NORMATIVA DO 1 DE XULLO DE 2020

BOE (181): Real Decreto 617/2020, de 30 de junio, por el que se modifica el Real Decreto 1363/2018, de 2 de noviembre, para la aplicación de las medidas del programa de apoyo 2019-2023 al sector vitivinícola español. DOG (129): Axudas destinadas ás persoas traballadoras e ás empresas afectadas por expedientes de regulación temporal de emprego. Subvencións para proxectos de enerxías renovables térmicas, para os anos 2020-2021

BOE 1 de xullo (181)

I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN

Sector vitivinícola.- Real Decreto 617/2020, de 30 de junio, por el que se modifica el Real Decreto 1363/2018, de 2 de noviembre, para la aplicación de las medidas del programa de apoyo 2019-2023 al sector vitivinícola español.

 

DOG 1 de xullo (129)

III. OUTRAS DISPOSICIÓNS

CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPREGO E INDUSTRIA

Convocatoria.- Orde do 19 de xuño de 2020 pola que se establecen as bases reguladoras das axudas destinadas, no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia, ás persoas traballadoras e ás empresas afectadas por expedientes de regulación temporal de emprego de suspensión de contratos ou redución da xornada para favorecer o mantemento do emprego ante flutuacións da economía, e se procede á súa convocatoria para o ano 2020. (Extracto)

Código de procedemento.- TR820F

Prazo de presentación de solicitudes.- Permanecerá aberto ata o 31 de outubro de 2020, agás o suposto establecido no artigo 9.1, en que se permitirá ata o 10 de novembro de 2020.

AXENCIA INSTITUTO ENERXÉTICO DE GALICIA

Convocatoria.- Resolución do 19 de xuño de 2020 pola que se establecen as bases reguladoras e se anuncia a convocatoria de subvencións para proxectos de enerxías renovables térmicas, para os anos 2020-2021, cofinanciadas polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional, no marco do programa operativo Feder Galicia 2014-2020. (Extracto)

Código de procedemento.- IN421G

Prazo de presentación de solicitudes.- Ata o 01/08/2020

VI. ANUNCIOS

CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

Explotación avícola.- Anuncio do 12 de maio de 2020, da Dirección Xeral de Calidade Ambiental e Cambio Climático, polo que se somete a información pública a documentación para a revisión da autorización ambiental integrada outorgada a A Ponte, S.C.G. para unha explotación avícola de engorda de polos nas Lagoas Miumentos- Piúca, no concello de Maceda (expediente 2019-IPPC-M-70).

CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL

Concentración parcelaria.- Anuncio do 18 de xuño de 2020, da Xefatura Territorial de Pontevedra, de notificación de resolucións de modificación das bases definitivas da zona de concentración parcelaria de Baión (Vilanova de Arousa).

CONCELLO DE OIA

Xestión de biomasa.- Edicto de orde de execución de limpeza de predios (expediente 698/2020 URB 6/2020).

 

BOP A Coruña 1 de xullo (98)

DEPUTACIÓN PROVINCIAL DA CORUÑA

Expropiacións.- Anuncio pago de depósitos previos DP 5602 Negreira a Pontenafonso, p.q. 6,105 a 8,63. ampliación e mellora da seguridade vial (Negreira) (código obra 19.1110.0010.0), termo municipal de Negreira.

Expropiacións.- Anuncio pago de depósitos previos DP 2302 Hospital a Brens, p.q. 2+100 ao p.q. 5+890. mellora da estrada (Dumbría) (código obra 19.1110.0009.0) DP 2302, termo municipal de Dumbría.

CONCESIÓN DE AXUDAS

PARA A DIXITALIZACIÓN DO TEU NEGOCIO

  • Kit dixital para autónomos con ata 2 traballadores
  • Axudas de 2.000 €
  • Prazo de solicitude aberto ata acabar fondos

Queres solicitalo? Infórmate na túa oficina de Unións Agrarias