NORMATIVA DO 21 DE XULLO DE 2020

Selección de lexislación, convocatorias e anuncios de interese publicadas no Diario Oficial de Galicia e nos boletíns do Estado, Unión Europea e provinciais.

DOUE 21 de xullo

LEGISLACIÓN (L234)

DECISIONES

Contaminación por nitratos.- Decisión de Ejecución (UE) 2020/1073 de la Comisión de 17 de julio de 2020 por la que se concede la exención solicitada por los Países Bajos de conformidad con la Directiva 91/676/CEE del Consejo, relativa a la protección de las aguas contra la contaminación producida por nitratos procedentes de fuentes agrarias.

Contaminación por nitratos.- Decisión de Ejecución (UE) 2020/1074 de la Comisión de 17 de julio de 2020 por la que se concede la exención solicitada por Dinamarca de conformidad con la Directiva 91/676/CEE del Consejo, relativa a la protección de las aguas contra la contaminación producida por nitratos procedentes de fuentes agrarias.

 

BOE 21 de xullo (198)

I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN

Sanidad animal.- Orden APA/660/2020, de 16 de julio, por la que se establecen los requisitos sanitarios para la importación de animales de especies para las que no exista normativa armonizada de la Unión Europea.

 

DOG 21 de xullo (145)

I. DISPOSICIÓNS XERAIS

VICEPRESIDENCIA E CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓNS PÚBLICAS E XUSTIZA

Autorización actividades.- CORRECCIÓN DE ERROS. Decreto 98/2020, do 2 de xullo, polo que se regula o procedemento de autorización da celebración de espectáculos públicos e actividades recreativas que se desenvolvan en máis dun termo municipal da Comunidade Autónoma de Galicia.

III. OUTRAS DISPOSICIÓNS

CONSELLERÍA DE INFRAESTRUTURAS E MOBILIDADE

Expropiacións.- Decreto 103/2020, do 2 de xullo, polo que se declara, en concreto, a utilidade pública e se dispón a urxente ocupación dos bens e dereitos afectados polo proxecto de construción do Plan de seguridade viaria de Galicia 2016-2020: mellora da seguridade viaria (MSV) no contorno de treitos de concentración de accidentes na estrada PO-551, puntos quilométricos 29+000 a 32+700, coa clave PO/17/149.06, no concello de Moaña.

AUGAS DE GALICIA

Convocatoria.- Resolución do 8 de xullo de 2020 pola que se aproban as bases reguladoras para a concesión de axudas, en réxime de concorrencia competitiva, para a mellora da calidade da auga proporcionada por comunidades de usuarios de abastecemento para consumo humano na Comunidade Autónoma de Galicia e se convocan para o ano 2020 (código de procedemento AU232A). (Extracto)

VI. ANUNCIOS

CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

Cambio de uso.- Anuncio do 29 de xuño de 2020, da Dirección Xeral de Calidade Ambiental e Cambio Climático, polo que se fai público o informe de impacto ambiental do proxecto de cambio de uso de forestal a agrícola de varias parcelas na parroquia de Maceira, no concello de Lalín (expediente 2019/0162).

CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPREGO E INDUSTRIA

Expropiacións.- Acordo do 30 de xuño de 2020, da Xefatura Territorial da Coruña, de levantamento das actas previas á ocupación de bens e dereitos afectados por unha instalación eléctrica no concello de Fene (expediente IN407A 2017/96-1).

Expropiacións.- Anuncio do 6 de xullo de 2020, da Xefatura Territorial da Coruña, de convocatoria para o levantamento das actas previas á ocupación correspondentes aos bens e dereitos afectados polo expediente de expropiación IN407A 2010/269-1, nos concellos de Mazaricos, Negreira e Outes.

Expropiacións.- Anuncio do 7 de xullo de 2020, da Xefatura Territorial da Coruña, de convocatoria para o levantamento das actas previas á ocupación correspondentes aos bens e dereitos afectados polo expediente de expropiación IN407A 2010/269-1, nos concellos de Mazaricos, Negreira e Outes.

CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL

Concentración parcelaria.- Anuncio do 3 de xullo de 2020, da Xefatura Territorial de Pontevedra, de notificación de trámites de audiencia respecto do proceso de concentración parcelaria da zona de Catoira (Catoira, Pontevedra).

Reestructuración parcelaria.- Anuncio do 6 de xullo de 2020, da Dirección Xeral de Desenvolvemento Rural, polo que se notifican dous trámites de audiencia a uns afectados polo proceso de reestruturación parcelaria da zona de Grixalba (Sobrado, A Coruña).

CONCELLO DE OIA

Xestión de biomasa.- Edicto de orde de execución de limpeza de leiras ao abeiro do artigo 22 da Lei 3/2007 (expediente 1318/2019).

CONCESIÓN DE AXUDAS

PARA A DIXITALIZACIÓN DO TEU NEGOCIO

  • Kit dixital para autónomos con ata 2 traballadores
  • Axudas de 2.000 €
  • Prazo de solicitude aberto ata acabar fondos

Queres solicitalo? Infórmate na túa oficina de Unións Agrarias