NORMATIVA DO DIA 30 DE OUTUBRO DE 2020

Selección de lexislación, convocatorias e anuncios de interese publicadas no Diario Oficial de Galicia e nos boletíns do Estado, Unión Europea e provinciais.

DOUE 30 de outubro

LEGISLACIÓN (L360)

Precios.- Reglamento de ejecución (UE) 2020/1592 de la Comisión de 28 de octubre de 2020 por el que se modifica el Reglamento (CE) n.o 1484/95 en lo que respecta a la fijación de los precios representativos en los sectores de la carne de aves de corral, de los huevos y de la ovoalbúmina.

Código NC Designación de la mercancía Precio representativo (en EUR/100 kg Garantía contemplada en el artículo 3 (en EUR/100 kg) Origen
0207 12 90 Canales de aves de la especie Gallus domesticus, presentación 65 %, congeladas 138,5 0 AR
0207 14 10 Trozos deshuesados de aves de la especie Gallus domesticus, congelados 173,3 43 AR

 

    145,8 51 BR
    245 17 CL
    194,7 33 TH
1602 32 11 Preparaciones de aves de la especie Gallus domesticus, sin cocer 168,5 40 BR

 

Peste Porcina Africana.- Decisión de ejecución (UE) 2020/1594 de la Comisión de 29 de octubre de 2020 por la que se modifica el anexo de la Decisión de Ejecución 2014/709/UE, sobre medidas de control zoosanitarias relativas a la peste porcina africana en determinados Estados miembros.

DOGA 30 de outubro (219)

III. OUTRAS DISPOSICIÓNS

CONSELLERÍA DE EMPREGO E IGUALDADE

Convocatoria.- Orde do 15 de outubro de 2020 pola que se establecen as bases que regulan as axudas e subvencións para o fomento do emprego a través dos programas de cooperación no ámbito de colaboración coas entidades locais para a contratación de axentes de emprego e desenvolvemento local, e se procede á súa convocatoria para o ano 2020 (código de procedemento TR351B).

Código de procedemento: TR351B

Obxeto: Axudas e sub­vencións para a contratación de axentes de emprego e desenvolvemento local.

Prazo de presentación: Un mes. Ata o día 31 de Novembro.

Beneficiarias: Entida­des locais ou entidades públicas dependentes ou vinculadas a unha Administración local

Extracto.- EXTRACTO da Orde do 15 de outubro de 2020 pola que se establecen as bases que regulan as axudas e subvencións para o fomento do emprego a través dos programas de cooperación no ámbito de colaboración coas entidades locais para a contratación de axentes de emprego e desenvolvemento local, e se procede á súa convocatoria para o ano 2020 (código de procedemento TR351B).

Convocatoria.- Orde do 15 de outubro de 2020 pola que se establecen as bases que regulan as axudas e subvencións para o fomento do emprego a través dos programas de cooperación no ámbito de colaboración coas entidades sen ánimo de lucro para a contratación de axentes de emprego e unidades de apoio, e se convocan para o ano 2020 (código de procedemento TR352B).

Código de procedemento: TR352B

Obxeto: Axudas e subvencións que, baixo a rúbrica xeral de programas de cooperación institucionais.

Prazo de presentación: Un mes. Ata o día 31 de Novembro.

Beneficiarios: Entidades sen ánimo de lucro

Extracto.- Extracto da Orde do 15 de outubro de 2020 pola que se establecen as bases que regulan as axudas e subvencións para o fomento do emprego a través dos programas de cooperación no ámbito de colaboración coas entidades sen ánimo de lucro para contratar axentes de emprego e unidades de apoio, e se convocan para o ano 2020 (código de procedemento TR352B).

BOP Ourense 30 de outubro (250)

DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE OURENSE

Concesións.- Acuerdo de simplificación en la justificación del concurso público para la concesión de subvenciones para realización de festivales, ciclos, muestras o actividades análogas 2020 (Páx. 8).

CONCESIÓN DE AXUDAS

PARA A DIXITALIZACIÓN DO TEU NEGOCIO

  • Kit dixital para autónomos con ata 2 traballadores
  • Axudas de 2.000 €
  • Prazo de solicitude aberto ata acabar fondos

Queres solicitalo? Infórmate na túa oficina de Unións Agrarias