NORMATIVA DO DIA 15 DE OUTUBRO DE 2020

Selección de lexislación, convocatorias e anuncios de interese publicadas no Diario Oficial de Galicia e nos boletíns do Estado, Unión Europea e provinciais

BOE 15 de outubro (273)

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN

Seguros.- Orden APA/964/2020, de 12 de octubre, por la que se corrigen errores en la Orden APA/435/2020, de 11 de mayo, por la que se definen los bienes y los rendimientos asegurables, las condiciones técnicas mínimas de cultivo, el ámbito de aplicación, los periodos de garantía, las fechas de suscripción y los precios unitarios en relación con el seguro de explotaciones de fresón y otros frutos rojos, comprendido en el cuadragésimo primer Plan de Seguros Agrarios Combinados.

V. ANUNCIOS

MINISTERIO DE HACIENDA

Enajenación.- Resolución de la Delegación de Economía y Hacienda en Ourense de convocatoria de procedimiento de enajenación en pública subasta de 12 fincas rústicas procedentes de concentración parcelaria, propiedad de la Administración General del Estado.

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN

Premios.- Extracto de la Orden de 7 de octubre de 2020, por la que se convoca el Premio “Alimentos de España Mejores Aceites de Oliva Virgen Extra, campaña 2020-2021”.

 

DOGA 15 de outubro (208)

VI. ANUNCIOS

VICEPRESIDENCIA SEGUNDA E CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPRESA E INNOVACIÓN

Expropiacións.- Anuncio do 29 de setembro de 2020, da Xefatura Territorial da Coruña, de comunicación da data de ocupación e requirimento das follas de valoración no expediente de expropiación IN407A 2019/244-1, no concello de Narón.

Expropiacións.- Anuncio do 30 de setembro de 2020, da Xefatura Territorial da Coruña, de convocatoria para o levantamento das actas previas á ocupación correspondentes aos bens e dereitos afectados polo expediente de expropiación IN407A 2019/168-1, no concello de Boqueixón.

Expropiacións.- Anuncio do 30 de setembro de 2020, da Xefatura Territorial da Coruña, de comunicación da data de ocupación e requirimento das follas de valoración no expediente de expropiación IN407A 2019/118-1, no concello de Sobrado.

CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

Impacto ambiental.- Anuncio do 23 de setembro de 2020, da Dirección Xeral de Calidade Ambiental, Sostibilidade e Cambio Climático, polo que se fai público o informe de impacto ambiental do proxecto de ampliación de explotación de vacún de leite na parroquia de Noche, no concello de Vilalba (expediente 2020/0091).

 

BOP A Coruña 15 de outubro (172)

CONSELLERÍA DE INFRAESTRUTURAS E MOBILIDADE

Expropiacións.- Pago de mutuo acordo por expropiacións para a obra de clave C/00/062.01.3 que se realizará na Casa consistorial do concello de Ortigueira o día 4 de novembro de 2020.

Expropiacións.- Pago de xuros de demora por expropiacións para a obra de clave AC/09/257.01 e AC/09/257.01-M1 que se realizará o día 18 de novembro de 2020 na Casa consitorial do Concello de Riveira.

Expropiacións.- Resolución do 08 de Outubro de 2020 do Servizo Provincial da Axencia Galega de Infraestruturas da Coruña, pola que se acorda realizar o pagamento do xustiprezo de Xurado por expropiacións para a obra con clave AC/16/085.06.

CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPREGO E INDUSTRIA

Expropiacións.- Acordo do 6 de outubro de 2020, da Xefatura Territorial da Coruña, que sinala data para o pagamento do prezo xusto por expropiación, no Concello de Rianxo (expediente IN407A 2015/15-1).

DEPUTACIÓN PROVINCIAL DA CORUÑA

Concesións.- Modificación da resolución pola que se aproba a concesión definitiva de subvencións correspondentes ao programa DP0025/2020 REsolución núm. 30633/2020, do 9 de outubro, pola que se modifica a resolución núm. 16945/2020, do 28 de maio, pola que se aproba a concesión definitiva de subvencións correspondentes ao programa DP0025, de axudas a entidades sen fins de lucro para o cofinanciamento de proxectos de actividades no ámbito da axuda ao desenvolvemento durante o 2020.

 

BOP Pontevedra 15 de outubro (199)

VICEPRESIDENCIA SEGUNDA E CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPRESA E INNOVACIÓN

Instalacións.- Resolución do 28 de setembro de 2020 da Xefatura Territorial de Pontevedra pola que se somete a información pública a petición de autorización administrativa e de declaración de utilidade pública, en concreto, dunha instalación eléctrica no concello de Redondela. (exepediente IN407A 2020/163-4).

CONCESIÓN DE AXUDAS

PARA A DIXITALIZACIÓN DO TEU NEGOCIO

  • Kit dixital para autónomos con ata 2 traballadores
  • Axudas de 2.000 €
  • Prazo de solicitude aberto ata acabar fondos

Queres solicitalo? Infórmate na túa oficina de Unións Agrarias