NORMATIVA DO DIA 9 DE NOVEMBRO DE 2020

Selección de lexislación, convocatorias e anuncios de interese publicadas no Diario Oficial de Galicia e nos boletíns do Estado, Unión Europea e provinciais

DOUE 09 de Novembro

LEGISLACIÓN (L372)

Contabilida agrícola.- Reglamento de ejecución (UE) 2020/1652 de la Comisión de 4 de noviembre de 2020 que modifica el Reglamento de Ejecución (UE) 2015/220 de la Comisión, por el que se establecen disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) n.o 1217/2009 del Consejo por el que se crea una red de información contable agrícola sobre las rentas y la economía.

DOGA 09 de Novembro (226)

III. OUTRAS DISPOSICIÓNS

CONSELLERÍA DE POLÍTICA SOCIAL

Mocificación bases convocatoria.- Orde do 2 de novembro de 2020 pola que se modifica a Orde do 4 de maio de 2020 pola que se establecen as bases que rexerán a concesión de subvencións a entidades de iniciativa social para a promoción de actuacións de servizos sociais comunitarios e inclusión social, e se convocan para os anos 2020, 2021 e 2022, cofinanciadas parcialmente polo Fondo Social Europeo e polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional no marco dos programas operativos FSE Galicia 2014-2020 e Feder Galicia 2014-2020 (código de procedemento BS631A).

Incremento de crédito.- Orde do 3 de novembro de 2020 pola que se fai público o incremento do crédito das axudas previstas na Orde do 4 de maio de 2020 pola que se establecen as bases que rexerán a concesión de subvencións a entidades de iniciativa social para a promoción de actuacións de servizos sociais comunitarios e inclusión social, e se convocan para os anos 2020, 2021 e 2022, cofinanciadas parcialmente polo Fondo Social Europeo e polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional no marco dos programas operativos FSE Galicia 2014-2020 e Feder Galicia 2014-2020 (código de procedemento BS631A).

AXENCIA INSTITUTO ENERXÉTICO DE GALICIA

Bono social térmico.- Resolución do 21 de outubro de 2020 pola que se dá publicidade á resolución pola que se conceden as axudas destinadas a paliar a pobreza enerxética en consumidores vulnerables, denominadas bono social térmico.

VI. ANUNCIOS

VICEPRESIDENCIA SEGUNDA E CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPRESA E INNOVACIÓN

Instalacións.- Resolución do 8 de outubro de 2020, da Xefatura Territorial de Pontevedra, de autorización administrativa previa e autorización administrativa de construción dunha instalación eléctrica no concello de Salvaterra de Miño (expediente IN407A 2020/113-4).

Instalacións.- Resolución do 15 de outubro de 2020, da Xefatura Territorial de Lugo, pola que se concede a autorización administrativa previa e de construción dunha instalación eléctrica no concello de Burela (expediente IN407A 2020/23 AT).

AXENCIA GALEGA DE INFRAESTRUTURAS

Expropiacións.- Resolución do 5 de outubro de 2020, do Servizo Provincial de Pontevedra, pola que se sinala a data para o levantamento de actas previas á ocupación dos bens e dereitos afectados polo proxecto de construción de fomento da mobilidade sustentable, senda na PO-551, treito Trasouto-Alto da Portela-CG-4.1, puntos quilométricos 12+720-14+440, de clave PO/16/267.06, no concello de Bueu.

Expropiacións.- Resolución do 5 de outubro de 2020, do Servizo Provincial de Pontevedra, pola que se sinala a data para o levantamento de actas previas á ocupación dos bens e dereitos afectados polo proxecto de construción do itinerario peonil e ciclista na PO-531, treito A Devesa-Bretoña, puntos quilométricos 6+200-10+250, de clave PO/16/261.06, no concello de Pontevedra.

BOP A Coruña 09 de Novembro (189)

VICEPRESIDENCIA SEGUNDA E CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPRESA E INNOVACIÓN

Instalacións.- Acordo do 4 de novembro de 2020, da Xefatura Territorial da Coruña, polo que se somete a información pública a solicitude de autorización administrativa previa, de construción e declaración de utilidade pública, en concreto, dunha instalación de distribución eléctrica no concello de Cariño (expediente IN407A 2020/113-1).

DEPUTACIÓN PROVINCIAL DA CORUÑA

Programa FOENIA concensións.- Resolución número 2020/34899 de concesión definitiva de subvencións correspondentes ao programa FOENIA/2020: Convocatoria do programa de subvencións dirixido a entidades para investimentos de promoción económica, durante o ano 2020.

 

PUBLICACION DA CONVOCATORIA DO PROGRAMA PEL REACTIVA DA DIPUTACION DA CORUÑA NOS SEGUINTES CONCELLOS:

Codigo de procedimiento: BDNS(Identif.): según corresponda.

 

Obxeto: impulsar la actividad económica y el empleo en su término municipal, y contribuir a paliar, en la medida del posible, los daños derivados de la pandemia de la COVID-19, en las microempresas y autónomos/as.

Plazo de presentación: revisar en cada caso.

Beneficiarios: persoas trabajadoras autónomas con o sin trabajadores/as a su cargo y microempresas, cualquiera que sea su forma jurídica

CONCELLO PRODECEMENTO
Abegondo 531442
Ames 531526
Aranga 530770
Arteixo 531484
Betanzos 531440
Cambre 531448
Cariño 531323
Fene 531468
Frades 531447
A Laracha 531315
Moeche 531556
Mugardos 531441
Oleiros 531551
Ortigueira 530890
Oza-Cesuras 531393
Porto do Son 531471
Rois 531434
Tordoia 531573
Val do Dubra 531389
Vilasantar 531598
Zas 531376

CONCELLO DE A LARACHA

Violencia de xénero.- BASES PROGRAMA “EU IMPLÍCOME contra a violencia de xénero”

CONCESIÓN DE AXUDAS

PARA A DIXITALIZACIÓN DO TEU NEGOCIO

  • Kit dixital para autónomos con ata 2 traballadores
  • Axudas de 2.000 €
  • Prazo de solicitude aberto ata acabar fondos

Queres solicitalo? Infórmate na túa oficina de Unións Agrarias