NORMATIVA DO 15 DE SETEMBRO DE 2020

Selección de lexislación, convocatorias e anuncios de interese publicadas no Diario Oficial de Galicia e nos boletíns do Estado, Unión Europea e provinciais.

DOUE 15 de setembro

COMUNICACIONES E INFORMACIONES (C306)

Catálogo común de variedades de especies de plantas agrícolas.- Suplemento 2020/8

Catálogo común de variedades de especies de plantas hortícolas.- Suplemento 2020/8

 

BOE 15 de setembro (246)

V. ANUNCIOS

MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA

Expropiaciones.- Anuncio del ADIF por el que se somete a información pública a efectos de declaración de la necesidad de ocupación el “Proyecto de tratamiento de la Infraestructura (Puentes, Túneles y Explanaciones) entre los pp. kk. 036+524 y 046+229 del tramo Monforte-Ourense de la línea 810”.

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN

INTEROVIC.- Resolución de 3 de septiembre de 2020, de la Dirección General de la Industria Alimentaria, por la que se corrigen errores de la Resolución de 24 de julio de 2020, de la Dirección General de la Industria Alimentaria, publicada en el BOE n.º 209, de 3 de agosto de 2020, por la que se somete a información pública la propuesta de extensión de norma y de aportación económica obligatoria, solicitada por la Organización Interprofesional del Ovino y Caprino de Carne, INTEROVIC, durante un período de cinco años.

 

DOG 15 de setembro (187)

III. OUTRAS DISPOSICIÓNS

VICEPRESIDENCIA E CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓNS PÚBLICAS E XUSTIZA

Requerimientos de emenda. Emprendemento feminino.- Resolución do 2 de setembro de 2020, da Secretaría Xeral da Igualdade, pola que se procede á publicación dos requirimentos de emenda de documentación das solicitudes presentadas ao abeiro da Resolución do 17 de xuño de 2020 pola que se establecen as bases reguladoras das axudas do programa Emega para o fomento do emprendemento feminino en Galicia, cofinanciadas polo Fondo Social Europeo no marco do programa operativo FSE Galicia 2014-2020, e se procede á súa convocatoria no ano 2020 (código de procedemento SI429A).

CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPREGO E INDUSTRIA

Concesións.- Resolución do 2 de setembro de 2020, da Secretaría Xeral de Emprego, pola que se dá publicidade ás subvencións concedidas ao abeiro da Orde do 30 de abril de 2019 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de subvencións, en réxime de concorrencia non competitiva, para a posta en marcha de laboratorios cooperativos no rural, e se convocan para os anos 2019 e 2020 (Diario Oficial de Galicia número 95, do 21 de maio).

Concesións.- Resolución do 2 de setembro de 2020, da Secretaría Xeral de Emprego, pola que se dá publicidade das subvencións concedidas ao abeiro da Orde do 27 de decembro de 2018 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia non competitiva, das subvencións para o fomento do emprendemento en economía social (programa Aprol-economía social), e se convocan para o ano 2019 (Diario Oficial de Galicia número 20, do 29 de xaneiro de 2019).

ESCOLA GALEGA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

Xornada protección de datos.- Resolución do 9 de setembro de 2020 pola que se convoca a xornada Protección de datos a partir da pandemia COVID-19.

VI. ANUNCIOS

AXENCIA GALEGA DE INFRAESTRUTURAS

Expropiacións.- Resolución do 3 de setembro de 2020, do Servizo Provincial da Coruña, pola que se sinala a data para o levantamento das actas previas á ocupación dos bens e dereitos afectados polo proxecto de construción do itinerario peonil e ciclista na AC-552, treito Carballo-Coristanco, puntos quilométricos 32+620-34+400, de clave AC/16/082.06.

CONCELLO DE CULLEREDO

Xestión de biomasa.- Anuncio de xestión da biomasa UME/2020/325.

CONCELLO DE PONTE CALDELAS

Xestión de biomasa.- Anuncio de requirimento de xestión da biomasa (expediente 937/2020).

Xestión de biomasa.- Anuncio de requirimento de xestión da biomasa (expediente 1101/2020).

CONCELLO DE TOMIÑO

Xestión de biomasa.- Anuncio de requirimento de xestión da biomasa.

 

BOP A Coruña 15 de setembro (152)

CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPREGO E INDUSTRIA

Expropiacións.- Acordo do 4 de setembro de 2020, da Xefatura Territorial da Coruña, de levantamento das actas previas á ocupación de bens e dereitos afectados por unha instalación eléctrica, nos concellos de Vimianzo e Dumbría (expediente IN661A 2010/4-1)

 

BOP Ourense 15 de setembro (212)

ADMINISTRADOR DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS – ADIF

Expropiacións.- Información pública do “Proxecto de tratamento de elementos da infraestrutura (pontes e explanacións) entre os pp.qq. 028+183 e 036+524 do tramo Monforte – Ourense da liña 810”. (Páx. 2)

CONCESIÓN DE AXUDAS

PARA A DIXITALIZACIÓN DO TEU NEGOCIO

  • Kit dixital para autónomos con ata 2 traballadores
  • Axudas de 2.000 €
  • Prazo de solicitude aberto ata acabar fondos

Queres solicitalo? Infórmate na túa oficina de Unións Agrarias