NORMATIVA DO 22 DE SETEMBRO DE 2020

Selección de lexislación, convocatorias e anuncios de interese publicadas no Diario Oficial de Galicia e nos boletíns do Estado, Unión Europea e provinciais.

DOUE 22 de setembro

LEGISLACIÓN (L307)

REGLAMENTOS

PAC.- Reglamento Delegado (UE) 2020/1314 de la Comisión de 10 de julio de 2020 por el que se modifican los anexos II y III del Reglamento (UE) n.o 1307/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que atañe a los límites máximos nacionales y los límites máximos netos para pagos directos de determinados Estados miembros para el año natural 2020.

DOG 22 de setembro (192)

III. OUTRAS DISPOSICIÓNS

VICEPRESIDENCIA SEGUNDA E CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPRESA E INNOVACIÓN

Ampliación orzamentaria. CO300A.- Orde do 17 de setembro de 2020 pola que se amplía a dotación orzamentaria das subvencións convocadas ao abeiro da Orde do 5 de xuño de 2020 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, das subvencións ás asociacións de comerciantes sen ánimo de lucro para a dinamización dos centros comerciais abertos e prazas de abastos de Galicia, e se procede á súa convocatoria (código de procedemento CO300A).

CONSELLERÍA DE CULTURA, EDUCACIÓN E UNIVERSIDADE

Servizos mínimos folga.- Orde do 17 de setembro de 2020 pola que se ditan normas que determinan os servizos mínimos durante a folga no ámbito do ensino convocada para o día 23 de setembro de 2020.

VI. ANUNCIOS

CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPREGO E INDUSTRIA

Expropiacións.- Acordo do 4 de setembro de 2020, da Xefatura Territorial da Coruña, de levantamento das actas previas á ocupación de bens e dereitos afectados por unha instalación eléctrica, no concello de Vimianzo (expediente IN661A 2010/5-1).

Expropiacións.- Resolución do 2 de setembro de 2020, da Xefatura Territorial da Coruña, pola que se concede a autorización administrativa previa e de construción dunha instalación de distribución eléctrica no concello de Oleiros (expediente-e IN407A 2020/105-1).

CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL

CMVMC.- Anuncio do 8 de setembro de 2020, da Xefatura Territorial de Pontevedra, polo que se somete a información pública o procedemento de inscrición no Rexistro de Masas Consolidadas de Frondosas Autóctonas do monte Ventín, de titularidade da Comunidade de Montes Veciñais en Man Común Ventín, do concello de Fornelos de Montes.

CMVMC.- Anuncio do 8 de setembro de 2020, da Xefatura Territorial de Pontevedra, polo que se somete a información pública o procedemento de inscrición no Rexistro de Masas Consolidadas de Frondosas Autóctonas do monte Faro Aveloso, de titularidade da Comunidade de Montes Veciñais en Man Común de Meira, do concello de Moaña.

Masas consolidadas de frondosas autóctonas.- Anuncio do 8 de setembro de 2020, da Xefatura Territorial de Pontevedra, polo que se somete a información pública o procedemento de inscrición no Rexistro de Masas Consolidadas de Frondosas Autóctonas do monte Agüeiros, de titularidade da entidade local menor de Arcos da Condesa, do concello de Caldas de Reis.

CMVMC.- Anuncio do 8 de setembro de 2020, da Xefatura Territorial de Pontevedra, polo que se somete a información pública o procedemento de inscrición no Rexistro de Masas Consolidadas de Frondosas Autóctonas do monte Limeres, de titularidade da Comunidade de Montes Veciñais en Man Común de Chamadoira, do concello de Cerdedo-Cotobade.

CMVMC.- Anuncio do 8 de setembro de 2020, da Xefatura Territorial de Pontevedra, polo que se somete a información pública o procedemento de inscrición no Rexistro de Masas Consolidadas de Frondosas Autóctonas do monte Casa das Minas e San Bernabé, de titularidade da Comunidade de Montes Veciñais en Man Común de Chamadoira, do concello de Cerdedo-Cotobade.

CONCELLO DE PONTE CALDELAS

Xestión de biomasa.- Anuncio de requirimento de xestión da biomasa (expediente 1089/2020).

 

BOP A Coruña 22 de setembro (157)

CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPREGO E INDUSTRIA

Expropiacións.- Acordo do 16 de setembro de 2020, da Xefatura Territorial da Coruña, de levantamento das actas previas á ocupación de bens e dereitos afectados por unha instalación eléctrica, no concello de Zas (expediente IN407A 2015/167-1).

Expropiacións.- Acordo do 16 de setembro de 2020, da Xefatura Territorial da Coruña, de levantamento das actas previas á ocupación de bens e dereitos afectados por unha instalación eléctrica, no concello de Boqueixón (expediente IN407A 2019/168-1).

 

BOP Pontevedra 22 de setembro (183)

LALÍN

Violencia de xénero.- Bases reguladoras e convocatoria dos premios do XVII concurso de cartas “Dillo a quen maltrata 2020”.

CONCESIÓN DE AXUDAS

PARA A DIXITALIZACIÓN DO TEU NEGOCIO

  • Kit dixital para autónomos con ata 2 traballadores
  • Axudas de 2.000 €
  • Prazo de solicitude aberto ata acabar fondos

Queres solicitalo? Infórmate na túa oficina de Unións Agrarias