NORMATIVA DO DIA 13 DE OUTUBRO DE 2020

Selección de lexislación, convocatorias e anuncios de interese publicadas no Diario Oficial de Galicia e nos boletíns do Estado, Unión Europea e provinciais

DOGA 13 de outubro (206)

III. OUTRAS DISPOSICIÓNS

CONSELLERÍA DE EMPREGO E IGUALDADE

Convocatoria.- Resolución do 2 outubro de 2020, da Dirección Xeral de Formación e Colocación, pola que se publican as subvencións concedidas en virtude da Orde do 13 de agosto de 2019 pola que se establecen as bases reguladoras para o período 2019-2021 e se procede á primeira convocatoria das subvencións para o financiamento das accións formativas con compromiso de contratación en unidades formativas das empresas para os exercicios 2019-2020 (código de procedemento TR301P), e se establecen as bases do Programa de incentivos á actividade laboral vinculados ás accións formativas con compromiso de contratación inmediata para os exercicios 2020-2021 (código de procedemento TR349X).

VI. ANUNCIOS

VICEPRESIDENCIA SEGUNDA E CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPRESA E INNOVACIÓN

Expropiacións.– Anuncio do 28 de setembro de 2020, da Xefatura Territorial da Coruña, de convocatoria para o levantamento das actas previas á ocupación correspondentes aos bens e dereitos afectados polo expediente de expropiación IN661A 2018/1- 1, no concello de Ponteceso.

Expropiacións.- Anuncio do 29 de setembro de 2020, da Xefatura Territorial da Coruña, de convocatoria para o levantamento das actas previas á ocupación correspondentes aos bens e dereitos afectados polo expediente de expropiación IN407A 2020/41-1, no concello de Ferrol.

CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

Vacún de ceba.- Anuncio do 18 de setembro de 2020, da Dirección Xeral de Calidade Ambiental, Sostibilidade e Cambio Climático, polo que se fai público o informe de impacto ambiental do proxecto de ampliación dunha explotación de vacún de ceba, ata as 801 prazas de tenreiros, na parroquia de Poboeiros, no concello de Castro Caldelas (clave do expediente 2020/0030).

Cambio de uso.- Anuncio do 22 de setembro de 2020, da Dirección Xeral de Calidade Ambiental, Sostibilidade e Cambio Climático, polo que se fai público o informe de impacto ambiental do proxecto de cambio de uso de forestal a agrícola de varias parcelas na parroquia de Valeixe, no concello da Cañiza (Pontevedra) (clave do expediente 2020/0125).

BOP A Coruña 13 de outubro (170)

DEPUTACIÓN PROVINCIAL DA CORUÑA

Concesións.- Resolución pola que se aproba a concesión definitiva de subvencións correspondentes ao programa FOAXE-P: Convocatoria do programa de subvencións a entidades sen fins de lucro para o mantemento de programas e servizos en materia de servizos sociais no ano 2020.

CARBALLO

PXOM.- Aprobación definitiva do Plan parcial do sector de solo urbanizable delimitado SUR-D/S-T3/AR S-T3 do PXOM (A Revolta). Publicación da normativa.

 

BOP Lugo 13 de outubro (234)

MONFORTE DE LEMOS

Concesións.- Bases y convocatoria para la concesión de subvenciones a asociaciones inscritas en el registro municipal de asociaciones que realicen actividades de carácter social en el ejercicio 2020.

 

BOP Pontevedra 13 de outubro (235)

VALGA

Expropiacións-. Expropiación dos terreos para acometer o proxecto de “reconstrucción da antiga liña de vagonetas de transporte de arxila”.

CONCESIÓN DE AXUDAS

PARA A DIXITALIZACIÓN DO TEU NEGOCIO

  • Kit dixital para autónomos con ata 2 traballadores
  • Axudas de 2.000 €
  • Prazo de solicitude aberto ata acabar fondos

Queres solicitalo? Infórmate na túa oficina de Unións Agrarias