NORMATIVA DO DIA 3 DE NOVEMBRO DE 2020

Selección de lexislación, convocatorias e anuncios de interese publicadas no Diario Oficial de Galicia e nos boletíns do Estado, Unión Europea e provinciais.

DOGA 03 de Novembro (222)

VI. ANUNCIOS

VICEPRESIDENCIA SEGUNDA E CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPRESA E INNOVACIÓN

Instalacións.- Resolución do 7 de outubro de 2020, da Xefatura Territorial de Lugo, pola que se concede a autorización administrativa previa e de construción dunha instalación eléctrica no concello de Barreiros (expediente IN407A 2020-22 AT).

Instalacións.- Anuncio do 20 de outubro de 2020, da Xefatura Territorial de Pontevedra, pola que se notifica a varios interesados a solicitude de declaración de utilidade pública, dunha instalación eléctrica no concello de Moraña expediente IN408A 2018/1).

CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

Plan básico municipal.- Anuncio do 20 de outubro de 2020, da Dirección Xeral de Calidade Ambiental, Sostibilidade e Cambio Climático, no que se fai público o informe ambiental estratéxico do Plan básico municipal do concello de Padrenda (expediente 2020AAE2467, código 2329/2020).

Plan básico municipal.- Anuncio do 20 de outubro de 2020, da Dirección Xeral de Calidade Ambiental, Sostibilidade e Cambio Climático, no que se fai público o informe ambiental estratéxico do Plan básico municipal do concello de Cartelle (expediente 2020AAE2468, código 2330/2020).

Plan básico municipal.- Anuncio do 20 de outubro de 2020, da Dirección Xeral de Calidade Ambiental, Sostibilidade e Cambio Climático, polo que se fai público o informe ambiental estratéxico do Plan básico municipal do concello de Porqueira (expediente 2020AAE2469; código 2331/2020).

Plan básico municipal.- Anuncio do 20 de outubro de 2020, da Dirección Xeral de Calidade Ambiental, Sostibilidade e Cambio Climático, polo que se fai público o informe ambiental estratéxico do Plan básico municipal do concello de Trabada (expediente 2020AAE2465; código 2327/2020).

Plan básico municipal.- Anuncio do 20 de outubro de 2020, da Dirección Xeral de Calidade Ambiental, Sostibilidade e Cambio Climático, no que se fai público o informe ambiental estratéxico do Plan básico municipal do concello de San Xoán de Río (expediente 2020AAE2466; código 2328/2020).

 

BOP A Coruña 03 de Novembro (185)

DIRECCIÓN XERAL DE PLANIFICACIÓN ENERXÉTICA E RECURSOS NATURAIS

Instalacións.- Resolución do 27 de outubro de 2020, da Dirección Xeral de Planificación Enerxética e Recursos Naturais, pola que se outorgan a Red Eléctrica de España SAU a autorización administrativa previa e a autorización administrativa de construción da infraestrutura de transporte secundario de enerxía eléctrica relativa á Ampliación da subestación Eirís no parque de 220 kV con dúas novas posicións de saída de liña á subestación de Abegondo, no termo municipal da Coruña (expediente IN407A 2019/147-1).

XEFATURA TERRITORIAL DA CORUÑA

Instalacións.– Acordo do 29 de outubro de 2020, da Xefatura Territorial da Coruña, polo que se somete a información pública a solicitude de autorización administrativa previa, de construción e declaración de utilidade pública, en concreto, dunha instalación de distribución eléctrica no concello de Narón (expediente IN407A 2019/108-1)

Instalacións.- Resolución do 29 de outubro de 2020, da Xefatura Territorial da Coruña, pola que se concede a autorización administrativa previa, de construción e declaración de utilidade pública, en concreto, dunha instalación de distribución eléctrica no concello de Oza-Cesuras (expediente-e.: IN407A 2020/43-1).

CONCELLO DE CERCEDA

Convocatoria.- Ayudas de ayuntamientos adheridos al fondo de financiación para la reactivación económica y social de la provincia de A Coruña (PEL REACTIVA)

Codigo de procedimiento: BDNS(Identif.): 530689

Obxeto: impulsar la actividad económica y el empleo en su término municipal, y contribuir a paliar, en la medida del posible, los daños derivados de la pandemia de la COVID-19, en las microempresas y autónomos/as.

Plazo de presentación: ata las 14.00 horas del día 25 de noviembre del año 2020.

Beneficiarios: persoas trabajadoras autónomas con o sin trabajadores/as a su cargo y microempresas, cualquiera que sea su forma jurídica

CONCELLO DE RIBEIRA

Convocatoria.- Extracto del acuerdo da la Xunta de Goberno Local de 29 de octubre de 2020, por la que se convocan las ayudas para la reactivación económica y social del Concello de Ribeira, PEL-Reactiva.

Codigo de procedimiento: BDNS(Identif.): 530611

 

Obxeto: impulsar la actividad económica y el empleo en su término municipal, y contribuir a paliar, en la medida del posible, los daños derivados de la pandemia de la COVID-19, en las microempresas y autónomos/as.

Plazo de presentación: ata las 14.00 horas del día 25 de noviembre del año 2020.

Beneficiarios: persoas trabajadoras autónomas con o sin trabajadores/as a su cargo y microempresas, cualquiera que sea su forma jurídica

 

CONCESIÓN DE AXUDAS

PARA A DIXITALIZACIÓN DO TEU NEGOCIO

  • Kit dixital para autónomos con ata 2 traballadores
  • Axudas de 2.000 €
  • Prazo de solicitude aberto ata acabar fondos

Queres solicitalo? Infórmate na túa oficina de Unións Agrarias