NORMATIVA DO 7 DE XULLO DE 2020

DOUE (L215): Reglamento de Ejecución (UE) 2020/975 de la Comisión de 6 de julio de 2020 por el que se autorizan acuerdos y decisiones relativos a las medidas de estabilización del mercado en el sector vitivinícola. DOG (134): Convocatoria de axudas á dixitalización Industria 4.0. Galicia Emprende.- Se modifica a resolución definitiva da segunda convocatoria de 2019 de axudas para novos emprendedores.

DOUE 7 de xullo

LEGISLACIÓN (L215)

REGLAMENTOS

Sector vitivinícola.- Reglamento de Ejecución (UE) 2020/975 de la Comisión de 6 de julio de 2020 por el que se autorizan acuerdos y decisiones relativos a las medidas de estabilización del mercado en el sector vitivinícola.

 

BOE 7 de xullo (186)

I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE HACIENDA

Procedimientos tributarios. Gestión informatizada.- Resolución de 1 de julio de 2020, del Departamento de Recaudación de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se habilitan trámites y actuaciones a través del canal telefónico, mediante el sistema de firma no avanzada con clave de acceso en un registro previo (sistema cl@ve pin).

 

DOG 7 de xullo (134)

III. OUTRAS DISPOSICIÓNS

INSTITUTO GALEGO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA

Convocatoria. Industria 4.0.- Resolución do 23 de xuño de 2020 pola que se dá publicidade do Acordo do Consello de Dirección que aproba as bases reguladoras dos obradoiros e das axudas á dixitalización Industria 4.0 para o ano 2020 cofinanciadas polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional no marco do programa operativo Feder Galicia 2014-2020, e se procede á súa convocatoria en réxime de concorrencia competitiva (código de procedemento IG300C).(Extracto IG239) (Extracto IG240)

Prazo de presentación de solicitudes: Ata o 07/08/2020

Modificación resolución. Galicia Emprende 2019.- Resolución do 29 de xuño de 2020 pola que se dá publicidade e se modifica a resolución definitiva da segunda convocatoria de 2019 de axudas para novos emprendedores, cofinanciadas polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional no marco do programa operativo Feder Galicia 2014-2020 (Galicia Emprende 2019.2).

INSTITUTO GALEGO DA VIVENDA E SOLO

Plan estatal vivenda. Ribeira Sacra.- Resolución do 2 de xullo de 2020 pola que se convocan, para o ano 2020, as subvencións do Programa de fomento da rexeneración e renovación urbana e rural do Plan estatal de vivenda 2018-2021, correspondentes á área de rehabilitación integral da Ribeira Sacra (código de procedemento VI408N). (Extracto)

VI. ANUNCIOS

CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPREGO E INDUSTRIA

Expropiacións.- Anuncio do 17 de xuño de 2020, da Xefatura Territorial de Lugo, do traslado das follas de valoración da empresa en relación cos bens e dereitos afectados polo expediente de expropiación do Parque Eólico A Pastoriza (expediente LU-11/123-EOL).

CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL

CMVMC.- Anuncio do 19 de xuño de 2020, do Xurado Provincial de Montes Veciñais en Man Común de Lugo, polo que se publica a clasificación, por sentenza xudicial, do monte veciñal en man común da Voutureira, no concello de Carballedo (expediente 1/2020).

CMVMC.- Anuncio do 19 de xuño de 2020, da Xefatura Territorial de Pontevedra, sobre o inicio do procedemento de deslindamento con predios particulares da Comunidade de Montes Veciñais en Man Común de Suigrexa, do concello de Moraña.

CONCELLO DE VIVEIRO

Xestión de biomasa.- Anuncio de xestión de biomasa e retirada de especies arbóreas prohibidas en Landrove, Viveiro.

Xestión de biomasa.- Anuncio de execución subsidiaria de xestión de biomasa vexetal e adaptación de plantacións en Paraiso, Viveiro (Lugo).

Xestión de biomasa.- Anuncio de resolución de execución subsidiaria de xestión de biomasa vexetal en Plantío, Celeiro, Viveiro (Lugo).

 

BOP A Coruña 7 de xullo (102)

CONSELLERÍA DE INFRAESTRUTURAS E MOBILIDADE

Expropiacións.- Actas de ocupación dos bens e dereitos afectados polo proxecto de construción do itinerario peonil e ciclista na AC-163 en Fontán (puntos quilométricos 1+280-1+840) e na AC-182, treito Mandín- As Torres (puntos quilométricos 2+460-2+860), Sada

DEPUTACIÓN PROVINCIAL DA CORUÑA

Bases FO300.- Bases reguladoras do programa de subvencións destinado a entidades lucrativas para a produción de proxectos singulares de especial interese cultural na provincia da coruña – ano 2020.

 

BOP Lugo 7 de xullo (154)

ÁREA DE RÉXIME INTERIOR, PROMOCIÓN DE TERRITORIO E TURISMO

Bases reguladoras.- Bases reguladoras da convocatoria dos premios “Lugo cambia ao turismo lucense”.

 

BOP Ourense 7 de xullo (154)

CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

Tecor.- Exposición pública da solicitude de segregación de propiedades particulares do Tecor societario Mazagará. (Páx. 5)

CONCESIÓN DE AXUDAS

PARA A DIXITALIZACIÓN DO TEU NEGOCIO

  • Kit dixital para autónomos con ata 2 traballadores
  • Axudas de 2.000 €
  • Prazo de solicitude aberto ata acabar fondos

Queres solicitalo? Infórmate na túa oficina de Unións Agrarias