NORMATIVA DO 28 DE AGOSTO DE 2020

Selección de lexislación, convocatorias e anuncios de interese publicadas no Diario Oficial de Galicia e nos boletíns do Estado, Unión Europea e provinciais.

DOG 28 de agosto (174)

I. DISPOSICIÓNS XERAIS

CONSELLERÍA DE SANIDADE

COVID-19.- Orde do 27 de agosto de 2020 sobre modificación de determinadas medidas previstas no Acordo do Consello da Xunta de Galicia, do 12 de xuño de 2020, sobre medidas de prevención necesarias para facer fronte á crise sanitaria ocasionada polo COVID-19, unha vez superada a fase III do Plan para a transición cara a unha nova normalidade.

VI. ANUNCIOS

CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPREGO E INDUSTRIA

Expropiacións.- Resolución do 6 de agosto de 2020, da Xefatura Territorial de Pontevedra, de declaración de utilidade pública e necesidade de urxente ocupación dunha instalación eléctrica no concello da Cañiza (expediente IN407A 2018/477-4).

Expropiacións.- Resolución do 6 de agosto de 2020, da Xefatura Territorial de Pontevedra, de autorización administrativa previa, declaración, en concreto, de utilidade pública e a necesidade da urxente ocupación que leva implícita e de autorización administrativa de construción dunha instalación eléctrica nos concellos de Vigo e Gondomar (expediente IN407A 2019/14-4).

AXENCIA GALEGA DE DESENVOLVEMENTO RURAL

Cesión predios.- Anuncio do 7 de agosto de 2020 polo que se lles notifican ás persoas interesadas as propostas de resolución de desistencia e as resolucións de cesión temporal de predios con vocación agraria.

AXENCIA GALEGA DE INFRAESTRUTURAS

Expropiacións.- Anuncio do 11 de agosto de 2020 polo que se somete ao trámite de información pública o proxecto de construción de reformulación do proxecto de itinerario peonil e ciclista na AC-214, Sigrás, punto quilométrico 8+500-9+260, de clave AC/18/186.06, así como a relación individual de bens, dereitos e propietarios afectados polo proxecto referenciado.

 

BOP A Coruña 28 de agosto (140)

DEPUTACIÓN PROVINCIAL DA CORUÑA

Concesións.- Resolución pola que se aproba a concesión provisional de subvencións correspondentes ao programa FO204: convocatoria do programa de subvencións a entidades sen fins de lucro, para a realización de investimentos culturais, durante o ano 2020.

CONCESIÓN DE AXUDAS

PARA A DIXITALIZACIÓN DO TEU NEGOCIO

  • Kit dixital para autónomos con ata 2 traballadores
  • Axudas de 2.000 €
  • Prazo de solicitude aberto ata acabar fondos

Queres solicitalo? Infórmate na túa oficina de Unións Agrarias