NORMATIVA DO 21 DE SETEMBRO DE 2020

Selección de lexislación, convocatorias e anuncios de interese publicadas no Diario Oficial de Galicia e nos boletíns do Estado, Unión Europea e provinciais.

BOE 21 de setembro (251)

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE HACIENDA

Procedimientos administrativos. Gestión informatizada.- Resolución de 10 de septiembre de 2020, de la Dirección General del Catastro, por la que se aprueba el documento normalizado de representación en los procedimientos tributarios.

V. ANUNCIOS

MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA

Expropiaciones.- Resolución de la Dirección General de Planificación y Evaluación de la Red Ferroviaria por la que se abre Información Pública correspondiente al Expediente de Expropiación Forzosa 029ADIF2017 motivado por las obras del “Proyecto Básico de Apantallado e Integración Paisajística de la Línea de Alta Tensión desde la Subestación de Conso (REE) hasta la Subestación de Tracción de las Portas (ADIF)”, en los términos municipales de Vilariño de Conso y A Gudiña (Ourense).

 

DOG 21 de setembro (191)

I. DISPOSICIÓNS XERAIS

CONSELLERÍA DE CULTURA, EDUCACIÓN E UNIVERSIDADE

COVID-19.- Orde do 18 de setembro de 2020 pola que se crea o Comité Educativo de Persoas Expertas para afrontar a emerxencia sanitaria derivada da pandemia.

III. OUTRAS DISPOSICIÓNS

CONSELLERÍA DE POLÍTICA SOCIAL

Convocatoria.- Orde do 9 de setembro de 2020 pola que se regula o procedemento de concesión dos Premios Galicia de Acción Voluntaria 2020 e se convocan para o ano 2020 (código de procedemento BS508D). (Extracto)

Código de procedemento.- BS508D

Prazo de presentación de solicitudes.- Ata o 21/10/2020

Convocatoria.- Orde do 11 de setembro de 2020 pola que se establecen as bases reguladoras e se convoca o procedemento para a concesión de subvencións destinadas á realización de programas de interese xeral para fins de carácter social, con cargo á asignación tributaria do 0,7 % do imposto sobre a renda das persoas físicas xestionado pola consellería con competencias en materia de política social da Xunta de Galicia (código de procedemento BS623D). (Extracto)

Código de procedemento.- BS623D

Prazo de presentación de solicitudes.- Ata o 21/10/2020

VI. ANUNCIOS

CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL

Concentración parcelaria.- Anuncio do 8 de setembro de 2020, da Xefatura Territorial de Pontevedra, polo que se notifican a varios interesados/as os trámites de audiencia en relación coas modificacións ao acordo da zona de concentración parcelaria de Estás-Goián-Figueiró (Tomiño-Pontevedra).

Concentración parcelaria.- Anuncio do 8 de setembro de 2020, da Xefatura Territorial de Pontevedra, polo que se notifican a varios interesados as resolucións relativas ás modificacións ao acordo da zona de concentración parcelaria de Estás-Goián-Figueiró (Tomiño-Pontevedra).

CONCELLO DE GONDOMAR

Xestión de biomasa.- Anuncio de notificación da comunicación para lembrar o cumprimento da obriga de xestión da biomasa vexetal e retirada de especies arbóreas prohibidas ás persoas responsables, descoñecidas, deste concello.

CONCELLO DO PEREIRO DE AGUIAR

Expropiacións.- Anuncio de expropiación forzosa, determinación e pagamento do prezo xusto por procedemento de taxación conxunta nos Gozos (expediente 471/20).

 

BOP A Coruña 21 de setembro (156)

DEPUTACIÓN PROVINCIAL DA CORUÑA

Expropiacións.- Anuncio de aprobación da tramitación dun expediente de expropiación forzosa en relación cos bens e dereitos ocupados na finca 15031A025001350000OJ colindante co Monte Costa, en Culleredo (A Coruña).

CONCESIÓN DE AXUDAS

PARA A DIXITALIZACIÓN DO TEU NEGOCIO

  • Kit dixital para autónomos con ata 2 traballadores
  • Axudas de 2.000 €
  • Prazo de solicitude aberto ata acabar fondos

Queres solicitalo? Infórmate na túa oficina de Unións Agrarias