NORMATIVA DO 6 DE AGOSTO DE 2020

Selección de lexislación, convocatorias e anuncios de interese publicadas no Diario Oficial de Galicia e nos boletíns do Estado, Unión Europea e provinciais.

BOE 6 de agosto (212)

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN

Productos agrarios. Contratación.- Orden APA/770/2020, de 27 de julio, por la que se homologa el contrato-tipo de compraventa de uva con destino a su transformación en vino que regirá durante la campaña 2020/2021.

Productos agrarios. Contratación.- Orden APA/771/2020, de 27 de julio, por la que se homologa el contrato-tipo de compraventa de vino que regirá durante la campaña 2020/2021.

DOG 6 de agosto (157)

III. OUTRAS DISPOSICIÓNS

AXENCIA GALEGA DE DESENVOLVEMENTO RURAL

Ampliación orzamentaria.- Resolución do 28 de xullo de 2020 pola que se amplía a dotación orzamentaria da Resolución do 18 de decembro de 2019 pola que se convocan subvencións para a execución de proxectos ao abeiro da submedida 19.2 (apoio para a realización de operacións conforme a estratexia de desenvolvemento local participativo), da medida Leader do Programa de desenvolvemento rural de Galicia 2014-2020 (PDR de Galicia 2014-2020), para as anualidades 2020 e 2021, cofinanciadas co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural.

AXENCIA INSTITUTO ENERXÉTICO DE GALICIA

Ampliación prazos.- Resolución do 31 de xullo de 2020 sobre ampliación dos prazos establecidos no artigo 25 da Resolución do 19 de decembro de 2019 pola que se establecen as bases reguladoras e se anuncia a convocatoria de subvencións para a realización de auditorías enerxéticas, implantación de sistemas de xestión e proxectos de aforro e eficiencia enerxética nas empresas dos sectores industria e servizos para o ano 2020, cofinanciadas polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional no marco do programa operativo Feder Galicia 2014-2020 (Diario Oficial de Galicia número 12, do 20 de xaneiro de 2020).

VI. ANUNCIOS

CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

Explotación avícola.- Resolución do 3 de xullo de 2020, da Dirección Xeral de Calidade Ambiental e Cambio Climático, polo que se somete a información pública a documentación para a revisión da autorización ambiental integrada outorgada a Villacela, S.L., para unha explotación avícola destinada á ceba de 51.074 pavos, situada nas Lamelas-Ousá, no Concello de Friol (expediente 2019-IPPC-M-115).

Eólicos.- Anuncio do 21 de xullo de 2020, da Dirección Xeral de Calidade Ambiental e Cambio Climático, polo que se fai pública a declaración de impacto ambiental do proxecto do parque eólico Monte Tourado, no concello de Vimianzo, A Coruña (expediente 2018/0188).

Eólicos.- Anuncio do 21 de xullo de 2020, da Dirección Xeral de Calidade Ambiental e Cambio Climático, polo que se fai pública a declaración de impacto ambiental do proxecto do parque eólico Alto da Croa II, nos concellos de Dumbría e Vimianzo, A Coruña (expediente 2018/0189).

 

BOP Ourense 6 de agosto (179)

CONSELLERÍA DE INFRAESTRUTURAS E MOBILIDADE

Expropiacións.- Resolución do Servizo Provincial de Ourense, pola que se sinala a data para o levantamento das actas previas á ocupación e ocupación dos bens e dereitos afectados pola obra modificado n.º 1 vía de conexión da A-52 co polígono industrial de San Cibrao das Viñas. Treito: A-52- N- 525, de clave OU/15/107.01.M1 (Páx. 4)

CONCESIÓN DE AXUDAS

PARA A DIXITALIZACIÓN DO TEU NEGOCIO

  • Kit dixital para autónomos con ata 2 traballadores
  • Axudas de 2.000 €
  • Prazo de solicitude aberto ata acabar fondos

Queres solicitalo? Infórmate na túa oficina de Unións Agrarias