NORMATIVA DO 24 DE XULLO DE 2020

Selección de lexislación, convocatorias e anuncios de interese publicadas no Diario Oficial de Galicia e nos boletíns do Estado, Unión Europea e provinciais.

BOE 24 de xullo (201)

I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA,RELACIONES CON LAS CORTES Y MEMORIA DEMOCRÁTICA

Fondo de apoyo a la solvencia de empresas estratégicas.- Orden PCM/679/2020, de 23 de julio, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 21 de julio de 2020, por el que se establece el funcionamiento del Fondo de apoyo a la solvencia de empresas estratégicas.

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN

Seguros agrarios combinados.- Orden APA/690/2020, de 16 de julio, por la que se definen las explotaciones, animales y producciones asegurables, las condiciones técnicas mínimas de explotación y manejo, el ámbito de aplicación, los periodos de garantía, fechas de suscripción y los valores unitarios en relación con el seguro de explotación de apicultura comprendido en el cuadragésimo primer Plan de Seguros Agrarios Combinados.

 

DOG 24 de xullo (148)

III. OUTRAS DISPOSICIÓNS

CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

PXOM.- Orde do 10 de xullo de 2020 de aprobación definitiva do Plan xeral de ordenación municipal de Castro de Rei.

VI. ANUNCIOS

CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

Explotación avícola.- Anuncio do 15 de xuño de 2020, da Dirección Xeral de Calidade Ambiental e Cambio Climático, polo que se somete a información pública a documentación para a revisión da autorización ambiental integrada outorgada a Avicultura e Granxas Sarreaus, S.L. para a explotación avícola de polos de engorda situada no lugar de Cortegada, concello de Sarreaus, Ourense (expediente 2019-IPPC-M-149).

Expropiacións.- Anuncio do 13 de xullo de 2020, da Xefatura Territorial da Coruña, de convocatoria para o levantamento das actas previas á ocupación correspondentes aos bens e dereitos afectados polo expediente de expropiación IN407A 2019/197-1, no concello de Ribeira.

CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL

Concentración parcelaria.- Anuncio do 9 de xullo de 2020, da Xefatura Territorial de Ourense, de notificación de inicio de trámite de audiencia en relación co expediente da zona de concentración parcelaria de Mandín-Feces de Abaixo-Feces de Cima (Verín-Ourense).

Concentración parcelaria.- Anuncio do 9 de xullo de 2020, da Xefatura Territorial de Pontevedra, de notificación de trámites de audiencia respecto do proceso de concentración parcelaria da zona de Noceda-Bendoiro-Anzo-Madriñán e Busto (Lalín-Pontevedra).

Frondosas autóctonas.- Anuncio do 9 de xullo de 2020, da Xefatura Territorial da Coruña, polo que se somete a información pública o procedemento de inscrición no Rexistro de Masas Consolidadas de Frondosas Autóctonas do monte Fraga do Monte Raño, de titularidade da Comunidade de Montes de Veríns.

CONCELLO DE CULLEREDO

Xestión de biomasa.- Anuncio de xestión da biomasa UME/2019/565.

Xestión de biomasa.- Anuncio de xestión da biomasa UME/2019/259.

 

BOP A Coruña 24 de xullo (115)

DEPUTACIÓN PROVINCIAL DA CORUÑA

Concesión definitiva DP0031.- Resolución núm. 22455/2020, do 21 de xullo, pola que se aproba a concesión definitiva de subvencións correspondentes ao programa DP0031, de axudas a entidades sen fins de lucro para o cofinanciamento de proxectos de actividades no ámbito do medio ambiente no 2020.

Concesión definitiva DP0036.- Resolución núm. 22454/2020, do 21 de xullo, pola que se aproba a concesión definitiva de subvencións correspondentes ao programa DP0036, de axudas a entidades sen fins de lucro para o cofinanciamento de proxectos de investimento no ámbito do medio ambiente no 2020.

 

BOP Lugo 24 de xullo (169)

CASTROVERDE

Bases convocatoria.- Bases da convocatoria, en réxime de concorrencia competitiva, para o programa de desenvolvemento rural do concello de castroverde (pdrc).

CONCESIÓN DE AXUDAS

PARA A DIXITALIZACIÓN DO TEU NEGOCIO

  • Kit dixital para autónomos con ata 2 traballadores
  • Axudas de 2.000 €
  • Prazo de solicitude aberto ata acabar fondos

Queres solicitalo? Infórmate na túa oficina de Unións Agrarias