NORMATIVA DO 19 DE XUÑO DE 2020

DOG (120): Convocatoria de axudas aos proxectos dos comercios retallistas galegos para contribuír á reactivación do comercio galego garantindo a seguridade laboral e a xeración de confianza no consumidor.

DOUE 19 de xuño

LEGISLACIÓN (L195)

DECISIONES

FEAGA y FEADER.- Decisión de Ejecución (UE) 2020/859 de la Comisión de 16 de junio de 2020 por la que se excluyen de la financiación de la Unión Europea determinados gastos efectuados por los Estados miembros con cargo al Fondo Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA) y al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader) [notificada con el número C(2020) 3609]

 

BOE 19 de xuño (171)

I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO

Residuos.- Real Decreto 553/2020, de 2 de junio, por el que se regula el traslado de residuos en el interior del territorio del Estado.

MINISTERIO DE ASUNTOS ECONÓMICOS Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL

Procedimientos administrativos. Gestión informatizada.- Resolución de 12 de junio de 2020, de la Subsecretaría, por la que se establece el pago voluntario por vía telemática de la tasa por inscripción en el registro administrativo de distribuidores de seguros y reaseguros.

 

DOG 19 de xuño (120)

III. OUTRAS DISPOSICIÓNS

CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPREGO E INDUSTRIA

Convocatoria.- Orde do 5 de xuño de 2020 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, das subvencións ás asociacións de comerciantes sen fins de lucro para a dinamización dos centros comerciais abertos e prazas de abastos de Galicia, e se procede á súa convocatoria. (Extracto)

Código de procedemento: CO300A

Prazo de presentación de solicitudes: Ata o 19/07/2020

Convocatoria.- Orde do 5 de xuño de 2020 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, das subvencións ás asociacións de comerciantes sen fins de lucro de ámbito superior ao municipal ou federacións, para a revitalización do comercio de proximidade e a incentivación do consumo a través do tícket de dinamización comercial, e se procede á súa convocatoria. (Extracto)

Código de procedemento: CO300B

Prazo de presentación de solicitudes: Ata o 19/07/2020

INSTITUTO GALEGO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA

Convocatoria.- Resolución do 15 de xuño de 2020 pola que se dá publicidade do Acordo do Consello de Dirección que aproba as bases reguladoras das axudas aos proxectos dos comercios retallistas galegos para contribuír á reactivación do comercio galego garantindo a seguridade laboral e a xeración de confianza no consumidor, susceptibles de financiamento polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional no marco do programa operativo Feder Galicia 2014-2020, e se procede á súa convocatoria en réxime de concorrencia non competitiva. (Extracto)

Código de procedemento: IG524C

Prazo de presentación de solicitudes.- Ata o 31/07/2020 ou esgotamento de crédito.

VI. ANUNCIOS

CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPREGO E INDUSTRIA

Expropiacións.- Acordo do 26 de maio de 2020, da Xefatura Territorial da Coruña, de levantamento das actas previas á ocupación de bens e dereitos afectados por unha instalación eléctrica nos concellos de Mazaricos, Negreira e Outes (expediente IN407A 2010/269-1).

AXENCIA GALEGA DE INFRAESTRUTURAS

Expropiacións.- Resolución do 8 de xuño de 2020, do Servizo Provincial da Coruña, pola que se sinala a data para o levantamento das actas previas á ocupación e para a formalización das actas de ocupación dos bens e dereitos afectados polo proxecto de construción da mellora da capacidade e seguridade da AC-862, treito AG-64-Ponte Mera, nos concellos de San Sadurniño, Moeche e Cerdido, de clave AC/18/014.10.

 

BOP Lugo 19 de xuño (140)

XEFATURA TERRITORIAL DA CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA. SERVIZO DO PATRIMONIO NATURAL

Ampliación Tecor.- Ampliación Tecos As Louseiras.

 

BOP Ourense 19 de xuño (140)

CONCELLO DA VEIGA

Bases reguladoras.- Bases reguladoras do Programa para a reactivación da económica rural VI: axudas á produción agraria (Faba Loba das Montañas de Trevinca). (Páx. 7)

CONCESIÓN DE AXUDAS

PARA A DIXITALIZACIÓN DO TEU NEGOCIO

  • Kit dixital para autónomos con ata 2 traballadores
  • Axudas de 2.000 €
  • Prazo de solicitude aberto ata acabar fondos

Queres solicitalo? Infórmate na túa oficina de Unións Agrarias