NORMATIVA DO 11 DE SETEMBRO DE 2020

Selección de lexislación, convocatorias e anuncios de interese publicadas no Diario Oficial de Galicia e nos boletíns do Estado, Unión Europea e provinciais.

BOE 11 de setembro (243)

I. DISPOSICIONES GENERALES

CORTES GENERALES

Medidas urgentes.- Resolución de 10 de septiembre de 2020, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicación del Acuerdo de derogación del Real Decreto-ley 27/2020, de 4 de agosto, de medidas financieras, de carácter extraordinario y urgente, aplicables a las entidades locales.

 

DOG 11 de setembro (185)

I. DISPOSICIÓNS XERAIS

CONSELLERÍA DE SANIDADE

COVID-19. Medidas de prevención.- Orde do 10 de setembro de 2020 sobre modificación de determinadas medidas previstas no Acordo do Consello da Xunta de Galicia, do 12 de xuño de 2020, sobre medidas de prevención necesarias para facer fronte á crise sanitaria ocasionada polo COVID-19, unha vez superada a fase III do Plan para a transición cara a unha nova normalidade.

II. AUTORIDADES E PERSOAL

CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL

Cesamentos.- DECRETO 118/2020, do 10 de setembro, polo que se dispón que cese María Jesús Lorenzana Somoza como secretaria xeral técnica da Consellería do Medio Rural.

Nomeamentos.- DECRETO 126/2020, do 10 de setembro, polo que se nomea secretario xeral técnico da Consellería do Medio Rural a Nicolás Vázquez Iglesias.

Nomeamentos.- DECRETO 127/2020, do 10 de setembro, polo que se nomea director xeral de Gandaría, Agricultura e Industrias Agroalimentarias a Silvestre José Balseiros Guinarte.

Nomeamentos.- DECRETO 128/2020, do 10 de setembro, polo que se nomea director xeral do Fondo Galego de Garantía Agraria a Silvestre José Balseiros Guinarte.

III. OUTRAS DISPOSICIÓNS

CONSELLERÍA DE POLÍTICA SOCIAL

Casas niño.- Resolución do 2 de setembro de 2020, da Dirección Xeral de Familia, Infancia e Dinamización Demográfica, pola que se publica a Resolución do 2 de setembro de 2020 das axudas convocadas na Orde do 20 de decembro de 2019 pola que se establecen as bases que rexerán o procedemento de concesión de axudas para a posta en marcha de casas niño, cofinanciadas polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional no marco do programa operativo Feder Galicia 2014-2020, e se procede á súa convocatoria en réxime de concorrencia competitiva para os anos 2020, 2021, 2022 e 2023.

VI. ANUNCIOS

CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

Explotación porcina.- Anuncio do 25 de agosto de 2020, da Dirección Xeral de Calidade Ambiental e Cambio Climático, polo que se somete a información pública a documentación para a revisión da autorización ambiental integrada outorgada a Pigarcre, S.L. para unha explotación porcina de ceba situada en Finca Abelar II, parroquia de San Pedro de Vizoño, no concello de Abegondo (expediente 2019-IPPC-M-121).

CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL

Cambio de uso.- Anuncio do 31 de agosto de 2020, da Xefatura Territorial de Lugo, polo que se fai pública a Resolución do 21 de agosto de 2020 de autorización de cambio de actividade forestal a agrícola de varias parcelas do polígono 83 do termo municipal de Baleira.

MVMC.- Anuncio do 31 de agosto de 2020, da Xefatura Territorial de Lugo, polo que se fai pública a proposta dunha liña de deslindamento con propiedades particulares do monte veciñal en man común (MVMC) Verducedo, Costa de Páramo e Costorias, concello do Páramo (Lugo) (expediente 3DES_2020).

CONCELLO DA CAÑIZA

Xestión de biomasa.- Anuncio polo que se corrixen erros do Anuncio do 12 de decembro de 2019 de notificación a titulares coñecidos e descoñecidos para lembrar o cumprimento da obriga de xestión da biomasa vexetal e retirada de especies arbóreas.

CONCELLO DE CULLEREDO

Xestión de biomasa.- Anuncio de xestión da biomasa UME/2020/68.

CONCELLO DE PONTE CALDELAS

Xestión de biomasa.- Anuncio de requirimento de xestión da biomasa (expediente 1196/2020).

Xestión de biomasa.- Anuncio de requirimento de xestión da biomasa (expediente 1193/2020).

Xestión de biomasa.- Anuncio de requirimento de xestión da biomasa (expediente 1189/2020).

Xestión de biomasa.- Anuncio de requirimento de xestión da biomasa (expediente 1181/2020).

Xestión de biomasa.- Anuncio de requirimento de xestión da biomasa (expediente 1184/2020).

Xestión de biomasa.- Anuncio de requirimento de xestión da biomasa (expediente 1185/2020).

Xestión de biomasa.- Anuncio de requirimento de xestión da biomasa (expediente 1186/2020).

CONCELLO DE VIVEIRO

Xestión de biomasa.- Anuncio da Resolución da Alcaldía en procedemento de execución subsidiaria de xestión de biomasa vexetal e adaptación de plantacións ao establecido na Lei 3/2007 de prevención e defensa contra os incendios forestais de Galicia (expediente 6820/2019).

 

BOP A Coruña 11 de setembro (150)

CONSELLERÍA DE INFRAESTRUTURAS E MOBILIDADE

Expropiacións.- Pago de xuros de demora por expropiacións con clave de obra AC/03/008.01.3.2-M1 e AC/03/008.01.3.2-M2 os días 27, 28, 29 e 30 de outubro de 2020 na Casa Consistorial do Concello de Noia.

CONCESIÓN DE AXUDAS

PARA A DIXITALIZACIÓN DO TEU NEGOCIO

  • Kit dixital para autónomos con ata 2 traballadores
  • Axudas de 2.000 €
  • Prazo de solicitude aberto ata acabar fondos

Queres solicitalo? Infórmate na túa oficina de Unións Agrarias