NORMATIVA DO 29 DE XULLO DE 2020

Selección de lexislación, convocatorias e anuncios de interese publicadas no Diario Oficial de Galicia e nos boletíns do Estado, Unión Europea e provinciais.

BOE 29 de xullo (205)

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN

Ganado vacuno y ovino.- Orden APA/722/2020, de 17 de julio, por la que se flexibilizan disposiciones relativas a la clasificación de las canales de vacuno recogidas en el Real Decreto 815/2018, de 6 de julio, por el que se establecen disposiciones de aplicación relativas a la clasificación de las canales de vacuno y ovino y al registro y comunicación de los precios de mercado de determinadas categorías de canales y animales vivos.

Productos agrarios. Contratación.- Orden APA/724/2020, de 16 de julio, por la que se homologa el contrato-tipo de compraventa de forrajes con destino a su transformación y comercialización, campaña 2020/2021.

V. ANUNCIOS

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN

Ampliación plazo.- Extracto de la Resolución de 21 de julio de 2020 de la Subsecretaria por la que se amplía el plazo de presentación de solicitudes establecido en el RD 507/2020, de 5 de mayo, por el que se establecen las bases reguladoras de las subvenciones destinadas a la obtención de avales de SAECA por titulares de explotaciones agrarias, afectadas por la sequía y otras situaciones excepcionales, que garanticen préstamos para financiar sus explotaciones, y se convocan dichas subvenciones para 2020.

 

DOG 29 de xullo (151)

VI. ANUNCIOS

CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

PXOM.- Resolución do 9 de xullo de 2020, da Dirección Xeral de Ordenación do Territorio e Urbanismo, pola que se emprazan as persoas interesadas no recurso contencioso-administrativo 4084/2020, interposto contra a Orde do 5 de febreiro de 2020 de aprobación definitiva do Plan xeral de ordenación municipal de Ares (A Coruña).

CMVMC.- Anuncio do 10 de xullo de 2020, da Dirección Xeral de Calidade Ambiental e Cambio Climático, polo que se fai público o informe de impacto ambiental do proxecto de ordenación forestal no monte veciñal en man común Comunal de Parada da Serra, na parroquia de Parada da Serra, no concello da Gudiña, Ourense (expediente 2019/0156).

Explotación avícola.- Anuncio do 16 de xullo de 2020, da Dirección Xeral de Calidade Ambiental e Cambio Climático, polo que se somete a información pública a documentación para a revisión da autorización ambiental integrada outorgada a Granja Amistad de Orense, C.B. para unha explotación de galiñas poñedoras (expediente 2019-IPPC-M-50).

CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPREGO E INDUSTRIA

Expropiacións.- Anuncio do 15 de xullo de 2020, da Xefatura Territorial da Coruña, de comunicación do traslado das follas de valoración por expediente de expropiación, no concello de Vimianzo (expediente IN408A 2018/15-1).

Expropiacións.- Anuncio do 16 de xullo de 2020, da Xefatura Territorial da Coruña, de convocatoria para o levantamento das actas previas á ocupación correspondentes aos bens e dereitos afectados polo expediente de expropiación IN407A 2019/118-1, no concello de Sobrado dos Monxes.

AXENCIA GALEGA DE INFRAESTRUTURAS

Expropiacións.- Anuncio do 14 de xullo de 2020, do Servizo Provincial da Coruña, polo que se notifica o trámite de audiencia efectuado no expediente de expropiación forzosa para a execución da obra da vía de alta capacidade Carballo-Berdoias, clave AC/06/140.01, no concello de Zas, por enderezo descoñecido.

CONCELLO DE OIA

Xestión de biomasa.- Edicto de orde de execución de limpeza de predios, ditada ao abeiro do artigo 22 da Lei 3/2007, de prevención e defensa contra incendios forestais de Galicia (expediente Gestiona 1022/2020 URB 22/2020).

XESFORESTA, S. COOP. GALEGA

Liquidación cooperativa.- Anuncio de liquidación da cooperativa.

 

DOG 29 de xullo (151-bis)

I. DISPOSICIÓNS XERAIS

CONSELLERÍA DE SANIDADE

COVID-19.- Orde do 29 de xullo de 2020 sobre medidas de prevención nos concellos de Alfoz, Barreiros, Burela, Cervo, Foz, Lourenzá, Mondoñedo, Ourol, Ribadeo, Trabada, O Valadouro, O Vicedo, Viveiro e Xove, como consecuencia da evolución da situación epidemiolóxica derivada do COVID-19.

 

CONCESIÓN DE AXUDAS

PARA A DIXITALIZACIÓN DO TEU NEGOCIO

  • Kit dixital para autónomos con ata 2 traballadores
  • Axudas de 2.000 €
  • Prazo de solicitude aberto ata acabar fondos

Queres solicitalo? Infórmate na túa oficina de Unións Agrarias