NORMATIVA DO 29 DE XUÑO DE 2020

DOUE (L205): Excepciones, para el año 2020, en lo que atañe al sector de las frutas y hortalizas, y al sector vitivinícola, debido a la pandemia de COVID-19.

DOUE 29 de xuño

LEGISLACIÓN (L205)

REGLAMENTOS

Frutas, hortalizas y sector vitivinícola.- Reglamento Delegado (UE) 2020/884 de la Comisión de 30 de mayo de 2020 que establece excepciones, para el año 2020, al Reglamento Delegado (UE) 2017/891 de la Comisión, en lo que atañe al sector de las frutas y hortalizas, y al Reglamento Delegado (UE) 2016/1149 de la Comisión, en lo que atañe al sector vitivinícola, debido a la pandemia de COVID-19.

 

BOE 29 de xuño (179)

V. ANUNCIOS

MINISTERIO DE DERECHOS SOCIALES Y AGENDA 2030

Convocatoria.- Extracto de la Resolución de 22 de junio de 2020, de la Secretaría de Estado de Derechos Sociales, por la que se convocan subvenciones para la realización de actividades de interés general con cargo a la asignación tributaria del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.

 

DOG 29 de xuño (127)

III. OUTRAS DISPOSICIÓNS

CONSELLERÍA DE POLÍTICA SOCIAL

Modificación Orde.- Orde do 26 de xuño de 2020 pola que se modifica a Orde do 13 de xuño de 2018 pola que se establecen as bases que rexerán a concesión de subvencións a entidades de iniciativa social para a promoción de actuacións de servizos sociais comunitarios e inclusión social e se procede á súa convocatoria para os anos 2018, 2019 e 2020 (cofinanciada parcialmente polo Fondo Social Europeo e polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional no marco dos programas operativos FSE Galicia 2014-2020 e Feder Galicia 2014-2020).

INSTITUTO GALEGO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA

Ampliación crédito.- Resolución do 19 de xuño de 2020 pola que se amplía o crédito dispoñible para o exercicio 2020 nas bases reguladoras dos préstamos previstos no Instrumento financeiro préstamos pemes Galicia-programa operativo Feder Galicia 2014-2020, préstamos IFI Innova. (Extracto)

CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

Ampliación Tecor.- Exposición pública do expediente de solicitude de ampliación do Tecor Castrelo do Val OU-10.093 (Páx. 4)

VI. ANUNCIOS

CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

Explotación avícola.- Anuncio do 1 de xuño de 2020, da Dirección Xeral de Calidade Ambiental e Cambio Climático, polo que se somete a información pública o estudo de impacto ambiental e a solicitude de autorización ambiental integrada para a explotación avícola de produción de ovos campeiros en Monte Estraviz de Finca Bosqueval, S.L., no concello de Curtis, provincia da Coruña (expediente 2020-IPPC-I-5).

CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL

CMVMC.- Anuncio do 15 de xuño de 2020, do Xurado Provincial de Clasificación de Montes Veciñais en Man Común de Pontevedra, polo que se publica o acordo de inicio do expediente de clasificación dos montes Coutada e A Fontiña, a favor da Comunidade de Montes Veciñais en Man Común de Liñares, do concello das Neves.

AXENCIA GALEGA DE INFRAESTRUTURAS

Expropiacións.- Anuncio do 11 de xuño de 2020, do Servizo Provincial de Pontevedra, polo que se emprazan as persoas interesadas para seren notificadas pola resolución de expropiación complementaria no expediente de expropiación forzosa para a obra do proxecto de construción do itinerario peonil e ciclista na PO-307, tramo Deiro-ponte da Illa de Arousa, punto quilométrico 0+000-1+650 (expediente PO/16/101.06).

Expropiacións.- Anuncio do 12 de xuño de 2020, do Servizo Provincial de Ourense, polo que se emprazan as persoas interesadas para seren notificadas por comparecencia no expediente de expropiación forzosa para a obra do itinerario peonil e ciclista na OU-537, treito de parques empresariais (puntos quilométricos 0+000-2+030), e na OU-536, treito A Derrasa (puntos quilométricos 7+180-7+940), no concello do Pereiro de Aguiar (clave OU/16/269.06).

CONCELLO CERDEDO-COTOBADE

Expropiacións.- Anuncio do Acordo do Pleno do Concello de Cerdedo-Cotobade polo que se acorda a aprobación inicial e se somete a información pública o expediente expropiatorio, polo procedemento de taxación conxunta, dos bens e dereitos que se precisa ocupar para expropiación para a construción da residencia da terceira idade na Chan, Carballedo.

CONCELLO DE PONTECESO

Xestión de biomasa.- Anuncio de requirimento de xestión da biomasa.

CONCELLO DE TOMIÑO

Xestión de biomasa.- Anuncio de requirimento de xestión da biomasa.

Xestión de biomasa.- Anuncio de requirimento de xestión da biomasa.

 

BOP A Coruña 29 de xuño (96)

CONSELLERÍA DE INFRAESTRUTURAS E MOBILIDADE

Expropiacións.- Pago de xuros de demora por expropiacións de clave AC/03/038.01 no Concello de Fisterra.

Expropiacións.- Pago de xuros de demora por expropiacións con clave de obra AC/05/037.06 no Concello de FRADES.

Expropiacións.- Pago de xuros de demora por expropiación con clave de obra N/AC/91.3.3.2 e AC/03/008.01.1 no Concello de A BAÑA.

CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPREGO E INDUSTRIA

Expropiacións.- Acordo do 23 de xuño de 2020 da Xefatura Territorial da Coruña, de levantamento das actas previas á ocupación de bens e dereitos afectados por unha instalación eléctrica, no concello de Ortigueira (expediente IN407A 2019/231-1)

CONCESIÓN DE AXUDAS

PARA A DIXITALIZACIÓN DO TEU NEGOCIO

  • Kit dixital para autónomos con ata 2 traballadores
  • Axudas de 2.000 €
  • Prazo de solicitude aberto ata acabar fondos

Queres solicitalo? Infórmate na túa oficina de Unións Agrarias