NORMATIVA DO 6 DE XULLO DE 2020

BOE (185): Real Decreto-ley 25/2020, de 3 de julio, de medidas urgentes para apoyar la reactivación económica y el empleo.

DOUE 6 de xullo

LEGISLACIÓN (L124)

DECISIONES

Aceite de oliva.- Decisión (UE) 2020/964 del Consejo de 26 de junio de 2020 relativa a la posición que debe adoptarse, en nombre de la Unión Europea, en el Consejo de Miembros del Consejo Oleícola Internacional en lo que respecta a las normas comerciales aplicables a los aceites de oliva y los aceites de orujo de oliva.

 

BOE 6 de xullo (185)

I. DISPOSICIONES GENERALES

JEFATURA DEL ESTADO

Medidas urgentes.- Real Decreto-ley 25/2020, de 3 de julio, de medidas urgentes para apoyar la reactivación económica y el empleo.

III. OTRAS DISPOSICIONES

COMISIÓN NACIONAL DE LOS MERCADOSY LA COMPETENCIA

Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.- Resolución de 25 de junio de 2020, de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, por la que se publica el Acuerdo del Consejo por el que se asignan Consejeros a la Sala de Competencia y a la Sala de Supervisión Regulatoria.

 

DOG 6 de xullo (133)

I. DISPOSICIÓNS XERAIS

CONSELLERÍA DE FACENDA

Pagamento de recursos.- Decreto 95/2020, do 25 de xuño, polo que se regula o pagamento de recursos xestionados pola Axencia Tributaria de Galicia a través de entidades de crédito colaboradoras e mediante tarxeta de crédito ou débito a través de sistemas de terminal punto de venda.

III. OUTRAS DISPOSICIÓNS

VICEPRESIDENCIA E CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓNS PÚBLICAS E XUSTIZA

Convocatoria emprendemento feminino.- Resolución do 17 de xuño de 2020, da Secretaría Xeral da Igualdade, pola que se establecen as bases reguladoras das axudas do programa Emega para o fomento do emprendemento feminino en Galicia, cofinanciadas polo Fondo Social Europeo (FSE) no marco do programa operativo Fondo Social Europeo (FSE) Galicia 2014-2020, e se procede á súa convocatoria no ano 2020 (procedemento SI429A). (Extracto)

Prazo de presentación de solicitudes: Ata o 06/08/2020

CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPREGO E INDUSTRIA

Convocatoria. Cheque autónomo.- Orde do 26 de xuño de 2020 pola que se establecen as bases reguladoras do programa Cheque autónomo seguimos adiante, financiado con cargo ao programa operativo FSE Galicia 2014-2020 e se procede á súa convocatoria para o ano 2020 (código de procedemento TR342B). (Extracto)

Prazo de presentación de solicitudes: Ata o 06/08/2020

FONDO GALEGO DE GARANTÍA AGRARIA

Mercados oleícolas.- Resolución do 17 de xuño de 2020 pola que se publica a addenda modificativa ao Convenio de encomenda de xestión entre o Ministerio de Agricultura e Pesca, Alimentación e Medio Ambiente e a Consellería do Medio Rural da Xunta de Galicia, para a realización dos controis do Sistema de información dos mercados oleícolas (aceite de oliva e olivas de mesa) pola Axencia de Información e Control Alimentarios O.A.

VI. ANUNCIOS

CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPREGO E INDUSTRIA

Eólicos.- Resolución do 15 de maio de 2020, da Dirección Xeral de Enerxía e Minas, pola que se declara a utilidade pública, en concreto, do parque eólico Corme modificación substancial (repotenciación parque eólico Corme), sito no concello de Ponteceso (A Coruña) e promovido por EDP Renovables España, S.L.U. (expediente IN661A 2018/1-1).

AXENCIA GALEGA DE INFRAESTRUTURAS

Expropiacións.- Anuncio do 11 de xuño de 2020, do Servizo Provincial de Pontevedra, polo que se emprazan as persoas interesadas para seren notificadas por comparecencia no expediente de expropiación forzosa para a obra de clave PO/16/264.06.

Expropiacións.- Anuncio do 25 de xuño de 2020 polo que se somete ao trámite de información pública a separata do proxecto de construción Senda e reparación de beirarrúas na PO-549, de clave PO/19/126.06, así como a relación individual de bens, dereitos e propietarios afectados polo proxecto.

CONCELLO DE CULLEREDO

Xestión de biomasa.- Anuncio de requirimento de xestión da biomasa UME/2019/486.

CONCELLO DO PORRIÑO

PXOM.- Anuncio de aprobación inicial da modificación puntual do Plan xeral de ordenación municipal para modificacións de alturas nos solos urbanos de uso industrial no termo municipal.

 

BOP A Coruña 6 de xullo (101)

CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPREGO E INDUSTRIA

Expropiacións.- Acordo do 30 de xuño de 2020 da Xefatura Territorial da Coruña, de levantamento das actas previas á ocupación de bens e dereitos afectados por unha instalación eléctrica, no concello de Fene (expediente IN407A 2017/96-1).

 

BOP Pontevedra 6 de xullo (127)

CONSELLO REGULADOR DA DENOMINACIÓN DE ORIXE RÍAS BAIXAS

Baixa viticultores.- Proposta baixa viticultores vulneración artículo 18.3 do regulamento da d. o. rías baixas.

 

 

 

 

CONCESIÓN DE AXUDAS

PARA A DIXITALIZACIÓN DO TEU NEGOCIO

  • Kit dixital para autónomos con ata 2 traballadores
  • Axudas de 2.000 €
  • Prazo de solicitude aberto ata acabar fondos

Queres solicitalo? Infórmate na túa oficina de Unións Agrarias