NORMATIVA DO 8 DE OUTUBRO DE 2020

Selección de lexislación, convocatorias e anuncios de interese publicadas no Diario Oficial de Galicia e nos boletíns do Estado, Unión Europea e provinciais

DOGA 8 de outubro (204)

III. OUTRAS DISPOSICIÓNS

AXENCIA INSTITUTO ENERXÉTICO DE GALICIA

Enerxías renovables.- Resolución do 29 de setembro de 2020 pola que se dá publicidade á resolución pola que se conceden as subvencións, en réxime de concorrencia non competitiva, para proxectos de enerxías renovables de uso térmico destinadas a particulares sobre a base da convocatoria de subvencións realizada mediante a Resolución do 18 de decembro de 2019 deste mesmo órgano (Diario Oficial de Galicia número 15, do 23 de xaneiro de 2020).

VI. ANUNCIOS

CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPREGO E INDUSTRIA

Eólica.- Resolución do 29 de abril de 2020, da Dirección Xeral de Enerxía e Minas, pola que se outorgan as autorizacións administrativas previa e de construción da modificación da subestación eléctrica do parque eólico Corme modificación substancial (repotenciación do parque eólico Corme G-3), sita no concello de Ponteceso (A Coruña) e promovida por EDP Renovables España, S.L.U.

Eólica.- Resolución do 1 de setembro de 2020, da Dirección Xeral de Enerxía e Minas, pola que se outorga autorización administrativa previa e autorización administrativa de construción ás instalacións relativas ao proxecto do parque eólico Serra do Punago, sito nos concellos de Castroverde e Baralla (Lugo) e promovido por Acciona Energía, S.A.U. (expediente LU 11/142 EOL).

Eólica.- Extracto da Resolución do 1 de setembro de 2020, da Dirección Xeral de Enerxía e Minas, pola que se outorga autorización administrativa previa e autorización administrativa de construción ás instalacións relativas ao proxecto do parque eólico Serra do Punago, sito nos concellos de Castroverde e Baralla (Lugo) e promovido por Acciona Energía, S.A.U. (expediente LU 11/142 EOL).

 

CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL

CMVMC.-Anuncio do 24 de setembro de 2020, do Xurado Provincial de Clasificación de Montes Veciñais en Man Común de Pontevedra, polo que se publica o acordo sobre o deslindamento parcial realizado entre a comunidade de montes veciñais en man común de Cabreira (Salvaterra de Miño) e Manuel Vidal Pazos, ao respecto da estrema común dos seus montes.

BOP A Coruña 8 de Outubro (168)

CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPREGO E INDUSTRIA

Instalacións.- Resolución do 30 de setembro de 2020, da Xefatura Territorial da Coruña, pola que se concede a autorización administrativa previa e de construción dunha instalación de distribución eléctrica no concello das Pontes de García Rodríguez (expediente-e.: IN407A 2020/78-1).

CONCESIÓN DE AXUDAS

PARA A DIXITALIZACIÓN DO TEU NEGOCIO

  • Kit dixital para autónomos con ata 2 traballadores
  • Axudas de 2.000 €
  • Prazo de solicitude aberto ata acabar fondos

Queres solicitalo? Infórmate na túa oficina de Unións Agrarias