NORMATIVA DO 18 DE AGOSTO DE 2020

Selección de lexislación, convocatorias e anuncios de interese publicadas no Diario Oficial de Galicia e nos boletíns do Estado, Unión Europea e provinciais.

DOUE 17 de agosto

LEGISLACIÓN (L269)

REGLAMENTOS

Sanidade vexetal.- Reglamento de Ejecución (UE) 2020/1201 de la Comisión de 14 de agosto de 2020 sobre medidas para evitar la introducción y la propagación dentro de la Unión de Xylella fastidiosa (Wells et al.)

 

DOG 18 de agosto (166)

VI. ANUNCIOS

CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL

Información pública.- Anuncio do 21 de xullo de 2020, da Dirección Xeral de Calidade Ambiental e Cambio Climático, polo que se somete a información pública a documentación para a revisión da autorización ambiental integrada outorgada a Viopigs Suárez, S.L. para unha granxa de porcas reprodutoras (expediente 2019-IPPC-M-153). Abegondo.

 

BOP A Coruña 18 de agosto (132)

DEPUTACIÓN PROVINCIAL DA CORUÑA

Extracto.- da Resolución número 2020/24338, de 12 de agosto de 2020, da Presidencia da Deputación da Coruña, pola que se aproba a convocatoria da líña de axudas 1.3.- PELREACTIVA: FONDO DE FINANCIAMENTO PARA A REACTIVACIÓN ECONÓMICA E SOCIAL DA PROVINCIA DA CORUÑA, do Plan de Emprego Local (PEL 2020). Beneficiarios:concellos de menos de 50.000 habitantes para que estes poidan xestionar unha convocatoria de axudas dirixidas a financiar os gastos correntes das persoas traballadoras por conta propia ou autónomas e as microempresas radicadas nos seus termos municipais, directamente afectadas pola crise sanitaria ocasionada pola COVID-19.

 

CONCESIÓN DE AXUDAS

PARA A DIXITALIZACIÓN DO TEU NEGOCIO

  • Kit dixital para autónomos con ata 2 traballadores
  • Axudas de 2.000 €
  • Prazo de solicitude aberto ata acabar fondos

Queres solicitalo? Infórmate na túa oficina de Unións Agrarias