NORMATIVA DO 23 DE SETEMBRO DE 2020

Selección de lexislación, convocatorias e anuncios de interese publicadas no Diario Oficial de Galicia e nos boletíns do Estado, Unión Europea e provinciais

DOUE 23 de setembro

LEGISLACIÓN (L309)

REGLAMENTOS

Covid-19. IVA.- REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2020/1318 DE LA COMISIÓN de 22 de septiembre de 2020 por el que se modifican los Reglamentos de Ejecución (UE) 2020/21 y (UE) 2020/194 en lo que respecta a las fechas de aplicación en respuesta a la pandemia de COVID‐19.

BOE 23 de setembro (253)

I. DISPOSICIONES GENERALES

JEFATURA DEL ESTADO

Teletrabajo.- Real Decreto-ley 28/2020, de 22 de septiembre, de trabajo a distancia.

DOG 23 de setembro (193)

III. OUTRAS DISPOSICIÓNS

CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPREGO E INDUSTRIA

Instalacións eléctricas.- Instrución 2/2020, do 26 de agosto de 2020, da Dirección Xeral de Enerxía e Minas, sobre a tramitación administrativa de modificacións de instalacións eléctricas de alta tensión de transporte, distribución ou instalacións de conexión de xeradores.

CONSELLERÍA DE EMPREGO E IGUALDADE

Modificacion de prazos. SI437A.- Resolución do 17 de setembro de 2020, da Secretaría Xeral da Igualdade, pola que se modifican os prazos de resolución e de xustificación da Resolución de 7 de maio de 2020 pola que se establecen as bases reguladoras das axudas destinadas a fomentar o asociacionismo e a participación das mulleres, e se procede á súa convocatoria para o ano 2020 (Diario Oficial de Galicia número 98, do 22 de maio) (código de procedemento SI437A).

AXENCIA INSTITUTO ENERXÉTICO DE GALICIA

Concensións. IN421O.- Resolución do 16 de setembro de 2020 pola que se dá publicidade da resolución pola que se conceden as subvencións, en réxime de concorrencia non competitiva, a proxectos de enerxía solar fotovoltaica, dirixidas a particulares, para o cumprimento do disposto no artigo 10 das bases da convocatoria de subvencións, realizada mediante a Resolución do 18 de decembro de 2019 deste mesmo órgano (Diario Oficial de Galicia número 15, do 23 de xaneiro de 2020) (código de procedemento IN421O).

VI. ANUNCIOS

CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPREGO E INDUSTRIA

Expropiacións.- Acordo do 4 de setembro de 2020, da Xefatura Territorial da Coruña, de levantamento das actas previas á ocupación de bens e dereitos afectados por unha instalación eléctrica nos concellos de Dumbría e Vimianzo (expediente IN661A 2010/4-1).

XURADO DE EXPROPIACIÓN DE GALICIA

Expropiacións.- Cédula do 9 de setembro de 2020 pola que se notifican os acordos que fixan o prezo xusto de varios predios (expediente 2019001278 e tres máis).

CONCELLO DE CALDAS DE REIS

Xestión de biomasa.- Anuncio de requirimento de xestión da biomasa (expediente 466/2020).

CONCELLO DE VIVEIRO

Xestión de biomasa.- Anuncio de requirimento de xestión da biomasa (expediente 1913/2020).

 

BOP A Coruña 23 de setembro (158)

CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPREGO E INDUSTRIA

Expropiacións.- Acordo do 16 de setembro de 2020, da Xefatura Territorial da Coruña, de levantamento das actas previas á ocupación de bens e dereitos afectados por unha instalación eléctrica, no concello de Ponteceso (expediente IN661A 2018/1-1).

DEPUTACIÓN PROVINCIAL DA CORUÑA

Concesions.- Resolución pola que se aproba a concesión provisional de subvencións correspondentes ao programa FO203:convocatoria do programa de subvencións a entidades sen fins de lucro para a realización de actividades culturais durante o ano 2020.

Concesións.- Resolución pola que se aproba a concesión definitiva de subvencións correspondentes ao programa FO213: convocatoria do programa de subvencións a corais polifónicas, bandas de música populares e entidades de música e baile tradicional galego e formacións musicais de grande formato da provincia da coruña, para o desenvolvemento de actividades culturais durante o ano 2020.

Concesións.- Resolución pola que se aproba a concesión definitiva de subvencións correspondentes ao programa FO214: convocatoria do programa de subvencións a corais polifónicas, bandas de música populares e entidades de música e baile tradicional galego e formacións musicais de grande formato da provincia da coruña, para o desenvolvemento de investimentos culturais durante o ano 2020.

Concesións.- Resolución pola que se aproba a concesión definitiva de subvencións correspondentes ao programa FO223:convocatoria do programa de subvencións a entidades sen fins de lucro para o apoio ao desenvolvemento de festivais audiovisuais, musicais e de artes escénicas na provincia da coruña, durante o ano 2020.

 

BOP Lugo 23 de setembro (219)

XEFATURA TERRITORIAL DA CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPREGO E INDUSTRIA. DELEGACIÓN TERRITORIAL DE LUGO

Eólicos.- Resolución do 3 de setembro de 2020, da Xefatura Territorial da Consellería de Economía, Emprego e Industria en Lugo, pola que se anuncia convocatoria para o levantamento das actas previas á ocupación dos predios afectados pola instalación eléctrica “Parque eólico experimental NED 1ª fase (200 KV) e da súa liña eléctrica de evacuación (20kW), sito no concello da Pastoriza (Lugo) e promovido por Norvento Tecnología S.L.

Expropiacións.- Pagamento do prezo xusto pola ocupación de bens e dereitos afectados pola execución do proxecto denominado: “L.A.T. 132 kV Sub. P.E. Carracedo – Apoyo Nº 16 L.A.T. 132 kV AP. Nº 35 L.A.T. Sub. Mondoñedo-Sub. Meira a Sub. P.E. Farrapa I, Farrapa II, Neda”

 

BOP Pontevedra 23 de setembro (184)

DEPUTACIÓN PROVINCIAL

Concesións.- Subvencións concedidas polo servizo de cohesión social e xuventude durante o mes de agosto de 2020.

CONCESIÓN DE AXUDAS

PARA A DIXITALIZACIÓN DO TEU NEGOCIO

  • Kit dixital para autónomos con ata 2 traballadores
  • Axudas de 2.000 €
  • Prazo de solicitude aberto ata acabar fondos

Queres solicitalo? Infórmate na túa oficina de Unións Agrarias