeo (FSE) con cargo ao programa operativo FSE Galicia 2014-2020, e se convocan para o ano 2020 (código de procedemento SI440A) (Extracto)

CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL

Convocatoria axudas anticipo PAC.- Orde do 10 de xuño de 2020 pola que se establecen as bases reguladoras e se convocan as axudas para o pagamento da comisión inicial de apertura destinadas aos beneficiarios dos préstamos de adianto das axudas da PAC no ano 2020 (código de procedemento MR242A). (Extracto)

INSTITUTO GALEGO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA

Programa Re-acciona.- Corrección de erros. Resolución conxunta do 18 de maio de 2020 pola que se dá publicidade ao Acordo da Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia (Amtega) e do Consello de Dirección do Instituto Galego de Promoción Económica (Igape) que aproba as bases reguladoras das axudas aos servizos de desenvolvemento estratéxico, profesionalización, innovación e adopción de solucións de dixitalización para a súa realización en empresas galegas (programa Re-acciona), cofinanciados polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional con cargo ao programa operativo Feder Galicia 2014-2020, e se procede á súa convocatoria en réxime de concorrencia competitiva (código de procedemento IG401A).

VI. ANUNCIOS

CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

Explotación avícola.- Anuncio do 1 de xuño de 2020, da Dirección Xeral de Calidade Ambiental e Cambio Climático, polo que se fai pública a declaración de impacto ambiental do proxecto de ampliación de explotación ata 54.044 galiñas poñedoras na parroquia de Dombodán, no concello de Arzúa, A Coruña (expediente 2018/0147).

CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPREGO E INDUSTRIA

Expropiacións.- Acordo do 25 de maio de 2020, da Xefatura Territorial da Coruña, de levantamento das actas previas á ocupación de bens e dereitos afectados por unha instalación eléctrica no concello de Fene (expediente IN407A 2019/65-1).

Expropiacións.- Anuncio do 2 de xuño de 2020, da Xefatura Territorial da Coruña, sobre resolución de desistencia dun procedemento expropiatorio no concello de Dumbría (expediente IN407A 2014/196-1).

CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL

Concentración parcelaria.- Anuncio do 1 de xuño de 2020, da Xefatura Territorial da Coruña, polo que se empraza un propietario da zona de concentración parcelaria dos Ánxeles- Calvente-Pasarelos-Marzoa II (Oroso), para ser notificado por comparecencia dunha modificación do acordo de concentración que o afecta.

Concentración parcelaria.- Anuncio do 1 de xuño de 2020, do Servizo de Infraestruturas Agrarias da Coruña, polo que se comunica a aprobación do acordo de reestruturación parcelaria da zona de concentración de San Pedro de Vilantime (Arzúa-A Coruña).

CONCESIÓN DE AXUDAS

PARA A DIXITALIZACIÓN DO TEU NEGOCIO

  • Kit dixital para autónomos con ata 2 traballadores
  • Axudas de 2.000 €
  • Prazo de solicitude aberto ata acabar fondos

Queres solicitalo? Infórmate na túa oficina de Unións Agrarias