NORMATIVA DO 16 DE XULLO DE 2020

Selección de lexislación, convocatorias e anuncios de interese publicadas no Diario Oficial de Galicia e nos boletíns do Estado, Unión Europea e provinciais.

BOE 16 de xullo (194)

I. DISPOSICIONES GENERALES

JEFATURA DEL ESTADO

Estatuto de los Trabajadores.- Ley 1/2020, de 15 de julio, por la que se deroga el despido objetivo por faltas de asistencia al trabajo establecido en el artículo 52.d) del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre.

Medidas Urgentes.- Corrección de errores del Real Decreto-ley 24/2020, de 26 de junio, de medidas sociales de reactivación del empleo y protección del trabajo autónomo y de competitividad del sector industrial.

 

DOG 16 de xullo (141)

VI. ANUNCIOS

CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

Explotación porcina.- Anuncio do 3 de xullo de 2020, da Dirección Xeral de Calidade Ambiental e Cambio Climático, polo que se somete a información pública a solicitude de autorización ambiental integrada e o estudo de impacto ambiental presentados por Manuel Gómez-Franqueira Álvarez para a reforma dunha explotación porcina que pasará a dispor de 1.097 nais reprodutoras con leitóns ata 6 kg, no concello de Cenlle, provincia de Ourense (expediente 2020-IPPC-I-10).

CONCELLO DE CULLEREDO

Xestión de biomasa.- Anuncio de xestión de biomasa UME/2019/351.

 

BOP A Coruña 16 de xullo (109)

DEPUTACIÓN PROVINCIAL DA CORUÑA

Convocatoria.- Extracto da Resolución número 2020/20948, do 8 de xullo de 2020, da Presidencia da Deputación da Coruña, pola que se aproba a convocatoria do “Programa de subvencións destinado a entidades lucrativas para a produción de proxectos singulares de especial interese cultural na provincia da Coruña – ano 2020” (FO300/2020).

CONCESIÓN DE AXUDAS

PARA A DIXITALIZACIÓN DO TEU NEGOCIO

  • Kit dixital para autónomos con ata 2 traballadores
  • Axudas de 2.000 €
  • Prazo de solicitude aberto ata acabar fondos

Queres solicitalo? Infórmate na túa oficina de Unións Agrarias