NORMATIVA DO 2 DE SETEMBRO DE 2020

DOG (178): Se dá publicidade á asignación e á denegación das solicitudes de dereitos de pagamento básico da reserva nacional da campaña 2019 e se notifican as resolucións pendentes das campañas 2015, 2016, 2017 e 2018.

BOE 2 de setembro (235)

I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE HACIENDA

Fondo COVID-19.- Orden HAC/809/2020, de 1 de septiembre, por la que se determina la cuantía de la distribución definitiva entre las Comunidades Autónomas y Ciudades de Ceuta y Melilla de los recursos previstos en la letra c) del apartado 2 del artículo 2 del Real Decreto-ley 22/2020, de 16 de junio, por el que se regula la creación del Fondo COVID-19 y se establecen las reglas relativas a su distribución y libramiento.

 

DOG 2 de setembro (178)

III. OUTRAS DISPOSICIÓNS

VICEPRESIDENCIA E CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓNS PÚBLICAS E XUSTIZA

Modificación bases.- Orde do 26 de agosto de 2020 pola que se modifica o artigo 14 da Orde do 17 de decembro de 2019 pola que se establecen as bases reguladoras e a convocatoria de subvencións para o ano 2020, en réxime de concorrencia competitiva, dentro do Plan específico de acción comunitaria destinado a asociacións veciñais, confederacións, federacións ou unións de asociacións de veciños de Galicia, comunidades de usuarios de augas e asociacións de mulleres rurais de Galicia (Diario Oficial de Galicia número 247, do 30 de decembro).

FONDO GALEGO DE GARANTÍA AGRARIA

PAC. Dereitos Reserva Nacional.- Resolución do 27 de agosto de 2020 pola que se dá publicidade á asignación e á denegación das solicitudes de dereitos de pagamento básico da reserva nacional da campaña 2019 e se notifican as resolucións pendentes das campañas 2015, 2016, 2017 e 2018. (Listados)

  • Non dispoñibles polo momento

VI. ANUNCIOS

CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

Explotación porcina.- Anuncio do 5 de agosto de 2020, da Dirección Xeral de Calidade Ambiental e Cambio Climático, polo que se somete a información pública a documentación para a revisión da autorización ambiental integrada outorgada a Nutrimentos Deza, S.A. para unha explotación de porcas reprodutoras na Baíña, no concello de Agolada (expediente 2019-IPPC-M-51).

Cambio de uso.- Anuncio do 12 de agosto de 2020, da Dirección Xeral de Calidade Ambiental e Cambio Climático, polo que se fai público o informe de impacto ambiental do proxecto de cambio de uso de forestal a agrícola de varias parcelas na parroquia de Muras, no concello de Muras (expediente 2020/0051).

 

BOP A Coruña 2 de setembro (143)

Consellería de Infraestruturas e Mobilidade

Expropiacións.- Pagamento de prezos xustos por expropiación para a obra “Reformado número 2 do acondicionamento da AC-406 Portomouro-Santa Comba, treito parque empresarial de Santa Comba – Abuín” ( AC/08/064.01.1), Santa Comba.

 

BOP Lugo 2 de setembro (201)

CONSELLERÍA DE INFRAESTRUTURAS E MOBILIDADE. AXENCIA GALEGA DE INFRAESTRUTURAS

Expropiacións.- Pago de expropiacións de terrenos ocupados poca obra VAC da costa norte. Treito: Celeiro-San Cibrao. TM: Xove.

CONCESIÓN DE AXUDAS

PARA A DIXITALIZACIÓN DO TEU NEGOCIO

  • Kit dixital para autónomos con ata 2 traballadores
  • Axudas de 2.000 €
  • Prazo de solicitude aberto ata acabar fondos

Queres solicitalo? Infórmate na túa oficina de Unións Agrarias