NORMATIVA DO 15 DE XULLO DE 2020

Selección de lexislación, convocatorias e anuncios de interese publicadas no Diario Oficial de Galicia e nos boletíns do Estado, Unión Europea e provinciais.

BOE 15 de xullo (193)

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN

Comunidad Autónoma de Galicia. Convenio.- Resolución de 29 de junio de 2020, de la Dirección General de Producciones y Mercados Agrarios, por la que se publica el Convenio con la Xunta de Galicia, para el depósito y custodia de material genético de animales de razas puras, consignado en el Banco Nacional de Germoplasma Animal.

V. ANUNCIOS

MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA

Expropiaciones.- Anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado en Galicia por elque se publica la Resolución del Ministerio de Transportes, Movilidad yAgenda Urbana por la que se aprueba provisionalmente el Proyecto deConstrucción “Reposición de Viario en Chapela. (T.M. de Redondela).Autopista AP-9. Tramo: Enlace de O Morrazo – enlace de Teis”.Provincia de Pontevedra. Clave: 19-PO-4920.

 

DOG 15 de xullo (140)

III. OUTRAS DISPOSICIÓNS

CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPREGO E INDUSTRIA

Rede Eusumo.- Resolución do 9 de xullo de 2020 pola que se redistribúen os créditos orzamentarios por epígrafes recollidos na Orde do 10 de decembro de 2019 pola que se establecen as bases reguladoras de subvencións ás entidades colaboradoras da Rede Eusumo para realizar actividades de promoción e impulso do cooperativismo e da economía social, e se convocan para os anos 2020 e 2021.

VI. ANUNCIOS

CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

Explotación avícola.- Anuncio do 9 de xuño de 2020, da Dirección Xeral de Calidade Ambiental e Cambio Climático, polo que se somete a información pública a documentación para a revisión da autorización ambiental integrada outorgada a Avícola de Galicia, S,A.U. para a explotación avícola de polos de ceba situada en Arcos, parroquia de Santo Tomé de Nogueira, concello de Meis (Pontevedra) (expediente 2019-IPPC-M-147).

PXOM.- Anuncio do 26 de xuño de 2020, da Dirección Xeral de Calidade Ambiental e Cambio Climático, polo que se fai público o informe ambiental estratéxico da modificación do Catálogo do Plan xeral de ordenación municipal de Cariño (expediente 2020AAE2436; código 2300/2020).

CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL

CMVMC.- Anuncio do 29 de xuño de 2020, do Xurado Provincial de Clasificación de Montes Veciñais en Man Común de Pontevedra, polo que se publica a resolución do expediente de clasificación como veciñal en man común do monte denominado Cova Terreña, a favor dos veciños da Comunidade de Montes Veciñais en Man Común de Santa María de Fóra, concello de Baiona.

CMVMC.- Anuncio do 29 de xuño de 2020, do Xurado Provincial de Clasificación de Montes Veciñais en Man Común de Pontevedra, polo que se publica a resolución do expediente de clasificación como veciñais en man común dos montes denominados Quieiros, Os Calvos e Bumio a favor dos veciños da Comunidade de Montes Veciñais en Man Común de San Miguel de Barcala, concello da Estrada.

AXENCIA GALEGA DE DESENVOLVEMENTO RURAL

Banco de terras de Galicia.- Anuncio do 30 de xuño de 2020 polo que se lles notifican ás persoas interesadas a proposta de resolución de desistencia e as resolucións de cesión temporal de predios con vocación agraria.

CONCESIÓN DE AXUDAS

PARA A DIXITALIZACIÓN DO TEU NEGOCIO

  • Kit dixital para autónomos con ata 2 traballadores
  • Axudas de 2.000 €
  • Prazo de solicitude aberto ata acabar fondos

Queres solicitalo? Infórmate na túa oficina de Unións Agrarias