NORMATIVA DO 30 DE SETEMBRO DE 2020

Selección de lexislación, convocatorias e anuncios de interese publicadas no Diario Oficial de Galicia e nos boletíns do Estado, Unión Europea e provinciais

DOGA 30 DE SETEMBRO (198)

III. OUTRAS DISPOSICIÓNS

CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

Procedementos administrativos.- Orde do 7 de xullo de 2020 pola que se habilitan electronicamente os procedementos administrativos de prazo aberto do órgano competente en materia de Calidade Ambiental e Cambio Climático desta consellería e se habilitan na sede electrónica da Xunta de Galicia.

CONSELLERÍA DE EMPREGO E IGUALDADE

Calendario laboral.- Decreto 166/2020, do 10 de setembro, polo que se determinan as festas da Comunidade Autónoma de Galicia do calendario laboral para o ano 2021.

VI. ANUNCIOS

VICEPRESIDENCIA SEGUNDA E CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPRESA E INNOVACIÓN

Expropiacións.- Acordo do 16 de setembro de 2020, da Xefatura Territorial da Coruña, de levantamento das actas previas á ocupación de bens e dereitos afectados por unha instalación eléctrica, no concello de Ponteceso (expediente IN661A 2018/1-1).

CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL

Concentración parcelaria.- Anuncio do 15 de setembro de 2020, da Xefatura Territorial de Lugo, polo que se notifica un trámite de audiencia en relación coa zona de concentración parcelaria da Braña (Baleira-Lugo).

BOP A Coruña 30 de setembro (163)

CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPREGO E INDUSTRIA

Instalacións eléctricas.- Resolución do 24 de setembro de 2020 da Xefatura Territorial da Coruña pola que se concede a autorización administrativa previa e de construción dunha instalación eléctrica no Concello de Oleiros (Núm. expte:IN407A 2020/117-1).

Instalacións eléctricas.- Resolución do 24 de setembro de 2020 da Xefatura Territorial da Coruña pola que se concede a autorización administrativa previa e de construción dunha instalación eléctrica no Concello de Oleiros (Núm. expte:IN407A 2020/54-1).

NEDA

Convocatoria.- Extracto convocatoria ayudas a entidades sin ánimo de lucro para actividades/inversiones culturales y/o actividades deportivas.

BOP Pontevedra 30 de setembro (189)

CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPREGO E INDUSTRIA

Instalacións electricas.- IN407A 2020/096-4. Concesión a hidroeléctrica de Silleda, s.l., de autorización de construción dunha instalación eléctrica no concello de Silleda.

Instalacións eléctricas.- IN407A 2020/097-4. Concesión a hidroeléctrica de Silleda, s.l., de autorización de construción dunha instalación eléctrica no concello de Silleda.

CONCESIÓN DE AXUDAS

PARA A DIXITALIZACIÓN DO TEU NEGOCIO

  • Kit dixital para autónomos con ata 2 traballadores
  • Axudas de 2.000 €
  • Prazo de solicitude aberto ata acabar fondos

Queres solicitalo? Infórmate na túa oficina de Unións Agrarias