NORMATIVA DO 2 DE XULLO DE 2020

DOG (130): Se regula o procedemento de concesión das axudas para a subministración de froitas frescas, castañas e leite líquido de consumo ao alumnado de centros escolares.

BOE 2 de xullo (182)

V. ANUNCIOS

MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA

Expropiaciones.- Anuncio del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias por el que sesomete a información pública, a efectos de expropiaciones, el«Proyecto Constructivo de Supresión de los Pasos a Nivel de los pp. kk.422/742, 422/955 y 423/492 de la línea León-La Coruña. Términomunicipal de Lugo».

DOG 2 de xullo (130)

III. OUTRAS DISPOSICIÓNS

AXENCIA TURISMO DE GALICIA

Bono Turístico.- Resolución do 30 de xuño de 2020 pola que se determinan as condicións de adhesión das empresas turísticas ao programa Bono Turístico #QuedamosenGalicia e se abre o prazo para a presentación das solicitudes de participación (código de pro

FONDO GALEGO DE GARANTÍA AGRARIA

Convocatoria.- Resolución do 18 de xuño de 2020 pola que se regula o procedemento de concesión das axudas para a subministración de froitas frescas, castañas e leite líquido de consumo ao alumnado de centros escolares e se convocan para o curso escolar 2020/21 (códigos de procedemento MR265B e MR265C). (Extracto)

INSTITUTO GALEGO DA VIVENDA E SOLO

Plan estatal de vivenda.- Resolución do 22 de xuño de 2020 pola que se regula o procedemento para participar no Programa de fomento da rexeneración e renovación urbana e rural do Plan estatal de vivenda 2018-2021, e se establecen as bases reguladoras das subvencións correspondentes á área de rehabilitación integral da Ribeira Sacra (códigos de procedemento VI408L, VI408M e VI408N).

VI. ANUNCIOS

CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

Explotación mixta.- Anuncio do 20 de maio de 2020, da Dirección Xeral de Calidade Ambiental e Cambio Climático, polo que se somete a información pública a documentación para a revisión da autorización ambiental integrada para unha granxa de gando porcino de ceba e vacún de carne (expediente 2019-IPPC-M-179).

Normas subsidiarias.- Anuncio do 18 de xuño de 2020, da Dirección Xeral de Calidade Ambiental e Cambio Climático, polo que se fai pública a declaración ambiental estratéxica correspondente ao procedemento de avaliación ambiental estratéxica ordinaria da modificación puntual das normas subsidiarias no ámbito dos terreos da cooperativa Canal IV, concello das Pontes de García Rodríguez (expediente 2017AAE1999; código 1899/2017).

CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL

Concentración parcelaria.- Anuncio do 18 de xuño de 2020, da Xefatura Territorial da Coruña, polo que se empraza unha propietaria da zona de concentración parcelaria de Parada II (Ordes-A Coruña), para ser notificada por comparecencia dunha modificación do acordo de concentración que a afecta.

CMVMC.- Anuncio do 18 de xuño de 2020, do Xurado Provincial de Clasificación de Montes Veciñais en Man Común de Pontevedra, polo que se publica a resolución do expediente de clasificación como veciñais en man común dos montes denominados Torreiro e outros, a favor dos veciños da Comunidade de Montes Veciñais en Man Común de Pontellas, concello do Porriño.

 

BOP A Coruña 2 de xullo (99)

DEPUTACIÓN PROVINCIAL DA CORUÑA

Expropiacións.- Anuncio de aprobación técnica do Plan de vías provinciais 2020, segunda fase e inicio de trámites da expropiación senda peonil en DP 1702 PQ 0+970 a 1+070. pasarela sobre liña FF.CC. Cambre

CÁMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA, SERVICIOS Y NAVEGACIÓN. A CORUÑA

Convocatoria.- Extracto de la convocatoria de ayudas económicas destinadas al fomento del empleo de 2020. Cámara de Comercio de A Coruña.

 

BOP Lugo 2 de xullo (150)

BASE DE DATOS NACIONAL DE SUBVENCIÓNS (BDNS) – DEPUTACIÓN

Convocatoria.- Extracto da convocatoria destinada ao fomento do emprego na provincia de Lugo ano 2020.

 

BOP Ourense 2 de xullo (150)

CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA -Xefatura Territorial de Ourense

Modificación Tecor.- Exposición pública do expediente de solicitude de modificación de lindeiros entre os Tecor societarios Boborás OU-10.214 e O Irixo OU-10.038. (Páx. 7)

CONCELLO DE RIBADAVIA

Reactivación tecido empresarial.- Prazo de presentación de solicitudes para o Programa de subvencións de reactivación do tecido empresarial e comercial de Ribadavia. (Páx. 20)

BOP Pontevedra 2 de xullo (125)

CONSELLERÍA DE INFRAESTRUTURAS E MOBILIDADE

Expropiacións.- Convocatoria para o levantamento de actas previas á ocupación e de ocupación definitiva dos bens e dereitos afectados polas obras do proxecto de implantación dos plans de emerxencia das presas de Caldas de Reis, Eiras, Baiona e o Con.

LALÍN

Asociacións de mulleres.- Bases reguladoras das subvencións para a realización de actividades polas asociacións de mulleres do concello de Lalín durante o ano 2020.

MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA

Expropiacións.- Información pública a efectos de expropiacións do «proxecto de construción de rehabilitación de gabias liña Monforte de Lemos-bif. Chapela. pp.kk. 51/030-51/130, …

CONCESIÓN DE AXUDAS

PARA A DIXITALIZACIÓN DO TEU NEGOCIO

  • Kit dixital para autónomos con ata 2 traballadores
  • Axudas de 2.000 €
  • Prazo de solicitude aberto ata acabar fondos

Queres solicitalo? Infórmate na túa oficina de Unións Agrarias