NORMATIVA DO DIA 29 DE OUTUBRO DE 2020

Selección de lexislación, convocatorias e anuncios de interese publicadas no Diario Oficial de Galicia e nos boletíns do Estado, Unión Europea e provinciais. Destacado as publicacións no DOGA

DOUE 29 DE OUTUBRO

LEGISLACIÓN (L359)

Productos lactéos.- Reglamento de ejecución (UE) 2020/1572 de la Comisión de 28 de octubre de 2020 por el que se modifica el Reglamento de Ejecución (UE) 2019/626 en lo que respecta a las listas de terceros países y regiones de terceros países desde los que se autoriza la introducción en la Unión Europea de productos lácteos e insectos.

Sector vitivinícola.- Comision Europea.Publicación de una comunicación de aprobación de una modificación normal del pliego de condiciones de una denominación del sector vitivinícola, tal como se menciona en el artículo 17, apartados 2 y 3, del Reglamento Delegado (UE) 2019/33 de la Comisión

DOGA 29 de outubro (218)

III. OUTRAS DISPOSICIÓNS

CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL

Concocatoria. COVID-19.- Orde do 28 de outubro de 2020 pola que se establecen as bases reguladoras da concesión das axudas temporais e excepcionais aos sectores agrarios máis desfavorecidos pola incidencia da crise do COVID-19, cofinanciadas polo Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) no marco do Programa de desenvolvemento rural (PDR) de Galicia 2014-2020, e se convocan as axudas para o ano 2020 (códigos de procedemento MR436E e MR436F).

Código de procedemento: MR436E e MR436F

Obxeto: establecemento das bases reguladoras para a concesión de axudas excepcionais a agricultores e empresas rurais.

Prazo de presentación: 30 de Novembro.

Beneficiarios:a) As persoas titulares das explotacións agrarias de flor cortada. b) As persoas titulares dos viveiros de planta ornamental. c) As asociacións, agrupacións, organizacións de produtores de flor cortada ou planta ornamental ou as persoas das alíneas anteriores, que realicen a comercialización dos pro­dutos dos seus socios. d) As persoas titulares de explotacións agrarias con orientación produtiva cárnica de vacún.

 

 

Extracto.- Extracto da Orde do 28 de outubro de 2020 pola que se establecen as bases reguladoras da concesión das axudas temporais e excepcionais aos sectores agrarios máis desfavorecidos pola incidencia da crise do COVID-19, cofinanciadas polo Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) no marco do Programa de desenvolvemento rural (PDR) de Galicia 2014-2020, e se convocan as axudas para o ano 2020 (códigos de procedemento MR436E e MR436F).

 

VI. ANUNCIOS

VICEPRESIDENCIA SEGUNDA E CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPRESA E INNOVACIÓN

Expropiacións. Arquivo.- Anuncio do 16 de outubro de 2020, da Xefatura Territorial de Lugo, polo que se notifica a varios interesados o arquivamento do expediente de expropiación de predios do parque eólico Serra das Penas (expediente 079-EOL).

Expropiacións.- Anuncio do 16 de outubro de 2020, da Xefatura Territorial da Coruña, de convocatoria para o levantamento das actas previas á ocupación correspondentes aos bens e dereitos afectados polo expediente de expropiación IN661A 2018/1-1, no concello de Ponteceso.

CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

Autorizacion ambiental.– Anuncio do 5 de xuño de 2020, da Dirección Xeral de Calidade Ambiental e Cambio Climático, polo que se somete a información pública a documentación para a revisión da autorización ambiental integrada outorgada a Cooperativas Orensanas, S.C.G., para unha granxa de porcas reprodutoras (expediente 2019-IPPC-M-93).

Autorización ambiental.- Anuncio do 5 de xuño de 2020, da Dirección Xeral de Calidade Ambiental e Cambio Climático, polo que se somete a información pública a documentación para a revisión da autorización ambiental integrada outorgada a Cooperativas Orensanas, S.C.G., para unha granxa de porcas reprodutoras (expediente 2019-IPPC-M-100).

Autorización ambiental.- Anuncio do 5 de xuño de 2020, da Dirección Xeral de Calidade Ambiental e Cambio Climático, polo que se somete a información pública a documentación para a revisión da autorización ambiental integrada outorgada a Cooperativas Orensanas, S.C.G., para unha granxa de porcas reprodutoras (expediente 2019-IPPC-M-102).

Autorización ambiental.- Anuncio do 5 de xuño de 2020, da Dirección Xeral de Calidade Ambiental e Cambio Climático, polo que se somete a información pública a documentación para a revisión da autorización ambiental integrada outorgada a Cooperativas Orensanas, S.C.G., para unha granxa de porcas reprodutoras (expediente 2019-IPPC-M-95).

CONCESIÓN DE AXUDAS

PARA A DIXITALIZACIÓN DO TEU NEGOCIO

  • Kit dixital para autónomos con ata 2 traballadores
  • Axudas de 2.000 €
  • Prazo de solicitude aberto ata acabar fondos

Queres solicitalo? Infórmate na túa oficina de Unións Agrarias