NORMATIVA DO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2020

Selección de lexislación, convocatorias e anuncios de interese publicadas no Diario Oficial de Galicia e nos boletíns do Estado, Unión Europea e provinciais

BOE 20 de outubro (277)

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA

Información geográfica.- Resolución de 1 de octubre de 2020, del Centro Nacional de Información Geográfica, por la que se publica el Convenio con la Comunidad Autónoma de Galicia, para la obtención de una cobertura de imágenes aéreas y ortofotos de 2020 de Galicia.

 

DOGA 20 de outubro (211)

VI. ANUNCIOS

VICEPRESIDENCIA SEGUNDA E CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPRESA E INNOVACIÓN

Instalacións.- Acordo do 28 de setembro de 2020, da Xefatura Territorial da Coruña, polo que se somete a información pública a solicitude de autorización administrativa previa, de construción e declaración de utilidade pública, en concreto, dunha instalación de distribución eléctrica no concello de Vilarmaior (expediente IN407A 2020/128-1).

Expropiacións.- Acordo do 28 de setembro de 2020, da Xefatura Territorial da Coruña, de levantamento das actas previas á ocupación de bens e dereitos afectados por unha instalación eléctrica no concello de Ferrol (expediente IN407A 2020/41-1).

Instalacións.- Resolución do 28 de setembro de 2020, da Xefatura Territorial da Coruña, pola que se concede a autorización administrativa previa e de construción dunha instalación de distribución eléctrica no concello de Pontedeume (expediente-e IN407A 2015/183-1).

Expropiacións.- Anuncio do 5 de outubro de 2020, da Xefatura Territorial da Coruña, de comunicación da data de ocupación e requirimento das follas de valoración no expediente de expropiación IN407A 2010/269-1, nos concellos de Mazaricos, Negreira e Outes.

CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL

CMVMC.- Edicto do 23 de setembro de 2020, do Xurado Provincial de Clasificación de Montes Veciñais en Man Común de Ourense, relativo ao inicio do expediente de clasificación como veciñal en man común do monte denominado De Dacón, a favor dos/das veciños/as de Dacón, na parroquia de Amarante (Santa María), no concello de Maside (Ourense).

AXENCIA GALEGA DE DESENVOLVEMENTO RURAL

Banco de Terras.- Anuncio do 2 de outubro de 2020 polo que se notifican ás persoas interesadas as resolucións, a concesión do trámite de audiencia, o requirimento de documentación e as remisións de contratos relativos aos procedementos de cesión e de incorporación de predios do Banco de Terras de Galicia.

CONCELLO DE ABEGONDO

Convocatoria.- Anuncio de convocatoria pública de subvencións a entidades sen ánimo de lucro.

 

BOP Lugo 20 de outubro (240)

XUNTA DE GALICIA

Expropiacións.- Resolución do 30 de setembro de 2020, da Xefatura Territorial da Vicepresidencia Segunda e Consellería de Economía, Empresa e Innovación en Lugo, pola que se acorda a cancelación da convocatoria para o levantamento de actas previas á ocupación das fincas afectadas polo proxecto do parque eólico experimental NED 1ª fase (200 kW) e da súa liña eléctrica de evacuación de media tensión (20 kV), emprazado no concello de A Pastoriza (Lugo) e promovido por Norvento Tecnología, S.L.

 

BOP Ourense 20 de outubro (241)

DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE OURENSE

Expropiacións.- Relación de propietarios, bienes y derechos afectados por la expropiación forzosa para la ejecución de la obra “Rotonda en la OU-1117 Xinzo (N-525) – Vilar de Barrio (OU-1102) pk 11+900 al pk 12+000” [2531/2020] (Páx.2).

CONCESIÓN DE AXUDAS

PARA A DIXITALIZACIÓN DO TEU NEGOCIO

  • Kit dixital para autónomos con ata 2 traballadores
  • Axudas de 2.000 €
  • Prazo de solicitude aberto ata acabar fondos

Queres solicitalo? Infórmate na túa oficina de Unións Agrarias