NORMATIVA DO 27 DE XULLO DE 2020

Selección de lexislación, convocatorias e anuncios de interese publicadas no Diario Oficial de Galicia e nos boletíns do Estado, Unión Europea e provinciais.

BOE 27 de xullo (203)

I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN

Ganadería. Perros de raza. Sanidad animal.- Orden APA/698/2020, de 21 de julio, por la que se actualiza el Anexo del Real Decreto 558/2001, de 25 de mayo, por el que se regula el reconocimiento oficial de las organizaciones o asociaciones de criadores de perros de raza pura, y se modifica el Anexo I del Real Decreto 45/2019, de 8 de febrero, por el que se establecen las normas zootécnicas aplicables a los animales reproductores de raza pura, porcinos reproductores híbridos y su material reproductivo, se actualiza el Programa nacional de conservación, mejora y fomento de las razas ganaderas, y se modifican los Reales Decretos 558/2001, de 25 de mayo; 1316/1992, de 30 de octubre; 1438/1992, de 27 de noviembre; y 1625/2011, de 14 de noviembre.

V. ANUNCIOS

Expropiaciones.- Anuncio de la Dirección General de Aviación Civil relativo a la apertura de expediente de Información Pública de los bienes y derechos necesarios para la ejecución de las obras del Proyecto: “Aeropuerto de Vigo. Expropiación de los terrenos necesarios para la ampliación de la franja de pista”, en los términos municipales de Mos, Redondela y Vigo (Pontevedra). Expediente 112-AENA/20.

 

DOG 27 de xullo (149)

I. DISPOSICIÓNS XERAIS

CONSELLERÍA DE SANIDADE

Medidas de prevención. COVID-19.- Resolución do 24 de xullo de 2020, da Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Sanidade, pola que se dá publicidade do Acordo do Consello da Xunta de Galicia, do 23 de xullo de 2020, polo que se introducen determinadas modificacións nas medidas de prevención previstas no Acordo do Consello da Xunta de Galicia, do 12 de xuño de 2020, sobre medidas de prevención necesarias para facer fronte á crise sanitaria ocasionada polo COVID-19, unha vez superada a fase III do Plan para a transición cara a unha nova normalidade.

III. OUTRAS DISPOSICIÓNS

CONSELLERÍA DE POLÍTICA SOCIAL

Convocatoria.- Orde do 14 de xullo de 2020 pola que se regulan as axudas económicas para a atención da primeira infancia en escolas infantís 0-3 non sostidas con fondos públicos a través do programa Bono concilia, e se convocan para o curso 2020/21 (código de procedemento BS403A). (Extracto)

VI. ANUNCIOS

CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

Impacto ambiental.- Anuncio do 8 de xullo de 2020, da Dirección Xeral de Calidade Ambiental e Cambio Climático, polo que se fai pública a declaración de impacto ambiental do proxecto de ampliación da capacidade da EDAR (estación depuradora de augas residuais) existente nunha fábrica de queixo en Vilalba, no concello de Vilalba (Lugo) (expediente 2019/0109).

Explotación avícola.- Anuncio do 8 de xullo de 2020, da Dirección Xeral de Calidade Ambiental e Cambio Climático, polo que se fai público o informe de impacto ambiental do proxecto de explotación avícola con capacidade para 27.627 polos campeiros, na parroquia de Vilatuxe, no concello de Lalín (Pontevedra) (expediente 2019/0009).

CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL

Alleamento de madeira.- Resolución do 2 de xullo de 2020, da Secretaría Xeral Técnica da Consellería do Medio Rural, pola que se fai pública a convocatoria mediante procedemento aberto con criterio único (prezo) para un alleamento de madeiras na provincia de Ourense.

AXENCIA GALEGA DE INFRAESTRUTURAS

Expropiacións.- Resolución do 17 de xullo de 2020, do Servizo Provincial de Ourense, pola que se sinala a data para o levantamento das actas previas á ocupación e das actas de ocupación dos bens e dereitos afectados pola obra de modificación número 1 da vía de conexión da A-52 co polígono industrial de San Cibrao das Viñas, treito A-52-N-525 (clave OU/15/107.01.M1).

CONCELLO DE GONDOMAR

Núcleo rural.- Anuncio da exposición pública da delimitación do solo do núcleo rural do Mosteiro, Donas.

ASOCIACIÓN AMBIENTAL E CULTURAL PETÓN DO LOBO

Convocatoria.- Anuncio de convocatoria de reunión.

 

BOP A Coruña 27 de xullo (116)

CONSELLERÍA DE INFRAESTRUTURAS E MOBILIDADE

Expropiacións.- Resolución do 17 de xullo de 2020 do Servizo Provincial da Axencia Galega de Infraestruturas da Coruña, pola que se acorda realizar o pagamento de xuros por expropiación para a obra “Itinerario peonil e ciclista na AC-130. Treito: Ares- Mugardos (p.q. 0+320-3+980)” (clave AC/16/085.06), no concello de Ares.

Expropiacións.- Pago xuros por expropiacións de clave AC/03/008.01.3.1-M2 no Concello de Rois.

Expropiacións.- Pagamento de xurado por expropiación para a obra “Itinerario peonil e ciclista na AC-130. Treito: Ares-Mugardos (p.q. 0+320-3+980)” (clave

AC/16/085.06), no concello de Mugardos.

Expropiacións.- Pagamento de xurado por expropiación para a obra “Plan de seguridade viaria de Galicia 2016-2020. Msv no entorno de Tca na estrada AC-550, p.q. 80+400” (clave AC/17/092.06), no concello de Porto do Son.

 

BOP Ourense 27 de xullo (170)

CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

CMVMC.- Exposición pública do expediente de segregación do monte veciñal en man común denominado “Grandueiras, Rego do Espiño e Torras”

CONCESIÓN DE AXUDAS

PARA A DIXITALIZACIÓN DO TEU NEGOCIO

  • Kit dixital para autónomos con ata 2 traballadores
  • Axudas de 2.000 €
  • Prazo de solicitude aberto ata acabar fondos

Queres solicitalo? Infórmate na túa oficina de Unións Agrarias