NORMATIVA DO DIA 13 DE NOVEMBRO DE 2020

Selección de lexislación, convocatorias e anuncios de interese publicadas no Diario Oficial de Galicia e nos boletíns do Estado, Unión Europea e provinciais.

DOUE 13 de Noviembre

LEGISLACIÓN (L379)

DOP Rioja.- Reglamento de ejecución (UE) 2020/1678 de la Comisión de 6 de noviembre de 2020 por el que se aprueba una modificación del pliego de condiciones de una denominación de origen protegida o de una indicación geográfica protegida [«Rioja» (PDO)].

LEGISLACIÓN (L381)

Producción y productos ecológicos.- Reglamento (UE) 2020/1693 del Parlamento Europeo y del Consejo de 11 de noviembre de 2020 por el que se modifica el Reglamento (UE) 2018/848, sobre producción ecológica y etiquetado de los productos ecológicos, en lo que respecta a la fecha de aplicación y a otras fechas que en él se mencionan.

DOGA 13 de Novembro (230)

VI. ANUNCIOS

VICEPRESIDENCIA SEGUNDA E CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPRESA E INNOVACIÓN

Parques eólicos.- Acordo do 5 de novembro de 2020, da Xefatura Territorial da Coruña, polo que se someten a información pública a solicitude de autorización administrativa previa, a autorización administrativa de construción, o estudo de impacto ambiental e o proxecto sectorial de incidencia supramunicipal do proxecto do parque eólico Banzas, nos concellos de Outes, Negreira e Mazaricos (A Coruña) (expediente IN408A 2017/15).

Instalacións.- Resolución do 23 de outubro de 2020, da Xefatura Territorial da Coruña, pola que se concede a autorización administrativa previa, de construción e declaración de utilidade pública, en concreto, dunha instalación de distribución eléctrica no concello de Arteixo (expediente-e IN407A 2019/224-1).

CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL

CMVMC.- Edicto do 20 de outubro de 2020, do Xurado Provincial de Clasificación de Montes Veciñais en Man Común de Ourense, polo que se publica a Resolución do 25 de maio de 2020 relativa á revisión do esbozo do monte veciñal en man común Comunal da Gudiña, no concello da Gudiña.

CMVMC.- Anuncio do 2 de novembro de 2020, do Xurado Provincial de Clasificación de Montes Veciñais en Man Común de Lugo, polo que se comunica a tramitación dun expediente para a posible clasificación do monte Anxeriz (ampliación), concello de Friol (expediente 1/2019).

 

BOP A Coruña 13 de Novembro (193)

CONCELLO DE AMES

Pel-Reactiva.- Corrección de errores de la convocatoria de ayudas del Ayuntamiento de Ames adherido al PEL Reactiva de la Diputación Provincial de A Coruña.

PUBLICACION DA CONVOCATORIA DO PROGRAMA PEL REACTIVA DA DIPUTACION DA CORUÑA NOS SEGUINTES CONCELLOS:

Codigo de procedimiento: BDNS(Identif.): según corresponda.

Obxeto: impulsar la actividad económica y el empleo en su término municipal, y contribuir a paliar, en la medida del posible, los daños derivados de la pandemia de la COVID-19, en las microempresas y autónomos/as.

Plazo de presentación: revisar en cada caso.

Beneficiarios: persoas trabajadoras autónomas con o sin trabajadores/as a su cargo y microempresas, cualquiera que sea su forma jurídica

CONCELLO PRODECEMENTO
Mañon 531377
Pontedeume 531574
Teo 532251

 

BOP Pontevedra 13 de Novembro (220)

VICEPRESIDENCIA SEGUNDA E CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPRESA E INNOVACIÓN

Instalacións.- Resolución do 30 de outubro de 2020, da Xefatura Territorial de Pontevedra, de autorización administrativa previa, declaración, en concreto, de utilidade pública e a necesidade da urxente ocupación que leva implícita e de autorización administrativa de construcción dunha instalación eléctrica no concello de A Lama (expediente IN407A 2020/85-4).

CONCESIÓN DE AXUDAS

PARA A DIXITALIZACIÓN DO TEU NEGOCIO

  • Kit dixital para autónomos con ata 2 traballadores
  • Axudas de 2.000 €
  • Prazo de solicitude aberto ata acabar fondos

Queres solicitalo? Infórmate na túa oficina de Unións Agrarias