NORMATIVA DO DIA 11 DE NOVEMBRO DE 2020

Selección de lexislación, convocatorias e anuncios de interese publicadas no Diario Oficial de Galicia e nos boletíns do Estado, Unión Europea e provinciais.

DOUE 11 de Noviembre

LEGISLACIÓN (L377)

Productos ecológicos.- Reglamento de ejecución (UE) 2020/1667 de la Comisión de 10 de noviembre de 2020 que modifica el Reglamento de Ejecución (UE) 2020/977 en lo que se refiere al período de aplicación de las medidas temporales en relación con los controles de la producción de productos ecológicos.

BOE 11 de Noviembre (297)

I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES Y MEMORIA DEMOCRÁTICA

Reglamento General de Circulación.– Real Decreto 970/2020, de 10 de noviembre, por el que se modifican el Reglamento General de Circulación, aprobado por Real Decreto 1428/2003, de 21 de noviembre y el Reglamento General de Vehículos, aprobado por Real Decreto 2822/1998, de 23 de diciembre, en materia de medidas urbanas de tráfico.

Reglamento conductores.- Real Decreto 971/2020, de 10 de noviembre, por el que se modifica el Reglamento General de Conductores, aprobado por Real Decreto 818/2009, de 8 de mayo.

 

DOGA 11 de Novembro (228)

VI. ANUNCIOS

VICEPRESIDENCIA SEGUNDA E CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPRESA E INNOVACIÓN

Expropiacións.- Acordo do 14 de outubro de 2020, da Xefatura Territorial da Coruña, polo que se someten a información pública a solicitude de autorización administrativa previa, a declaración de utilidade pública, en concreto, a necesidade de urxente ocupación que iso implica, a autorización administrativa de construción, o proxecto sectorial de incidencia supramunicipal e o estudo de impacto ambiental do proxecto do parque eólico Felga, nos concellos de Aranga, Coirós e Oza-Cesuras (A Coruña) (expediente IN408A 2017/19).

Expropiacións.- Acordo do 14 de outubro de 2020, da Xefatura Territorial da Coruña, polo que se someten a información pública a solicitude de autorización administrativa previa, a declaración de utilidade pública, en concreto, a necesidade de urxente ocupación que iso implica, a autorización administrativa de construción, o proxecto sectorial de incidencia supramunicipal e o estudo de impacto ambiental do proxecto do parque eólico O Cerqueiral nos concellos de Coristanco, Cabana de Bergantiños e Santa Comba (expediente IN408A 2019/15).

 

BOP A Coruña 11 de Novembro (191)

XEFATURA TERRITORIAL DA CORUÑA

Segregacións.- Anuncio polo que se lle da publicidade ao expediente de segregación dunha superficie de 318,20 ha correspondente ao monte veciñal en man común de Xalo, no concello de Culleredo, incluídos actualmente no Tecor San Miguel.

Segregacións.- Anuncio polo que se lle da publicidade ao expediente de segregación dunha superficie de 143,85 ha. correspondentes ao Monte Veciñal en Man Común de Castelo, no concello de Culleredo, incluídos actualmente no Tecor San Miguel.

Calendario laboral.- Calendario laboral 2021.

DEPUTACIÓN PROVINCIAL DA CORUÑA

Plan de emprego local.- Bases reguladoras da IV edición dos premios do Plan de emprego local (PEL-EPR Premio 2020).

Medio ambiente.- Modificación das bases reguladoras das axudas a entidades sen fins de lucro para o cofinanciamento de proxectos de actividades no ámbito do medio ambiente no 2020.

PUBLICACION DA CONVOCATORIA DO PROGRAMA PEL REACTIVA DA DIPUTACION DA CORUÑA NOS SEGUINTES CONCELLOS:

Codigo de procedimiento: BDNS(Identif.): según corresponda.

Obxeto: impulsar la actividad económica y el empleo en su término municipal, y contribuir a paliar, en la medida del posible, los daños derivados de la pandemia de la COVID-19, en las microempresas y autónomos/as.

Plazo de presentación: revisar en cada caso.

Beneficiarios: persoas trabajadoras autónomas con o sin trabajadores/as a su cargo y microempresas, cualquiera que sea su forma jurídica

CONCELLO PRODECEMENTO
Brión 531093
Cerdido 531246

 

BOP Lugo 11 de Novembro (259)

XEFATURA TERRITORIAL DA VICEPRESIDENCIA SEGUNDA E CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPRESA E INNOVACIÓN

Instalacións.- Resolución do 29 de outubro de 2020 da Xefatura Territorial de Lugo pola que se concede a autorización administrativa previa e de construción dunha instalación eléctrica no concello de Viveiro. (Expediente IN407A 2020-38AT).

CONCESIÓN DE AXUDAS

PARA A DIXITALIZACIÓN DO TEU NEGOCIO

  • Kit dixital para autónomos con ata 2 traballadores
  • Axudas de 2.000 €
  • Prazo de solicitude aberto ata acabar fondos

Queres solicitalo? Infórmate na túa oficina de Unións Agrarias