NORMATIVA DO 9 DE SETEMBRO DE 2020

Selección de lexislación, convocatorias e anuncios de interese publicadas no Diario Oficial de Galicia e nos boletíns do Estado, Unión Europea e provinciais.

BOE 9 de setembro (241)

I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN

Subvenciones.- Real Decreto 810/2020, de 8 de septiembre, por el que se modifican el Real Decreto 146/2019, de 15 de marzo, por el que se establecen las bases reguladoras de la concesión de subvenciones a entidades de mujeres rurales de ámbito nacional para la realización de actividades de especial interés para impulsar el papel de las mujeres en el desarrollo rural, el Real Decreto 347/2019, de 17 de mayo, por el que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones destinadas a programas plurirregionales de formación dirigidos a los profesionales del medio rural, y las Órdenes de 1 de abril y 19 de septiembre de 2019, por las que se convocan las respectivas subvenciones para los ejercicios 2019 y 2020.

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN

Ganado equino.- Resolución de 20 de agosto de 2020, de la Dirección General de Producciones y Mercados Agrarios, por la que se publica la de 19 de agosto de 2020, por la que se aprueba el programa de cría del caballo de la raza Hispano-árabe y el programa de difusión de la mejora.

 

DOG 9 de setembro (183)

III. OUTRAS DISPOSICIÓNS

CONSELLERÍA DE POLÍTICA SOCIAL

Concesións.- Resolución do 31 de agosto de 2020, da Dirección Xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado, pola que se publica a Resolución do 26 de agosto de 2020, ditada no procedemento BS306B, de concesión de subvencións convocadas ao abeiro da Orde do 20 de decembro de 2019 pola que se establecen as bases que rexen as axudas enmarcadas no programa Iniciativa Xove durante o ano 2020 e se procede á súa convocatoria.

VI. ANUNCIOS

CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

PXOM.- Anuncio do 27 de agosto de 2020, da Dirección Xeral de Calidade Ambiental e Cambio Climático, polo que se fai público o informe ambiental estratéxico da modificación puntual número 4 do Plan xeral de ordenación municipal no concello de Dodro (expediente 2020AAE2460; código 2322/2020).

Normas subsidiarias de planeamento.- Anuncio do 27 de agosto de 2020, da Dirección Xeral de Calidade Ambiental e Cambio Climático, polo que se fai público o informe ambiental estratéxico da modificación puntual das normas subsidiarias de planeamento: normativa urbanística no concello de Corcubión (expediente 2020AAE2463; código 2323/2020).

CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL

Concentración parcelaria.- Anuncio do 26 de agosto de 2020, da Xefatura Territorial de Pontevedra, de notificación de requirimentos de documentación respecto do proceso de concentración parcelaria da zona de Val de Camba (Rodeiro-Pontevedra).

CONCELLO DE OIA

Xestión de biomasa.- Edicto sobre a orde de execución de limpeza de predios, ditada ao abeiro do artigo 22 da Lei 3/2007, de prevención e defensa contra incendios forestais de Galicia (expediente GEST 1225/2020 URB 24/2020).

Xestión de biomasa.- Edicto sobre a orde de execución de limpeza de predios, ditada ao abeiro do artigo 22 da Lei 3/2007, de prevención e defensa contra incendios forestais de Galicia (expediente Xestiona 402/2020).

CONCELLO DE PONTE CALDELAS

Xestión de biomasa.- Anuncio de notificación do 18 de agosto de 2020 de procedemento de orde de execución relativo á xestion da biomasa (expediente 72/2020).

 

DOG 9 de setembro (183-BIS)

I. DISPOSICIÓNS XERAIS

CONSELLERÍA DE SANIDADE

COVID-19. Medidas de prevención Lugo.- Orde do 9 de setembro de 2020 sobre medidas de prevención como consecuencia da evolución da situación epidemiolóxica derivada do COVID-19 no concello de Lugo.

COVID-19. Medidas de prevención Ourense.- Orde do 9 de setembro de 2020 sobre medidas de prevención como consecuencia da evolución da situación epidemiolóxica derivada do COVID-19 no concello de Ourense.

COVID-19. Medidas de prevención A Coruña.- Orde do 9 de setembro de 2020 sobre medidas de prevención como consecuencia da evolución da situación epidemiolóxica derivada do COVID-19 na comarca da Coruña.

COVID-19. Medidas de prevención Carballo, Laracha e Ponteceso.- Orde do 9 de setembro de 2020 sobre medidas de prevención como consecuencia da evolución da situación epidemiolóxica derivada do COVID-19 nos concellos de Carballo, A Laracha e Ponteceso.

COVID-19. Medidas de prevención Santiago de Compostela.- Orde do 9 de setembro de 2020 sobre medidas de prevención como consecuencia da evolución da situación epidemiolóxica derivada do COVID-19 no concello de Santiago de Compostela.

COVID-19. Medidas de prevención Santa Comba.- Orde do 9 de setembro de 2020 sobre levantamento das medidas de prevención específicas no concello de Santa Comba como consecuencia da evolución da situación epidemiolóxica derivada do COVID-19 no dito concello.

COVID-19. Medidas de prevención Pontevedra.- Orde do 9 de setembro de 2020 pola que se establecen determinadas medidas de prevención como consecuencia da evolución da situación epidemiolóxica derivada do COVID-19 no concello de Pontevedra.

COVID-19. Medidas de prevención.- Orde do 9 de setembro de 2020 sobre modificación de determinadas medidas previstas no Acordo do Consello da Xunta de Galicia, do 12 de xuño de 2020, sobre medidas de prevención necesarias para facer fronte á crise sanitaria ocasionada polo COVID-19, unha vez superada a fase III do Plan para a transición cara a unha nova normalidade.

 

BOP A Coruña 9 de setembro (148)

CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPREGO E INDUSTRIA

Expropiacións.- Acordo do 31 de agosto de 2020, da Xefatura Territorial da Coruña, de levantamento das actas previas á ocupación por expropiación, no concello de Tordoia (expediente IN407A 2019/89-1).

DEPUTACIÓN PROVINCIAL DA CORUÑA

Concesións.- Resolución pola que se aproba a concesión provisional de subvencións correspondentes ao programa FOAXE-P: Convocatoria do programa de subvencións a entidades sen fins de lucro para o mantemento de programas e servizos en materia de servizos sociais no ano 2020.

 

CONCESIÓN DE AXUDAS

PARA A DIXITALIZACIÓN DO TEU NEGOCIO

  • Kit dixital para autónomos con ata 2 traballadores
  • Axudas de 2.000 €
  • Prazo de solicitude aberto ata acabar fondos

Queres solicitalo? Infórmate na túa oficina de Unións Agrarias