NORMATIVA DO 30 DE XULLO DE 2020

Selección de lexislación, convocatorias e anuncios de interese publicadas no Diario Oficial de Galicia e nos boletíns do Estado, Unión Europea e provinciais.

BOE 30 de xullo (206)

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO

Sector avícola.- Resolución de 17 de julio de 2020, de ICEX España Exportación e Inversiones, E.P.E., M.P., por la que se publica el Convenio con la Organización Interprofesional de la Avicultura de Carne de Pollo del Reino de España, para la promoción de la internacionalización del sector avícola.

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN

Premios.- Orden APA/731/2020, de 23 de julio, por la que se concede el Premio Alimentos de España al Mejor Vino, año 2020.

 

DOG 30 de xullo (152)

III. OUTRAS DISPOSICIÓNS

CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL

Convocatoria. Axudas Lúpulo.- Orde do 10 de xullo de 2020 pola que se convocan as axudas ao sector do lúpulo na Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2020 (códigos de procedemento MR360F e MR360G). (Extracto)

Prazo de presentación de solicitudes.- Ata o 30/08/2020

INSTITUTO GALEGO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA

Ampliación prazo.- Resolución do 23 de xullo de 2020 pola que se amplía o prazo de presentación de solicitudes da Resolución do 15 de xuño de 2020, pola que se dá publicidade do Acordo do Consello de Dirección que aproba as bases reguladoras das axudas aos proxectos dos comercios retallistas galegos para contribuír á reactivación do comercio galego garantindo a seguridade laboral e a xeración de confianza no consumidor, susceptibles de financiamento polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional, no marco do programa operativo Feder Galicia 2014-2020, e se procede á súa convocatoria en réxime de concorrencia non competitiva (código de procedemento IG524C). (Extracto)

Ampliación prazo.- Resolución do 23 de xullo de 2020 pola que se amplía o prazo de presentación de solicitudes da Resolución do 15 de xuño de 2020, pola que se dá publicidade do Acordo do Consello de Dirección que aproba as bases reguladoras das axudas aos proxectos de empresas galegas para garantir a seguridade laboral e xerar confianza no consumidor, susceptibles de financiamento polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional, no marco do programa operativo Feder Galicia 2014-2020, e se procede á súa convocatoria en réxime de concorrencia non competitiva (código de procedemento IG524D). (Extracto)

VI. ANUNCIOS

CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL

MR616A.- Anuncio do 17 de xullo de 2020, da Dirección Xeral de Gandaría, Agricultura e Industrias Agroalimentarias, polo que se emprazan as persoas interesadas para seren notificadas por comparecencia do acordo de inicio do procedemento de perda do dereito ao cobramento de axudas (código de procedemento MR616A).

AXENCIA GALEGA DE INFRAESTRUTURAS

Expropiacións.- Anuncio do 20 de xullo de 2020 polo que se somete ao trámite de información pública o proxecto de construción para o fomento da mobilidade sustentable de senda na OU-101, treitos A Medorra (punto quilométrico 7+750-9+420) e O Paiseo (punto quilométrico 13+780-14+230), así como a relación individual de bens, dereitos e propietarios afectados polo proxecto de referencia (clave OU/16/272.06).

 

BOP A Coruña 30 de xullo (119)

CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPREGO E INDUSTRIA

Expropiacións.- Acordo do 23 de xullo de 2020 da Xefatura Territorial da Coruña, de levantamento das actas previas á ocupación de bens e dereitos afectados por unha instalación eléctrica, no concello de Lousame (expediente IN407A 2019/222-1).

Expropiacións.- Acordo do 23 de xullo de 2020 da Xefatura Territorial da Coruña, de levantamento das actas previas á ocupación de bens e dereitos afectados por unha instalación eléctrica, no concello de Ortigueira (expediente IN407A 2019/253-1).

CONCESIÓN DE AXUDAS

PARA A DIXITALIZACIÓN DO TEU NEGOCIO

  • Kit dixital para autónomos con ata 2 traballadores
  • Axudas de 2.000 €
  • Prazo de solicitude aberto ata acabar fondos

Queres solicitalo? Infórmate na túa oficina de Unións Agrarias