NORMATIVA DO 24 DE SETEMBRO DE 2020

Selección de lexislación, convocatorias e anuncios de interese publicadas no Diario Oficial de Galicia e nos boletíns do Estado, Unión Europea e provinciais

BOE 24 de setembro (254)

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICAY EL RETO DEMOGRÁFICO

Confederación Hidrográfica del Miño.- Resolución de 11 de septiembre de 2020, de la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil, O.A., por la que se publica el Convenio con el Ayuntamiento de Amoeiro, sobre la financiación y ejecución de las obras de acondicionamiento de la ruta fluvial de los molinos en el río Formigueiro, así como para la restauración ambiental del río y sus molinos para uso etnográfico, en el término municipal de Amoeiro (Ourense).

DOG 24 de setembro (194)

III. OUTRAS DISPOSICIÓNS

AXENCIA GALEGA DE DESENVOLVEMENTO RURAL

Concesións.- Resolución do 16 de setembro de 2020 pola que se fai pública a relación das axudas concedidas ao abeiro da Resolución do 19 de decembro de 2019 pola que se aproba o Plan marco de mellora de camiños municipais de acceso a parcelas agrícolas 2020-2021, cofinanciado co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader), ao abeiro do Programa de desenvolemento rural (PDR) de Galicia 2014-2020 (código de procedemento MR701E).

ESCOLA GALEGA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

Incendios forestais.- Resolución do 17 de setembro de 2020 pola que se convocan cursos na área de incendios forestais da Comunidade Autónoma de Galicia.

AXENCIA INSTITUTO ENERXÉTICO DE GALICIA

Concesións.- Resolución do 16 de setembro de 2020 pola que se dá publicidade as axudas concedidas ao abeiro da Resolución do 19 de decembro de 2019 pola que se establecen as bases reguladoras e se anuncia a convocatoria de subvencións para a realización de auditorías enerxéticas, implantación de sistemas de xestión e proxectos de aforro e eficiencia enerxética nas empresas dos sectores industria e servizos, para o ano 2020, cofinanciadas polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional no marco do programa operativo Feder-Galicia 2014-2020 (código de procedemento IN417Y).

VI. ANUNCIOS

VICEPRESIDENCIA SEGUNDA E CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPRESA E INNOVACIÓN

Expropiacións.- Acordo do 16 de setembro de 2020, da Xefatura Territorial da Coruña, de levantamento das actas previas á ocupación de bens e dereitos afectados por unha instalación eléctrica no concello de Zas (expediente IN407A 2015/167-1).

Expropiacións.- Acordo do 16 de setembro de 2020, da Xefatura Territorial da Coruña, de levantamento das actas previas á ocupación de bens e dereitos afectados por unha instalación eléctrica, no concello de Boqueixón (expediente IN407A 2019/168-1).

CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

Impacto ambiental.- Anuncio do 21 de agosto de 2020, da Dirección Xeral de Calidade Ambiental e Cambio Climático, polo que se fai pública a declaración de impacto ambiental do proxecto de utilización da EDAR, dunha planta de lácteos, para tratamento de lodos e augas residuais de procedencia externa, no concello de Outeiro de Rei (expediente 2018/0241).

Explotación avícola.- Anuncio do 21 de agosto de 2020, da Dirección Xeral de Calidade Ambiental e Cambio Climático, polo que se fai pública a declaración de impacto ambiental do proxecto de ampliación de explotación avícola, ata 71.054 polos de ceba, na parroquia de Cabreiroá, no concello de Verín (Ourense) (expediente 2019/0165).

Impacto ambiental.- Anuncio do 7 de setembro de 2020, da Dirección Xeral de Calidade Ambiental e Cambio Climático, polo que se fai público o informe de impacto ambiental do proxecto de planta de valorización enerxética mediante dixestión anaerobia dos de Lalín (expediente 2015/0037).

Eólicos.- Anuncio do 7 de setembro de 2020, da Dirección Xeral de Calidade Ambiental e Cambio Climático, polo que se fai público o informe de impacto ambiental do proxecto de liña de alta tensión a 66 kV de evacuación do parque eólico Paxareiras II, no concello de Dumbría (expediente 2019/0018).

Explotación vacún.- Anuncio do 7 de setembro de 2020, da Dirección Xeral de Calidade Ambiental e Cambio Climático, polo que se fai público o informe de impacto ambiental do proxecto de ampliación de explotación de vacún de leite na parroquia de Xermar, no concello de Cospeito (expediente 2019/0163).

Cambio de uso.- Anuncio do 10 de setembro de 2020, da Dirección Xeral de Calidade Ambiental e Cambio Climático, polo que se fai público o informe de impacto ambiental do proxecto Cambio de uso de forestal a agrícola dunha parcela na parroquia de Liñares, nos concellos de Melide e Santiso (clave do expediente 2019/0085.

CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPREGO E INDUSTRIA

Expropiacións.- Acordo do 31 de agosto de 2020, da Xefatura Territorial da Coruña, de levantamento das actas previas á ocupación de bens e dereitos afectados por unha instalación eléctrica, no concello de Tordoia (expediente IN407A 2019/89‑1).

Expropiacións.- Anuncio do 4 de setembro de 2020, da Xefatura Territorial da Coruña, de convocatoria para o levantamento das actas previas á ocupación correspondentes aos bens e dereitos afectados polo expediente de expropiación IN661A 2010/5‑1, no concello de Vimianzo.

CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL

Concentración parcelaria.- Anuncio do 10 de setembro de 2020, da Xefatura Territorial de Pontevedra, de notificación de resolución de recurso de alzada respecto do proceso de concentración parcelaria da zona de Val de Camba (Rodeiro-Pontevedra).

Concentración parcelaria.- Anuncio do 17 de setembro de 2020, da Xefatura Territorial de Lugo, polo que se notifica a Resolución do 16 de xuño de 2020, da Dirección Xeral de Desenvolvemento Rural, polo que se dá publicidade á toma de posesión provisional dos predios de substitución da zona de concentración parcelaria de Santo Estevo de Pol (Lugo).

XURADO DE EXPROPIACIÓN DE GALICIA

Expropiacións.- Cédula do 9 de setembro de 2020 pola que se notifican os acordos que fixan o prezo xusto de varios predios (expediente 2019001250 e catro máis).

Expropiacións.- Cédula do 10 de setembro de 2020 pola que se notifican os acordos que fixan o prezo xusto de varios predios (expediente 2020000014 e dous máis).

Expropiacións.- Cédula do 10 de setembro de 2020 pola que se notifican os acordos que fixan o prezo xusto de varios predios (expediente 2019001341 e tres máis).

CONCELLO DE PONTE CALDELAS

Xestión de biomasa.- Anuncio de execución subsidiaria relativo á xestión da biomasa (expediente 885/2017).

 

BOP Ourense 24 de setembro (220)

ADMINISTRADOR DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS – ADIF

Expropiacións.- Información pública correspondente ao expediente de expropiación forzosa motivado polas obras do “Proxecto básico da subestación eléctrica de tracción das Portas e da liña eléctrica de alta tensión desde a subestación eléctrica de Conso de REE ata a subestación eléctrica de tracción das Portas de ADIF-Alta Velocidade Tramo: Pedralba de la Pradería-Ourense”, nos termos municipais de Vilariño de Conso, Viana do Bolo e A Gudiña (Ourense). (Páx 2).

Expropiacións.- Información pública correspondente ao expediente de expropiación forzosa motivado polas obras do “Proyecto básico de apantallado e integración paisaxística da liña de alta tensión desde a subestación de Conso (REE) ata a subestación de tracción das Portas (ADIF)”, nos termos municipais de Vilariño de Conso e A Gudiña (Ourense). (Páx 9).

CONCESIÓN DE AXUDAS

PARA A DIXITALIZACIÓN DO TEU NEGOCIO

  • Kit dixital para autónomos con ata 2 traballadores
  • Axudas de 2.000 €
  • Prazo de solicitude aberto ata acabar fondos

Queres solicitalo? Infórmate na túa oficina de Unións Agrarias