NORMATIVA DO 30 DE XUÑO DE 2020

Selección de lexislación, convocatorias e anuncios de interese publicadas no Diario Oficial de Galicia e nos boletíns do Estado, Unión Europea e provinciais.

BOE 30 de xuño (180)

I. DISPOSICIONES GENERALES

CORTES GENERALES

Medidas urgentes.- Resolución de 25 de junio de 2020, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto- ley 21/2020, de 9 de junio, de medidas urgentes de prevención, contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.

 

DOG 30 de xuño (128)

III. OUTRAS DISPOSICIÓNS

CONSELLERÍA DE POLÍTICA SOCIAL

Axudas PDR.- Corrección de erros. Orde do 22 de xuño de 2020 relativa ao réxime de anticipos, modificacións e renuncia en relación coas axudas cofinanciadas polo Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) no marco do Programa de desenvolvemento rural (PDR) de Galicia 2014-2020.

INSTITUTO GALEGO DA VIVENDA E SOLO

Plan estatal de Vivenda.- Resolución do 19 de xuño de 2020 pola que se regula o procedemento para participar no Programa de fomento da rexeneración e renovación urbana e rural do Plan estatal de vivenda 2018-2021, se establecen as bases reguladoras das axudas previstas para este programa e se abre o prazo de participación para a anualidade 2020 (código de procedemento VI408K).

VI. ANUNCIOS

CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

Información pública.- Resolución do 15 de xuño de 2020, da Dirección Xeral de Calidade Ambiental e Cambio Climático, polo que se somete a información pública a documentación dunha modificación substancial da autorización ambiental integrada outorgada a Cooperativas Orensanas, S.C.G. para o seu Centro de Procesado Avícola de Santa Cruz de Arrabaldo, Ourense (expediente 2018-IPPC-M-115).

CONSELLERÍA DE INFRAESTRUTURAS E MOBILIDADE

Expropiacións.- Resolución do 22 de xuño de 2020 pola que se sinalan as datas para o levantamento das actas previas á ocupación e de ocupación definitiva dos bens e dereitos afectados polas obras do proxecto de implantación dos plans de emerxencia das presas de Caldas de Reis, Eiras, Baiona e O Con (clave OH.136.1115).

CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPREGO E INDUSTRIA

Eólicos.- Anuncio do 15 de xuño de 2020, da Xefatura Territorial da Coruña, referente ao trámite de audiencia no procedemento de declaración de utilidade pública para o proxecto do parque eólico Campelo, nos concellos de Coristanco e Santa Comba (expediente IN661A 2011/16-1).

Expropiacións.- Anuncio do 17 de xuño de 2020, da Xefatura Territorial de Lugo, do traslado das follas de valoración da empresa en relación cos bens e dereitos afectados polo expediente de expropiación do parque eólico Monciro (expediente 118-EOL).

Expropiacións.- Anuncio do 17 de xuño de 2020, da Xefatura Territorial da Coruña, de comunicación do traslado de follas de valoración por expediente de expropiación, no concello de Vimianzo (expediente IN408A 2017/07-1).

Expropiacións.- Anuncio do 17 de xuño de 2020, da Xefatura Territorial da Coruña, de convocatoria para o levantamento das actas previas á ocupación correspondentes aos bens e dereitos afectados polo expediente de expropiación IN407A 2010/269-1, nos concellos de Mazaricos, Outes e Negreira.

CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL

Concentración parcelaria.- Anuncio do 12 de xuño de 2020, da Xefatura Territorial de Lugo, polo que se notifica un trámite de audiencia en relación coa zona de concentración parcelaria de Triabá (Castro de Rei).

Concentración parcelaria.- Anuncio do 15 de xuño de 2020, da Xefatura Territorial de Pontevedra, polo que se notifica a varios interesados o acordo de reestruturación parcelaria da zona de concentración parcelaria de Tremoedo (Vilanova de Arousa).

AXENCIA GALEGA DE INFRAESTRUTURAS

Expropiacións.- Anuncio do 11 de xuño de 2020, do Servizo Provincial de Pontevedra, polo que se notifica o pagamento de depósitos previos e a formalización de actas de ocupación, ao non poder efectuarse as correspondentes notificacións no expediente de expropiación forzosa para a obra de clave PO/16/264.06.

 

BOP A Coruña 30 de xuño (97)

CÁMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA Y NAVEGACIÓN. SANTIAGO DE COMPOSTELA

Convocatoria.- Convocatoria Ciberseguridad 2020 de ayudas económicas para el desarrollo de planes de apoyo a la implementación dela ciberseguridad en las Pymes.

 

BOP Lugo 30 de xuño (148)

EXCMA. DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE LUGO

Convocatoria.- Convocatoria e bases :

MEDIDA 8.2.3.3 “ TU EMPLEO SOCIAL EN EL RURAL” axudas ao autoemprego,

MEDIDA 8.2.3.4 “TU EMPLEO EN EL RURAL” medidas para favorecer o autoempregro e o emprendemento colectivo no marco da economía social

MEDIDA 8.2.4.2 “GENTE JOVEN EN EL RURAL” axudas para a contratación por costa allea a empresas nalgún dos concellos contidos no Anexo I. PROMOCIÓN DA CULTURA EMPRENDEDORA. PRENDE! BOTA RAÍCES NO RURAL.

CONCESIÓN DE AXUDAS

PARA A DIXITALIZACIÓN DO TEU NEGOCIO

  • Kit dixital para autónomos con ata 2 traballadores
  • Axudas de 2.000 €
  • Prazo de solicitude aberto ata acabar fondos

Queres solicitalo? Infórmate na túa oficina de Unións Agrarias