NORMATIVA DO 12 DE AGOSTO DE 2020

Subvencións para o impulso da comercialización dixital. Subvencións para proxectos de enerxía fotovoltaica.

BOE 12 de agosto (217)

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE DEFENSA

Incendios.- Resolución 420/38232/2020, de 31 de julio, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el Convenio con la Xunta de Galicia, para la prevención de incendios forestales durante la campaña de 2020

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN (OURENSE)

Edicto.- Auto de aprobación del Plan de Liquidación presentado por la Administración concursal en el concurso voluntario abreviado del deudor Limiana de Patacas, S.L.U..

 

DOG 12 de agosto (161)

III. OUTRAS DISPOSICIÓNS

CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPREGO E INDUSTRIA

Convocatoria.- Orde do 30 de xullo de 2020 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia non competitiva, das subvencións para o impulso da comercialización dixital, e se procede á súa convocatoria para o ano 2020 (código de procedemento IN201G). (Extracto). Beneficiarios: comerciantes retallistas, titulares de obradoiros artesáns, concellos e asociacións profesionais e empresariais de artesás/áns.

AXENCIA INSTITUTO ENERXÉTICO DE GALICIA

Convocatoria.- Resolución do 3 de agosto de 2020 pola que se establecen as bases reguladoras e se anuncia a convocatoria de subvencións para proxectos de enerxía fotovoltaica para o ano 2020-2021, cofinanciadas polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional no marco do Programa operativo Feder-Galicia 2014-2020, e se procede á selección das entidades colaboradoras que participarán na xestión destas subvencións (códigos de procedemento IN421Y e IN421S). (Extracto). Beneficiarios: entidades locais, entidades sen ánimo de lucro, empresas e autónomos. Excluído produción agrícola e transformación e comercialización dos produtos agrícolas.

 

BOP Ourense 12 de agosto (184)

ESGOS

Incendios.- Aprobación definitiva do Plan municipal de prevención e defensa contra os incendios forestais. (Páx. 19)

 

CONCESIÓN DE AXUDAS

PARA A DIXITALIZACIÓN DO TEU NEGOCIO

  • Kit dixital para autónomos con ata 2 traballadores
  • Axudas de 2.000 €
  • Prazo de solicitude aberto ata acabar fondos

Queres solicitalo? Infórmate na túa oficina de Unións Agrarias